Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правове регулювання договору поставки : Вступ

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Правове регулювання договору поставки:Вступ

 

загрузка...

Серед зобов\'язань, що складають особливу частину зобов\'язального права, основне місце належить договірним зобов\'язанням. Цивільне законодавство України передбачає понад 20 цивільно-правових договорів, серед яких і є договір поставки.
Однією з найпоширеніших підстав виникнення зобов\'язань закон називає договір. Договором визнається угода двох чи більше осіб, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних правовідносин.
Відповідно до вимог законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності і справедливості, договір поставки, а також і ряд інших договорів визначає зміст конкретних прав і обов\'язків учасників договірного зобов\'язання. В цьому розумінні договір виступає засобом регулювання поведінки сторін у цивільному правовідношенні.
У нинішніх умовах зростає роль договору поставки як універсальної та найбільш доцільної форми опосередкування товарно-грошових відносин.
Перехід до ринкової економіки і саме функціонування ринкового механізму можливі лише за умови, що основна маса товаровиробників - підприємств, громадян - має свободу господарської діяльності та підприємства. Результати цієї діяльності реалізуються на ринку товарів і послуг на договірних засадах. Перехід до ринку супроводжується звуженням планово-адміністративного впливу держави на майнові відносини і, отже, розширюється свобода вибору партнерів у господарських зв\'язках і визначення змісту договір¬них зобов\'язань. Це стосується насамперед договорів, спрямованих на забезпе¬чення потреб організацій та громадян у матеріальних, енергетичних, продо¬вольчих ресурсах (купівля-продаж, поставка, контрактація, міна - бартер, поста¬чання енергії тощо).
Виходячи з цього можна зазначити, що договір поставки відіграє неодно¬разову роль у відносинах між організаціями і громадянами. Він регулює господарські відносини з постачання продукції і товарів.

| Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170