Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Британ В.Т., Бруй Т.О., Висоцький О.Ю. та ін. - Культурологія : Основна література

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Британ В.Т., Бруй Т.О., Висоцький О.Ю. та ін. - Культурологія:Основна література

 

загрузка...

1. Античность как тип культуры. - М., 1988.
2. Бокань В. Культурологія: Навч. посіб. - К.: МАУГГ, 2000.
3. Боннар А. Греческая цивилизация. В 3 т. - М.,1992.
4. Введение в культурологию: Учеб. пособ. 2-е изд., перераб, доп. - М.: Влада, 1995.
5. Винничук Л. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима. - М., 1988.
6.Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури. - К.: Літера, 2000.
7. Горелов А.А. Культурология: Учеб. пособ.- М.: Юрайт, 2002.
8. Драч Г.В. Культурология. - Ростов-на- Дону, 1997.
9. Ерасов Б.С. Социальная культурология. - 2-е изд. испр., доп. - М.: Аспект-Пресс, 1996.
10. Історія української та зарубіжної культури; Навч. посібник. - К.: Вища школа, «Знання», 1999.
11. Історія світової культури: Навч. посіб.- К.: Либідь, 1999.
12. Кармин А.С. Основы культурологии. - СПб., 1997.
13. Культура Древнего Рима. В 3 т. - М., 1985.
14. Культурология: Учеб. пособ. - Ростов- на-Дону, «Феникс», 1997.
15. Культурология. История мировой культуры: Учеб. для вузов (Под.ред. А.Н. Марковой.) - М.: ЮНИТИ, 2001.
16. Культурология в вопросах и ответах. - М.: Гардарики, 2002.
17. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М., 1990.
18. Левек П. Эллинистический мир. - М., 1980.
19. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. - М., 1993.
20. Лосев І.В. Історія і теорія світової культури. Європейський контекст: Підручник д Культурология: Учеб. пособ.- М.: ИНФРА - М, 2001.
22. Мифология Древнего мира. - М., 1977.
23. Мифы Древней Греции. - К., 1993.
24. Неверов О.Я. Культура и искусство античного мира. - Л., 1992.
25. Оргиш В.П. Истоки христианства: культурно-исторический генезис. - Мн., 1991.
26. От берегов Босфора до берегов Евфрата. - М., 1987.
27. Попович М.В. Нарис історії культури України. - 2-е вид. випр. - К.: Артек, 2001

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170