Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках - Грабова : Облік податку на прибуток

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках - Грабова:Облік податку на прибуток

 

загрузка...

Ставки податку на прибуток, об'єкти оподаткування і порядок визначення оподатковуваного прибутку, порядок обчислення І сплати податку, обов'язки і відповідальність платників регламентуються Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» і Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку «Звіт про фінансові результати».
Відповідно до Плану рахунків облік податку на прибуток ведеться на рахунку 98 «Податки на прибуток» за субрахунками:
981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності»,
982 «Податки на прибуток від надзвичайних подій».
На субрахунку 381 «Податки на прибуток від звичайної діяльності» ведуть облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, визначеної за встановленою ставкою від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для цілей оподаткування).
На субрахунку 982 «Податки на прибуток від надзвичайних подій» відображають суму податку, яка підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій. При цьому треба мати на увазі, що у Звіті про фінансові результати чистий прибуток (збиток) обчислюється як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності і надзвичайного доходу, надзвичайних затрат і податку з надзвичайного прибутку. У статтях звіту «Надзвичайні доходи» та «Надзвичайні затрати» відповідно відображають:
— прибуток або збиток від інших подій і операцій, що відповідають визначенню надзвичайних подій;
— невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи затрати на запобігання виникнення втрат від стихійного лиха, техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування і покриття втрат від надзвичайних подій за рахунок Інших джерел.
Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності.
Приклад. Підприємством за звітний період одержано прибутку від звичайної діяльності підприємства на суму 328 000 грн. Внаслідок стихійного лиха понесено збитків на суму 60 000 грн., які були частково покриті за рахунок коштів державного бюджету в сумі 20 000 грн.
Відповідно до податкового законодавства на суму невідшкодованих затрат зменшується оподаткований податком прибуток. Виходячи з цього, підприємства складають розрахунок:
1) на суму невідшкодованого збитку (60 000 — 20 000 = 40 000 грн.);
2) на суму зменшення податку на прибуток з урахуванням збитку від надзвичайних подій (40 000 • 30% : 100 = 12000 грн.);
3) визначають суму збитків від надзвичайних подій за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків (40000—12000 = 28000 грн.);
4) визначають суму чистого прибутку, який підлягає оподаткуванню (328 000 — 28 000 = 300 000 грн.);
5) визначають суму податку з прибутку (за ставкою ЗО%)
(300 000 • ЗО: 100 == 90 000 грн.).
На суму нарахованого податку з прибутку в бухгалтерському обліку роблять запис:
Д-т рах. 98 «Податки на прибуток»
К-т рах. 641 «Розрахунки за податками».
Наприкінці року сума нарахованого податку на прибуток списується на фінансові результати діяльності підприємства записом по дебету рахунка 79 «Фінансові результати» в кореспонденції з кредитом рахунка 98 «Податки на прибуток».
Після цього запису за даними рахунка 79 «Фінансові результати» визначають чистий фінансовий результат, який відповідними записами списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».
Отже, чистий прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування і сумою податку на прибуток.

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170