Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адвокатура України : Представництво адвоката в цивільному процесі

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Адвокатура України:Представництво адвоката в цивільному процесі

 

загрузка...

Адвокат як правозахисник і представник у гражд процесі. Задо України покладає на адвоката виконання в гражд процесі двох функцій. У соотв зі ст. 6 Закону про адвокатуру і глави 12 (ст. 110 - 117) ЦПК адвокати в гражд процесі виконують одночасно функції правозахисників і представництва.
Участь адвоката в гражд процесі складається в здійсненні їм представництва і захисту суб\'єктивних майнових і особистих немайнових прав і охоронюваних законом інтересів громадян і юр осіб і в сприянні суду у всебічному, повному й об\'єктивному розгляді справи, прав і обов\'язків сторін. У процесуальному представництві адвоката поєднуються два види правовідносин - між адвокатом і особою, інтереси кіт він представляє, між адвокатом і судом у гражд процесі. Правовідносини між адвокатом і довірителем мають матів-прав і процесів-прав характер. Матів-прав ґрунтуються на договорі поручительства. Процесів-прав зв\'язку виникають із приводу оформлення і визначення обсягу повноважень представника в гражд процесі і регулюються ст. 112-115 ЦПК.
Процесів-прав положення адвоката при веденні гражд справ у суді першої інстанції. На підставі наданих повноважень адвокати допомагають зацікавлені особам звернутися в суд за захистом їх гражд прав. Для цього використовуються гражд процесуальні кошти - позовна заява, у справах, кіт виникають з админ-прав відносин - скарга і заява, а при окремому виробництві - заява.
Позовна заява складається адвокатом у письмовій формі й у відповідності із визначеним ст. 137 ЦПК змістом. Суддя, до кіт надійшло заяву, вирішує питання про його прийняття. Відмовлення в прийнятті оформляється мотивованою постановою. З прийняттям позовної заяви виникають гражд процес правовідносини, у кіт бере участь адвокат, який здобуває права й обов\'язки процес представника.
При оформлених повноваженнях по веденню справи в суді адвокат відповідача може використовувати загальні процесуальні кошти захисту, передбачені ст. 99, 103 і іншими статтями ЦПК, а також спеціальні кошту - заперечення позову і зустрічний позов.
Діяльність адвоката як процес представника в стадіях касаційного і наглядового виробництва і перегляду судових рішень у зв\'язку з нововиявленими обставинами.
Касаційні оскарження і перевірка судових рішень і постанов, кіт не набрали сили, явл важливою процесуальною гарантією захисту прав осіб, що приймають участь у справі. Право касаційного оскарження процесуальні представники реалізують шляхом подачі касаційної скарги в письмовому виді за формою, передбаченої законом (ст. 289, 292 ЦПК).
Гражд процесуальним коштом реалізації права на оскарження виступає заява співучасників і третіх осіб про приєднання до касаційної скарги. Заява про це подається в письмовому виді, вільного змісту і гос митом не обкладається (ст. 296 ЦПК). Але заява представника про приєднання чи співучасника третьої особи до касаційної скарги вважається такий, коли по правових підставах і правових наслідках сходиться з касаційною скаргою. Приєднання до касаційної скарги реалізується подачею заяви в суд першої чи касаційної інстанції.
Перевірка в порядку нагляду судових рішень і постанов, кіт набрали сили, явл процесуальною гарантією, кіт забезпечує захист прав сторін і інших осіб, кіт брали участь у справі, а також гос інтересів. Вони, а також їхні представники, вправі звернутися зі скаргою до уповноважених осіб суду і прокуратури про опротестування судових рішень у порядку нагляду.
Процесуальним забезпеченням захисту прав і задо інтересів осіб, кіт беруть участь у справі, явл також перевірка законності й обґрунтованості рішень і постанов суду, кіт набрали сили, у зв\'язку з нововиявленими обставинами. З цією метою особи, кіт беруть участь у справі, і їхні уповноважені представники мають право збудити справу виробництвом з переглядом чи рішення постанови в зв\'язку з нововиявленими обставинами, вступити в процес у справі, брати участь у судовому засіданні, здійснювати іншу процесуальну діяльність.
Процесуальне представництво адвоката в стадії судового виконання. Право на порушення судового виконання в соотв зі ст. 356 ЦПК мають взиматель, прокурор і суб\'єкти захисту прав інших осіб (ст. 121 ЦПК), а також уповноважені ними представники, коли в їхніх повноваженнях передбачене право на пред\'явлення виконавчого документа до стягування (ст. 115 ЦПК). Реалізація представником цього права поставлена в залежність від наявності визначених умов: віднесення рішення судових і несудових органів до підвідомчості судового виконання; заяви в орган судового виконання з прикладеним до нього виконавчим документом; здійснення дій після подачі заяви в межах процесуальних термінів з дотриманням правил про підсудність.

Попереднє питання | Змiст |

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170