Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні речення. Порівняльні речення : Порівняльні речення

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Умовні речення. Порівняльні речення:Порівняльні речення

 

загрузка...

Порівняльні речення вводяться: а) сполучниками: ut (uti)—як, sicut (sicuti) — так як, velut — неначе, quasi — немовби, tamquam si — начебто, tamaquam, ut si — так якби, velut si — неначебто, ac si — якби, немовби та ін.; б) прислівниками: quam — як, quantum — скільки, quooties — скільки разів, quot—скільки і т. п.;
в) порівняльними займенниками: qualis — який, quantus — який ве¬ликий тощо.
У головних реченнях звичайно вживаються слова ita, sic, tam — так, item — також, itidem — там само, similiter — подібно, tantum — стільки, tantopere — так дуже, tam diu — так довго, tot. — стільки, totidem — стільки ж та ін.
У порівняльних реченнях ставиться indicativus для означення дійсної дії, дійсного порівняння. Приклади: Ut sementem feceris, ita metes.— Що посієш, те й пожнеш. Plerique tales amicos habere volunt, quales ipsi esse non possunt.— Багато людей хоче мати таких друзів, якими самі не можуть бути. Tantum scimus, quantum memoria tenemus.—Стільки знаємо, скільки пам\'ятаємо. Miltiades cum totidem navibus, atque erat profectus, Athenas rediit.—Мільтіад повернувся в Афіни з такою ж кількістю кораблів, як відправився. Antipater fuit scriptor, ut temporibus illis, luculentus.— Антіпатр був, як на ті часи, прекрасним письменником.
Порівняльні речення зі сполучниками quasi, tamquam, tamquam si, velut si, ac si є умовно-порівняльними і в них завжди вживається coniunctivus; часи згідно з consecutio temporum. Приклади: Quid ego his testibus utor, quasi res dubia aut obscura sit.— Що ж я користую¬ся цими свідками, немовби справа була сумнівна і неясна. Antonius Plancum sic contemnit tamquam si illi aqua et igni interdictum sit.— Aнтоній так нехтує Планком, начебто його було позбавлено (йому було відмовлено) води і вогню. Sequani absentis Ariovisti crudelitatem, velut si praesens adesset, horrebat.— Секванці боялися жорстокості відсутнього Аріовіста, неначебто він був присутній. Deleta est Ausonum gens, perinde ac si internecivo bello certasset.— Рід дзвонів знищений, немовби боровся у смертоносній війнію

Попереднє питання | Змiст |

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170