Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегія діяльності підприємства : 2. Дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування ВАТ “Дятьківці”

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Стратегія діяльності підприємства:2. Дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування ВАТ “Дятьківці”

 

загрузка...

2.1. Аналіз виробництва, просування та збуту продукції

Основним видом діяльності торговельно-виробничого товариства “Дятьківці” є виробництво та продаж продукції продовольчої групи.
В сучасних умовах споживчий ринок як ніколи насичений продукцією, аналогічною тій, що виробляє та реалізує товариство. Купівельна спроможність населення дуже низька, тому конкуренція серед продавців з кожним днем стає більш високою. В цих умовах необхідно забезпечити виживання підприємства на ринку шляхом розширення масштабів його діяльності.
Оцінка виробництва, просування та збуту продукції по ВАТ “Дятьківці” за 1999 рік, що проведена в даному дослідженні, дає інформацію про сучасний стан товариства, його розвиток і можливості подальшого удосконалення діяльності.
Виробництво є основним видом діяльності товариства, тому потребує глибокого аналізу. В таблиці 7 проведено аналіз виробництва основних видів продукції по ВАТ “Дятьківці” за 1999 рік. Як бачимо, показники виробництва продукції впали, в порівнянні з 1998 роком. У діючих цінах спостерігається зростання, однак з урахуванням індексу цін, розрахунок показників в співставлених (порівняльних) цінах дає реальну картину діяльності товариства. Обсяг виробництва промислової продукції (товарів народного споживання) зменшився на 18,9%. Виробництво основних видів продукції в натуральному вимірі (тонах) зросло на 1,9%.

Таблиця 7
АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА
ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ
ПО КОЛОМИЙСЬКОМУ ВАТ “Дятьківці”
ЗА 1998-1999 р. р.

№ п/п Основні показники Одиниця виміру 1998 р.
1999 р.
Темп росту 1999 р. до 1998 р. Відхилення
( +,-)
1. Обсяг промислової продукції в діючих цінах тис. грн. 127,0 119,2 93,8 - 7,8
2. Обсяг промислової продукції в порівняльних оптових цінах (на 1.01.00 р.) тис. грн. 127,0 103,0 81,1 - 24
3. Обсяг реалізованої продукції в діючих оптових цінах (без ПДВ)
- в порівняльних цінах тис. грн.. 101,6 100,0 98,4 - 1,6
4. Обсяг виробництва товарів народного споживання у діючих цінах – всього в т. ч. продовольчих
тис. грн. 127,0 143,0 112,5 + 16
5. Обсяг виробництва товарів народного споживання у порівняльних цінах – всього в т. ч. продовольчих тис. грн. 127,0 103,0 81,1 - 24
6. Виробництво основних видів промислової продукції у відповідних одиницях, разом
В т. ч.
- мінеральна вода тонн 103,0 105,0 101,9 + 2

