Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках - Грабова : Облік вибуття основних засобів

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках - Грабова:Облік вибуття основних засобів

 

загрузка...

Згідно з чинним законодавством підприємства мають право продавати зайві основні засоби, безоплатно передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, а також ліквідовувати їх, якщо вони фізично або морально застаріли і ремонт їх неможливий або економічно недоцільний (а також внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха).
Вибуття основних засобів з підприємства оформляється актом на списання основних засобів (ф. № 03-3), у якому вказується причина вибуття, первинна вартість об'єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, витрати, пов'язані з вибуттям (реалізацією, ліквідацією), а також сума одержаного доходу. На підставі оформлених актів роблять відповідні записи в бухгалтерському обліку.
При відображенні господарських операцій, пов'язаних з вибуттям основних засобів, у бухгалтерському обліку підприємств роблять такі записи (таблиця 1.1)

Таблиця 1.1
Основні бухгалтерські проводки по обміну вибуття основних засобів із підприємства
1. Облік операцій по реалізації основних засобів
Списано реалізовані об'єкти за залишковою вартістю
972 «Собівартість
реалізованих необоротних активів»
10 «Основні засоби»
Списана сума зносу, нарахованого по цих об'єктах
131 «Знос основних засобів»

Те саме
Зараховано в доход від реалізації необоротних
активів суму, яка підлягає сплаті покупцями
(дебіторами) за продані їм основні засоби
377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
742 «Доход від реалізації необоротних активів»
Відображено суму податкового зобов'язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до суми доходу від реалізації
742 «Доход від реалізації необоротних активів»
641 «Розрахунки за податками»

Відображено витрати, пов'язані з реалізацією об'єктів основних засобів
972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»
66 «Розрахунки з оплати праці», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та ін.

Зараховано на рахунках підприємства кошти,
одержані від покупців за реалізовані основні засоби
31 «Рахунки в банках»
377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Облік операцій по ліквідації основних засобів
Списано ліквідовані об'єкти Основних засобів за
залишковою вартістю
976 «Списання
необоротних активів»
10 «Основні засоби»

Списана сума зносу, нарахована по ліквідованих об'єктах основних засобів
131 «Знос основних
засобів»
Те саме

Зараховано в доход від звичайної діяльності матеріальні цінності, одержані від ліквідованих об'єктів і оприбутковані за цінами можливого використання або реалізації
20 «Виробничі запаси» (відповідні субрахунки)
746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

Відображена сума податкового зобов'язання по
ПДВ, визначена за встановленою ставкою до залишкової вартості ліквідованих об'єктів (у разі
ліквідації виробничих основних засобів)
976 «Списання
необоротних активів»
641 «Розрахунки за
податками»

Відображено витрати, пов'язані з ліквідацією
об'єктів основних засобів
Те саме
66 «Розрахунки з оплати праці»,
685 «Розрахунки з Іншими кредиторами» та ін.

3 Відображення операцій по безоплатній
передачі основних засобів
Списано безоплатно передані іншим юридичним
особам об'єкти основних засобів за залишковою вартістю
976 «Списання необоротних активів»
10 «Основні засоби»

Списано суму нарахованого зносу по переданих об'єктах
131 «Знос основних
засобів»
Те саме

Відображено суму податкового зобов'язання по
ПДВ, визначену за встановленою ставкою до
залишкової вартості переданих об'єктів (у разі передачі виробничих основних запасів)
976 «Списання необоротних активів»
641 «Розрахунки за податками»

4. Відображення операцій по передачі основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства
Списано передані об'єкти основних засобів за
залишковою вартістю
14 «Довгострокові фінансові Інвестиції»
10 «Основні засоби»

Списано нараховану суму зносу по переданих об'єктах
131 «Знос основних засобів»
Те саме

Зараховано різницю між залишковою вартістю переданих об'єктів І справедливою вартістю інвестицій
14 «Довгострокові фінансові інвестиції»
746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170