Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках - Грабова : Облік вибуття нематеріальних активів

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках - Грабова:Облік вибуття нематеріальних активів

 

загрузка...

Нематеріальні активи можуть вибувати з підприємства в результаті:
 ліквідації після закінчення нормативного строку їх корисного використання (фізичного, морального зносу);
 реалізації;
 безоплатної передачі іншим юридичним і фізичним особам;
 передачі (інвестування) до статутного капіталу інших підприємств.
В усіх випадках вибуття нематеріальних активів з підприємства оформляється відповідними актами, у яких зазначаються причина вибуття об'єкта) первинна вартість, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, витрати і доходи, пов'язані з вибуттям об'єктів.
Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям) і їх залишковою вартістю (таблиця 3.1).

Основні бухгалтерські проводки по обліку операцій, пов’язаних з вибуттям нематеріальних активів


Ліквідація нематеріальних активів
Списання суми нарахованого зносуобєктів
133 «Знос нематеріальних активів»
12 «Нематеріальні активи»

Списання залишкової вартості об'єктів
976 «Списання необоротних активів»
Те саме

Відображення витрат, пов'язаних з ліквідацією нематеріальних активів
Те саме
661 «Розрахунки за заробітною платою», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та ін.

Реалізація нематеріальних активів
Списання залишкової вартості реалізованих об'єктів
972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»
12 «Нематеріальні активи»

Списання суми нарахованого зносу
133 «Знос нематеріальних активів»
Те саме

Відображення продажної вартості об'єкта, що підлягає оплаті покупцем
377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
742 «Доход від реалізації необоротних активів»

Відображення витрат, пов'язаних з реалізацією нематеріальних активів
972 «Собівартість реалізованих необоротних
активів»
661 «Розрахунки за заробітною платою», 685 «Розрахунки
з іншими кредиторами» та ін.

Зарахування коштів, отриманих від реалізації нематеріальних активів
31 «Рахунки в банках»
377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

На суму податкового зобов'язання по ПДВ, визначеного за встановленою ставкою до суми доходу від реалізації
742 «Доход від реалізації необоротних активів»
641 «Розрахунки за податками»

Безоплатна передача нематеріальних активів
Списання залишкової вартості переданих об'єктів
976 «Списання необоротних активів»
12 «Нематеріальні активи»

Списання суми нарахованого зносу
133 «Знос нематеріальних активів»
Те саме

Відображення суми податкового зобов'язання по ПДВ
976 «Списання необоротних активів»
641 «Розрахунки за податками»

Передача нематеріальних активів як внесок до статутного капіталу іншого підприємств
Списання залишкової вартості переданих об'єктів
14 «Довгострокові фінансові інвестиції»
12 «Нематеріальні активи»"

Списання суми нарахованого зносу по переданих об'єктах
133 «Знос нематеріальних активів»
Те саме

Відображення різниці між залишковою вартістю переданих нема-
теріальних активів і справедливою вартістю інвестицій (одержаних в обмін акцій)
14 «Довгострокові фінансові інвестиції»
746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170