Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку - Олійник : Порівняльний аналіз МСБО та бухгалтерського обліку в Україні

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку - Олійник:Порівняльний аналіз МСБО та бухгалтерського обліку в Україні

 

загрузка...

Обєкт порівняння МСБО (GAAP) Україна
1 Мета бізнесу Отримання прибутку Виконання плану
2 Основна мета бухобліку Визначити прибутковість Інвестованого капіталу та оцінити чисту вартість підприємства Контроль за процесом виконання плану та використанням майна
3 Методи бухобліку Немає єдиного органу, що встановлює правила бухобліку; більш вільний вибір методу обліку Мінфін встановлює Положення про організацію обліку, форми звітності та порядок ведення бухобліку
4 Процедура ведення бухобліку Бухгалтери мають широкий вибір щодо процедури обліку; звітність орієнтується на допомогу аналітику В основному використовується журнально-ордерна форма обліку; звітність орієнтована на органи статистики та контролю
5 Фінансовий облік Баланс має наступні цілі: класифікація активів відповідно до їхньої ліквідності та можливості виконувати зобов’язання; визначити чисту вартість бізнесу Баланс має наступні цілі: показати засоби, за допомогою яких були придбані активи; показати, як використовуються активи; забезпечити зберігання та нерозкрадання майна
6 Користувачі фінансової звітності Інвестори, кредитори, менеджери та Ін Органи контролю та податкові
7 Облік дебіторської заборгованості Обліковуються за чистою вартістю, за винятком резервів по сумних боргах Сумнівні борги можуть бути списані на рахунку 88 Балансу
8 Облік запасів Кілька способів: LIFO, FIFO та метод середньої собівартості; створюється резерв по прострочених запасах Як правило, обліковується за середньою собівартістю; резерв по старих запасах не створюється
Обєкт порівняння МСБО (GAAP) Україна
9 Облік основних засобів Обліковуються за Історичною ціною придбання; використовуються кілька способів амортизації (прямий та Ін ); період користування визначається менеджерами Обліковуються по Історичній ціні придбання І можуть переоцінюватись; використовуються прямий спосіб амортизації та накопичення; період використання визначається податковими органами
10 Облік витрат Обліковуються за принципом
ВІДПОВІДНОСТІ Хоча І дозволено, проте нарахування витрат не здійснюється
1 1 Облік виручки Обліковуються коли товари відвантажені, а послуги надані Обліковуються за касовим методом, після надходження коштів
12 Облік собівартості Включають витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом Перелік витрат визначає Податкова Адміністрація; можуть включати будь-які витрати
13 Фінансова
ЗВІТНІСТЬ Крім облікового, має також монетарний характер Крім основних документів, має багато дотатків Має суто обліковий характер; додатки, як правило, відсутні
14 Екстраординарні події Показуються в окремому звіті Не показуються окремо
1 5 Прибутки чи збитки від змін облікової ставки Обліковуються як збитки в Звіті про доходи та збитки Обліковуються на рахунках 81 чи 88, в залежності від встановлених правил
16 Гудвіл Капіталізується та амортизується (<5 років) Капіталізується, не амортизується

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170