Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна бібліотека Libr.Org.Ua : Економічна теорія. Політекономічний аспект

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Змiст до : Економічна теорія. Політекономічний аспект

 Розділ 1. Предмет і функції економічної теорії

 Розділ 2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів

 Розділ 3. Процес суспільного виробництва, його фактори, зміст і результативність

 Розділ 4. Матеріальні основи розвитку сучасної цивілізації

 Розділ 5. Економічна система суспільства і власність

 Розділ 6. Економічні потреби та інтереси - головна рушійна сила соціально-економічного прогресу

 Розділ 7. Суспільний поділ праці - джерело соціально-економічного розвитку

 Розділ 8. Людина - основне джерело і критерій соціально-економічного

 Розділ 9. Багатство людського суспільства як результат і умова соціально-економічного розвитку

 Розділ 10. Сутність і генезис товарного виробництва. Товар і його властивості

 Розділ 11. Гроші як економічна категорія

 Розділ 12. Основні рушійні сили та економічні закони товарного виробництва

 Розділ 13. Ринкове господарство і його основні суб'єкти

 Розділ 14. Сучасний ринок, його структура і функції

 Розділ 15. Конкуренція і монополія в ринковій системі

 Розділ 16. Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації

 Розділ 17. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 Розділ 18. Витрати виробництва і прибуток

 Розділ 19. Капітал і підприємництво

 Розділ 20. Підприємство в умовах ринкового господарювання

 Розділ 21. Теоретичні основи економіки домогосподарства

 Розділ 22. Відтворення і економічне зростання на макрорівні

 Розділ 23. Макроекономічний рівень господарювання і система націо-нальних рахунків

 Розділ 24. Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва

 Розділ 25. Зайнятість і безробіття. Принципи функціонування та тенденції розвитку ринку робочої сили

 Розділ 26. Особливості відтворення в аграрній сфері економіки

 Розділ 27. Фінансово-грошова система

 Розділ 28. Система розподілу доходів

 Розділ 29. Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що розвиваються

 Розділ 30. Економічний устрій в умовах переходу від командно-адміністративної системи господарювання до ринкових відносин

 Розділ 31. Сутність світового господарства, його структура і суперечності розвитку

 Розділ 32. Традиційні та стратегічні міжнародні економічні відносини. Платіжний баланс

 Розділ 33. Зовнішньоекономічні відносини і проблеми інтеграції України у світове господарство

 Розділ 34. Економічні аспекти глобальних проблем

 Розділ 35. Економічна теорія як підґрунтя економічної політики

 Розділ 36. Економічна роль держави

 Розділ 37. Політика державного регулювання економіки

 Розділ 38. Податково-бюджетна політика держави

 Розділ 39. Кредитно-грошова політика держави

 Розділ 40. Інноваційна політика держави

 Розділ 42. Становлення та еволюція економічної теорії

 Розділ 43. Перша класична ситуація як розквіт політичної економії

 Розділ 44. Друга класична ситуація: епоха мікроекономічної

 Розділ 45. Кейнсіансько-неокласичний синтез - визначальна характеристика третьої класичної ситуації

 Розділ 46. Четверта класична ситуація: формування новітніх напрямів світової економічної теорії

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170