Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстові комп’ютерні редактори на заняттях англійської мови : Реферат: Текстові комп’ютерні редактори на заняттях англійської мови

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Текстові комп’ютерні редактори на заняттях англійської мови:Реферат: Текстові комп’ютерні редактори на заняттях англійської мови

 

загрузка...

Спроби використання нових інформаційних технологій (НІТ) в сфері освіти виявили ефективність їх використання при навчанні англійської мови. На сьогодні існує велика кількість комп\'ютерних програм для вивчення англійської мови. Різновид тем, видів діяльності, яскравість, захопливість комп\'ютерних програм викликають велику зацікавленість учнів. Існуючі CD- ROM диски дозволяють виводити інформацію у вигляді тексту, звука, відео зображення. Навчання за допомогою комп\'ютера дає можливість організувати самостійну діяльність кожного учня. При навчанні аудиюванню кожен учень має можливість слухати англійську мову, при навчанні говорінню звукові карти дозволяють користувачеві записати своє мовлення, а потім прослухати його і порівняти з вимовою носіїв мови або побачити на моніторі діаграму свого запису. При навчанні граматиці кожен учень має змогу виконувати граматичні вправи, домагаючись правильної відповіді, і т.д. Нажаль, існуючі на сьогодні у продажі комп\'ютерні програми не завжди відповідають основним вимогам методики навчання англійської мови, не забезпечені відповідною документацією ( адже ліцензійні програми коштують великих грошей, а \"піратські копії\" практично ніколи не містять в собі керівництва для користувача) та й нерідко не відповідають сучасним психологічним вимогам до навчальних комп\'ютерних курсів. Також комп\'ютерні програми важкодоступні більшості викладачів, ще й тому, що у нас не сформовано ринок навчальних комп\'ютерних курсів , відсутня більш-менш розвинена система їх тиражування і реалізації. Комп\'ютерні курси з англійської мови, створені в Сполучених Штатах, Англії та інших англомовних країнах, також малодоступні нашим навчальним закладам, бо ціна їх порівняно висока.
Ми хотіли би звернути увагу на те, що при вивченні англійської мови у вищих навчальних закладах можна використовувати і звичайні текстові редактори (word processors), які використовуються в будь-якому комп\'ютері. Всі вищі навчальні заклади вже мають на сьогодні у своєму розпорядженні комп\'ютерні класи (або хоча б декілька комп\'ютерів).Викладачі англійської мови могли б використовувати комп\'ютери у навчальному процесі, а не чекати, коли з\'являться придатні спеціалізовані комп\'ютерні посібники. На сьогодні, як підказує досвід, це є найбільш простим і не менш ефективним засобом використання комп\'ютерів під час навчання англійської мови.
Під текстовим редактором мається на увазі спеціальна комп\'ютерна програма, яка надає можливість легко створювати, редагувати письмові тексти і роздруковувати їх за допомогою принтера. Хоча під час роботи з текстовим редактором студенти використовують лише друкований текст (активізую таки види мовленнєвої діяльності як читання і письмо),ефект досягається також у сфері усного мовлення завдяки розширенню мовного запасу, вмінню користувати речення та створювати тексти. Сучасні вимоги у викладанні англійської мови передбачають комплексне навчання аспектам функціонування мови і видам мовленнєвої діяльності.
Вибір тексту за одиницю комп\'ютеризованого навчання визначається цілою низкою факторів:
- текст є одним з основних компонентів навчання комунікативній компетенції;
- деякі мовні особливості виявляються лише на рівні тексту,що сприяє вивченню структури тексту,змісту та мовного матеріалу;
- можливість виконання маніпуляцій з текстом та варіювання екранного подання текстів.
Сьогоденні текстові редактори можуть:
- вводити тексти і оформлювати їх різноманітними шрифтами, зокрема в кирилиці та латиниці;
- створювати таблиці, коментарі, предметні покажчики;
- підготовлювати і вставляти в текст малюнки, графіку, таблиці;
- здійснювати контроль за грамотністю написання, в деяких випадках пропонувати синоніми та ін.
Текстовий і тренувальний матеріал у вигляді різноманітних вправ та завдань для студента до певного навчального курсу, створений в текстовому файлі, певною мірою служить аналогом робочого зошита для студента. За допомогою цього електронного зошита студент легко виконує письмові вправи і завдання. Викладач має можливість аналізувати результати навчального діалогу після завершення заняття, або у процесі роботи, а при наявності спеціальної програми ще й скласти наприкінці теми або розділу діаграму успішності із зазначенням найбільш типових помилок для кожного студента.
Текстовий редактор виконує функції, схожі до функцій комп\'ютерних курсів, тільки в ньому відсутня система аналізу відповіді. Відповідь аналізується або викладачем після завершення учбового сеансу, або самими студентами на основі самоконтролю за допомогою ключів.
Текстовий редактор в цілях навчання використовується викладачем у двох основних напрямках:
- як інструмент для створення різного роду тренувальних вправ;
- як інструмент для стимулювання діяльності учнів, спрямованої на створення текстів англійською мовою.
Під час реалізації кожного із вказаних двох основних напрямків змінюється і функція викладача. У першому випадку він виступає як автор тренувальних навчальних матеріалів (готує та вводить тексти вправ, завдань, ключі), у другому випадку він виступає в якості консультанта, який допомагає студенту створити текст англійською мовою.
З текстами, які входять в файл комп\'ютера учня, можна виконати наступні письмові завдання:
- реконструкція тексту (відновлення пропущених слів, словосполучень, фрагментів тексту, цілих текстів та ін.);
- комбінування різноманітних фрагментів тексту або кількох текстів з метою створення нового або нових текстів;
- заміна, пошук і виділення, конструкцій, речень за певними параметрами (синонімами, антонімами та ін.).
Наведемо приклади вправ, які можливо виконувати за допомогою текстового редактора:
- у тексті пропущені деякі слова (дієслова або займенники та ін.) спробуйте відновити їх;
- найдіть в тексті активні конструкції і замініть їх на пасивні;
- розташуйте речення (абзаци) у вірній послідовності;
- скоротіть текст, залишивши в ньому лише найважливішу інформацію;
- знайдіть в тексті відповіді на запитання та виділіть їх.
Учні з більшою цікавістю вчаться створювати за допомогою текстового редактора комунікативно важливі тексти: автобіографії, резюме, ділові листи. Легко можна організувати ігрові завдання за допомогою редактора: відновити розмите повідомлення, продовжити оповідання, пригадати початок.
Робота з текстовим редактором дозволяє органічно поєднувати індивідуальну та групову учбову діяльність, стимулює комунікативну направленість навчання та підвищує зацікавленість студентів щодо оволодіння англійською мовою.

Використана література
1. Асоянц П.Г., Сердюков П.I., Чекаль Г.C., та ін. Основи методики створення і застосування комп\'ютерних програм у навчанні іноземних мов - К.: КДПІІМ, 1993. - 210c.
2. Азимов Е. Компьютерные текстовые редакторы на уроке иностранного языка // ИЯШ. - 1997- №1- С.54-57.
3. Муранов А. Компьютеры в школе - инструмент письма // Информатика и образование. - 1998. - №1. - С.25-28.
4. Kenning M.M., Kenning M.J. Computers and language learning. Current theory and practice. - New York; London: Ellis Horwood, 1990.

| Змiст |

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170