Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні речення. Порівняльні речення : Нереальний вид (modus irrealis)

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Умовні речення. Порівняльні речення:Нереальний вид (modus irrealis)

 

загрузка...

Мdus irrealis вказує на дію, неможливу до здійснення в теперіш¬ності або в минулому. В головному і підрядному реченнях ставиться coniunctivus imperfecti або plusquamperfecti.
Сoniunctivus imperfecti виражає дію, неможливу до здійснення в теперішності, coniunctiivus plusquamperfecti — неможливу або недійсну дію в минулому. Приклади: Si hoc diceres, errares.— Якщо б ти це говорив, ти помилявся б. Меdici, si omnibus morbis mederi possent, felicissimi essent hominum.— Якщо б лікарі могли лікувати всі хвороби, вони були б найщасливішими з (усіх) людей. Si pro patria morendum esset, faceremus.— Якщо треба було б померти за батьків¬щину, ми це зробили б. Si ibi te scissem, ad te ipse venissem.— Якщо б я (був) знав, що ти там є, я (був) би сам прийшов до тебе. Si Conon non advenisset, Agesialaus Asiam regi eripuissem.— Якщо б Конон не прибув, Агезілай вирвав би у царя Азію. Si venisses ad exercitum, a tribunis militaribus visus esses (Сіс.) — Якщо б ти прийшов до війська, тебе побачили б військові трибуни.
У головному реченні modus irrealis іноді зустрічаємо indicativus imperfecti або perfecti. Це буває тоді, коли присудок в головному реченні виражений дієсловами зі значенням «можу», «повинен» або описовою активною чи пасивною дієвідміною. При перфекті у таких випадках стоять слова раеnе, рrоре (майже, ледве не) і т. ін.
Індикатив в modus irrealis може означати дію, яка була близькою до здійснення.
Приклади: Deleri totus exercitus potuit, si fugientes persecuti victores essent… (Liv.) — Усе військо могло бути знищене, якщо б переможці переслідували втікачів.
Роns sublicius iter paene hostibus dedit, nisi unus vir fuisset, Horatius Cocles.— Міст на стовпах майже проклав ворогові шлях, якби не знайшлася одна людина, Горацій Коклес. Нasdrubal Carales perventurus erat, ni Manlius eum populatione continuisset (Liv.)— Гаcдрубал мав намір дійти до Карал, якщо б Манлій не стримав його від спусто¬шення. Sі verum respondere velles, Cato, haec erant dicenda.— Якщо б, Катоне, ти хотів відповісти правдиво, то треба було б сказати таке.

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170