Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адвокатура України : Адвокат у кримінальному процесі

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Адвокатура України:Адвокат у кримінальному процесі

 

загрузка...

Адвокат - захисник підозрюваного, обвинувачуваного, підсудного. Підозрюваний - це особа, кіт затримали по підозрі в здійсненні прест чи до якого застосовані запобіжні заходи до винесення постанови про залучення його як обвинувачуваного (ч. 1 ст. 43-1 КПК).
Обвинувачуваний - це особа, відносно кіт є досить доказів, кіт указують на здійснення прест, і на цій підставі слідчим винесена постанова про залучення його як обвинувачуваного (ч. 1 ст. 43 КПК). Після передачі в суд обвинувачуваний наз підсудним, а після винесення вироку - засудженим чи виправданої.
Право зазначених осіб на захист включає як право захищатися від чи підозри обвинувачення, так і право на захист своїх особистих і имущ відносин. Функція захисту виникає одночасно з функцією обвинувачення і здійснюється паралельно з нею на всіх етапах руху кримінальної справи, поки існує обвинувачення.
Функцію обвинувачення в крим процесі здійснюють слідчі органи, прокурор, суспільний обвинувач, а також потерпілий, гражд позивач і їхні представники. Це - сторона обвинувачення.
Функцію захисту від підозри й обвинувачення осущ підозрюваний, обвинувачуваний, підсудний і засуджений, їхній захисник, суспільний захисник, а також гражд відповідач і його представник. Це - сторона захисту.
Порушення права на захист завжди означає істотне порушення вимог крим-процесс закону і явл однієї з найбільш розповсюджених основ для скасування чи вироків інших рішень у справі.
Забезпечення права підозрюваного, обвинувачуваного, підсудного на захист полягає в тому, що закон: наділяє їх як учасників процесу такий совок процесуальних прав, використання кіт дозволяє їм особисто захищатися від чи підозри обвинувачення в здійсненні злочину, відстоювати свої задо інтереси; надає зазначеним особам право скористатися юр допомогою захисника; покладає на особу, кіт проводить дізнання, слідчого, прокурора, суддю і суд обов\'язок до першого допиту особи роз\'яснити йому право мати захисника і скласти про це протокол, надати можливість захищатися встановленими законом коштами від пред\'явленого обвинувачення, забезпечити охорону його особистих і имущ прав (ст. 21 КПК).
Закон визнає участь захисника при проведенні дізнання, попереднього наслідку й у розгляді крім справи в суді першої інстанції обов\'язковим, крім випадків добровільного відмовлення особи від захисника (ст. 45 КПК), причому є випадки, коли добровільне відмовлення від захисника не можливий (ч. 3 ст. 46 КПК). Це відбувається в справах: 1) осіб, які чи підозрюються обвинувачуються в здійсненні злочину у віці до 18 років; 2) про злочини осіб, які через своїх физ чи псих. недоліків (німі, глухі, сліпі) не можуть самі реалізувати своє право на захист; 3) осіб, кіт не володіють мовою, на які ведеться судочинство; 4) коли санкція статті, по якій кваліфікується злочин, передбачає страту; 5) при проведенні справи про застосування примусових мір медичного характеру.
Закон передбачає участь захисника в справі за згодою і по призначенню. За загальним правилом захисник допускається до участі в справі з моменту пред\'явлення обвинувачення і може, таким чином, брати участь у справі в стадії попереднього розслідування і у всіх судових стадіях крім процесу, включаючи стадію виконання вироку.
У трьох випадках захисник допускається до участі в справі і до пред\'явлення обвинувачення:
 у випадку затримки особи, підозрюваного в здійсненні злочину, чи застосування до нього запобіжного заходу у виді узяття під варту до пред\'явлення обвинувачення - з моменту оголошення йому протоколу про чи затримку постанови про застосування цього запобіжного заходу, але не пізніше 24 годин з моменту затримки;
 у справах про суспільно небезпечні діяння, зроблених особами в стані неосудності, а також про злочин осіб, які занедужали псих розладом після здійснення злочину, - з моменту одержання доказів про псих розладі;
 у справах про суспільно небезпечні діяння, зроблених неповнолітніми, - з моменту ознайомлення неповнолітнього і його чи батьків осіб, кіт їх заміняють, з постановою про закриття справи і з матеріалами справи, а у випадку приміщення неповнолітнього в приймач-розподільник - не пізніше 24 годин з моменту приміщення (ч. 2, 3, 5, ст. 44 КПК).
