Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках - Грабова : Облік витрат операційної діяльності підприємства, які не включаються до собівартості продукції (робіт, послуг)

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках - Грабова:Облік витрат операційної діяльності підприємства, які не включаються до собівартості продукції (робіт, послуг)

 

загрузка...

У процесі операційної діяльності підприємства виникають витрати, які не включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), і їх не можна віднести до певного доходу звітного періоду. Такі витрати підлягають відображенню у складі того звітного періоду, у якому вони відбулися (п. 7 Положення 16). До таких операційних витрат належать:
 адміністративні витрати;
 витрати на збут; .
 інші витрати операційної діяльності.

Для обліку операційних витрат використовують рахунки 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 97 «Інші витрати операційної діяльності».
Рахунок 92 «Адміністративні витрати» призначено для обліку загальногосподарських витрат, пов'язаних з управлінням та обслуговуванням підприємства в цілому, зокрема:
 загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати та ін.);
 витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
 витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, охорона;
 винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, по оцінці майна тощо);
 витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, факс тощо);
 амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;
 витрати на урегулювання спорів у судових органах;
 податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів і обов'язкових платежів, які включаються до виробничої вартості продукції (робіт, послуг);
 плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
 інші витрати загальногосподарського значення.

Адміністративні витрати, відображені протягом звітного періоду на дебеті рахунка 92 «Адміністративні витрати», в кінці звітного періоду списуються з кредита цього рахунка на дебет рахунка 79 «Фінансові результати».
Рахунок 93 «Витрати на збут» призначено для обліку витрат, пов'язаних з реалізацією (збутом) готової продукції (товарів, робіт, послуг):
 витрати пакувальних матеріалів для затарення готової продукції на складах готової продукції;
 витрати на ремонт тари;
 оплата праці і комісійні винагороди продавцям, торговим агентам і працівникам підрозділів, які забезпечують збут;
 витрати на рекламу і дослідження ринку (маркетинг);
 витрати на передпродажну підготовку товарів;
 витрати на відрядження працівників, які зайняті збутом;
 витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов'язаних із збутом продукції, товарів) робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона
тощо);
 витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) згідно з умовами договору (базису) поставки;
 витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
 інші витрати, пов'язані із збутом продукції (товарів. робіт, послуг).

Витрати, пов'язані із збутом продукції (товарів), відображені протягом звітного періоду на дебеті рахунка 93 «Витрати на збут», наприкінці звітного періоду списуються з кредита цього рахунка на дебет рахунка 79 «Фінансові результати».
Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності» призначено для обліку інших операційних витрат, у тому числі:
 витрат на дослідницьку роботу та розробки;
 собівартість реалізованої Іноземної валюти;
 собівартість реалізованих виробничих запасів;
 сума безнадійної дебіторської заборгованості;
 створення резерву сумнівних боргів;
 втрати від знецінення запасів;
 недостачі і втрати від псування цінностей;
 визнані штрафи, пеня, неустойки;
 інші витрати операційної діяльності (витрати на виплату матеріальної допомоги, на утримання об'єктів соціально-культурного призначення та ін.).
Зазначені операційні витрати, відображені протягом звітного періоду на дебеті рахунка 94 «Інші витрати операційної діяльності», в кінці звітного періоду списуються з кредита цього рахунка на дебет рахунка 79 «Фінансові результати».

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170