Закон містить перелік обставин, кіт виключають участь у справі особи як захисника. Адвокат не має права прийняти доручення про надання юр допомоги у випадках, коли він у даній справі чи надає раніш надавав юр допомога особі, інтереси кіт суперечать інтересам особи, яка звернулася з проханням про ведення справи, чи брав участь як слідчий, особа, кіт проводило дізнання, прокурор, суспільний обвинувач, суддя, секретар судового засідання, експерт, фахівець, представник потерпілого, цивільний позивач (відповідач), свідок, перекладач, зрозумілої, а також коли в чи розслідуванні в розгляді справи бере участь посадова особа, з кіт адвокат знаходиться в родинних відносинах (ч. 2 ст. 7 Закону про адвокатуру).
Повноваження адвоката на участь у процесі повинне бути підтверджено соотв свідченням, а також ордером про наявність чи угоди доручення на участь у справі.
Одним з найбільш діючих коштів, кіт дозволяє адвокату виконувати свої проф обов\'язку в крим процесі, явл заява клопотань. З їхньою допомогою він доводить до зведення слідчого, прокурора і судна своя думка про доведеність обвинувачення, обґрунтованості кваліфікації, доцільності прийняття конкретних процесуальних рішень, сприяє збору, перевірці й оцінці доказів. Клопотання адвоката - це письмове чи усне його звертання в особам, кіт уповноважені здійснювати крим-процесс діяльність по доведенню і приймати рішення в справі, про здійснення цими особами дій, кіт входять у їхню компетенцію, спрямоване на захист прав і задо інтересів підозрюваного, обвинувачуваного, підсудного. У клопотаннях адвоката можуть ставитися питання про витребування і прилучення до справи документів і предметів, про виклик нових свідків, проведенні допитів, очних ставок і інших слідчих і судових дій, про чи скасування заміні запобіжного заходу, про закриття справи і т.д.
Адвокат вправі заявити відвід посадовим особам, що приймають участь у розслідуванні і розгляді справи (ст. 54 КПК). Адвокат може оскаржити будь-які дії і рішення слідчих органів, прокурора, судді і судна, кіт на його думку заподіюють шкоду задо інтересам його клієнта.
З моменту допуску до участі в справі в стадії попереднього розслідування адвокат вправі: бути присутнім при допиті підозрюваного, пред\'явленні обвинувачення, задавати питання учасникам справи. Після завершення попереднього наслідку адвокат має право разом з обвинувачуваним чи сам ознайомитися з усіма матеріалами справи.
При ознайомленні з матеріалами справи адвокат має право: робити виписки, мати побачення з обвинувачуваним, роз\'ясняти йому зміст обвинувачення, обговорювати з ним питання про заяву клопотань, представляти доказу, заявляти відводи, оскаржити дії і рішення слідчого і прокурора (ст. 219 КПК).
Адвокат - представник потерпілого, гражд позивача і гражд відповідача. Потерпілим визнається особа, кіт злочином заподіяний моральний, физ чи мат збиток (ч. 1 ст. 49 КПК). Цивільним позивачем визнається громадянин, підприємство, чи установа організація, кіт понесли мат збиток від злочину і пред\'явили при виробництві в крим справі до обвинувачуваного чи до осіб, кіт несуть мат відповідальність за його дії, гражд позов, тобто вимога про відшкодування збитків (ч. 1 ст. 50 КПК), кіт розглядається судом разом із крим справою (ч. 1 ст. 28 КПК). Як гражд відповідачі можуть бути притягнуті батьки, чи опікуни інші особи, а також підприємства, організації й організації, кіт у силу закону несуть мат відповідальність за шкоду, заподіяна прест діями обвинувачуваного ( ч. 1 ст. 51 КПК).
Про визнання потерпілим, гражд позивачем, а також про залучення як гражд відповідача особа, кіт проводить дізнання, слідчий, суддя виносять постанову, а суд - рішення. З цього моменту вони стають учасниками крим процесу, здобувають процесуальні права для захисту своїх задо інтересів, у тому числі і право мати представника.
Потерпілий і адвокат як його представник мають право: представляти доказу; заявляти клопотання; знайомитися з усіма матеріалами справи з моменту закінчення попереднього наслідку; брати участь у судовому розгляді; заявляти відводи; подавати скарги на дії особи, кіт проводить дізнання, слідчого, судді і судна, а також на чи вирок рішення суду і постанова судді (ч. 3 ст. 49 КПК).

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170