З метою стабілізації свого положення на ринку товариство передбачало на 2000 рік збільшити виробничі потужності для відповідного збільшення обсягу виробництва основних видів продукції. Вихід з існуючого становища вбачається у збільшенні обсягу виробництва, враховуючи, що для цього не треба значних капітальних вкладень, так як виробничі потужності підприємства використовуються в межах 30 %. Крім того, відбулись значні зміни в асортиментній політиці підприємства в бік розширення асортименту і впровадження у виробництво нових видів продукції.
На ВАТ “Дятьківці” протягом 1999 року введено нові виробничі потужності і освоєно лінію виробництва та розливу пива.
Виробництво основних видів продукції, як свідчать дані таблиці 7, зросло за рік на 1,9 %, що становило додатково 2 тони.
Структурні зсуви, що відбулись у виробництві в товаристві, визначились в процесі діяльності на протязі року, коли було прийнято рішення щодо нарощування виробництва деяких видів продукції. Ці рішення можна охарактеризувати як ефективні, оскільки підприємство в кінцевому разі вийшло на стабільну діяльність з прибутком.
Аналіз виробництва продукції, це одна сторона діяльності підприємства. Іншою є визначення шляхів просування та збуту продукції, а також характеристика напрямів та каналів збуту. Вивчення цієї сторони діяльності має на меті визначення, як підприємство формує систему збуту і чи є вона ефективною для підприємства.
Організація просування та збуту продукції підприємства має свої особливості. Товариство “Дятьківці” створило для реалізації своєї продукції власні канали збуту і продукція реалізується у власній торговельній мережі (торговельних одиницях, магазинах). Таким чином, підприємство займається обслуговуванням кінцевих споживачів, що є позитивним напрямком діяльності, оскільки в певній мірі це сприяє зниженню (або хоча б стримуванню) цін, що руйнує монополію торгівлі на продаж.
Враховуючи, що продукція підприємства не рахується товарами першої необхідності, торговельним одиницям відвантажується продукція під строк реалізації, тобто з послідуючою оплатою. Продукція підприємства реалізується тільки у власній роздрібній торговельній мережі і розрахована на покупців з середнім та низьким достатком, які в даний час несвоєчасно одержують заробітну плату, пенсію або взагалі не працюють. Це деякою мірою стримує рівень купівельної спроможності береться до уваги при плануванні обсягу збуту продукції підприємства.
Налагодження прямого каналу збуту через власні торговельні одиниці дозволить уникнути кризової ситуації на підприємстві, дозволяє краще вивчити потреби ринку, а також має значні переваги:
 відкрите акціонерне товариство “Дятьківці” швидше отримує кошти за реалізацію товару;
 краще вивчається стан ринку, так як товариство може стежити навіть за поточною реалізацією власної продукції;
 товариство не оплачує послуги посередників, які встановлюють високу націнку, і може контролювати ціну;
 цінова політика товариствва сприяє виграшу у ціновій конкуренції, коли споживач купує продукцію, що дешевше;
 не виникає значних додаткових витрат, оскільки товариство має свій власний транспорт.
Проведено аналіз просування та збуту продукції, що вироблена Коломийським ВАТ “Дятьківці” за 1999 рік. слід відзначити, що ВАТ “Дятьківці” є офіційним дистрибютором та єдиним представником фірми “Оболонь” в Коломийському районі. Таблиця 8 містить у собі інформацію про поставки товарів в асортименті, а також відпускні ціни за 1998-1999 роки. В таблиці розраховано динаміку поставки (темп росту поставки 1998 року в порівнянні з попереднім роком – в процентах) і динаміку відпускних цін за той же період. В цілому по підприємству обсяг постачання в торгівлю складав в 1999 році 344,2 тис. грн., а в попередньому 264,4 тис. грн. Якщо порівняти ці показники з обсягом виробництва основних видів продукції (таблиці 7 та 8), то бачимо, що майже вся продукція була відвантажена в торговельну мережу. Різниця в обсязі виробництва та обсязі постачання в 1999 порівняно з 1998 роком 79,8 тис. літр. Ця різниця пояснюється зміною залишків нереалізованої продукції на кінець року. Можна визнати, що підприємство своєчасно відвантажує готову продукцію торгівлі, працює за узгодженим з магазинами графіками завозу. Залишки нереалізованої продукції на кінець 1999 року виникли тому, що внаслідок падіння попиту населення торгівля дещо призупинилася і магазини зменшили обсяг заявленої продукції.

Таблиця 8
Динаміка поставки та відпускних цін на продукцію ВАТ «Дятьківці» за 1998-1999 роки.
Ціна на продукцію з акцизом та ПДВ без вартості склопляшки
ТОВАРИ Поставки
зі свого підприємства в тис. л Динаміка, % Відпускна ціна
в грн. Динаміка, %
98 99 98 99
Пиво розливне, кегове 1 л
Оболонь «Світле» 114,0 97,0 85,0 0,84 1,05 125,0
Оболонь «Соборне» 44,0 56,0 127,2 0,85 1,11 130,5
Оболонь «Оксамитове» 18,2 13,5 74,1 1,01 1,12 110,9
Оболонь «Преміум» -- 12,5 -- -- 1,13 --
Пиво в ПЕТф пляшці
«Світле» 1л -- 8,2 -- -- 1,11 --
«Світле» 2л -- 4,3 -- -- 1,68 --
Пиво пляшкове 0,5 л
«Беркут» -- 13,0 -- -- 0,87 --
«Світле» 18,0 12,0 66,7 0,71 0,85 119,7
«Екстра» вис.пл. 2,0 3,5 175,0 0,98 1,02 104,0
«Соборне», «Соборне» вис.пл. -- 5,5 -- -- 1,15 --
«Фірмове» -- 6,5 -- -- 1,32 --
«Оксамитове», «Оксамитове» вис.пл. -- 3,2 -- -- 0,87 --
Оболонь експортне (Гопак, Козак, Лагер, Преміум) 7,2 5,8 80,5 1,12 1,18 105,3
Оболонь «2000» вис.пл. -- 2,8 -- -- 1,24 --
Пиво пляшкове 0,33 л
«Світле» 1,2 1,2 100,0 0,69 0,74 107,2
«Екстра» 0,5 1,6 320,0 0,71 0,76 107,0
«Соборне» -- 2,4 -- -- 0,78 --
«Фірмове» -- 1,2 -- -- 0,82 --
«Оксамитове» 4,2 -- -- 0,87 -- --
Оболонь експортне 6,1 -- -- 0,87 -- --
Пиво баночне 0,5 л
«Світле» 4,8 6,6 137,5 1,00 1,10 110,0
«Лагер», «Преміум» 5,4 2,4 44,4 1,12 1,19 106,2

Продовження таблиці 8.

Пиво баночне 0,33 л
«Лагер», «Преміум» 4,2 2,3 57,8 0,71 0,81 114,0
Безалкогольні напої в асортименті
Б/а напої 0,33 л в асорт. 11,6 12,8 110,3 0,41 0,51 124,4
Б/а напої 0,5 л в асорт. 8,6 8,0 93,0 0,54 0,66 122,2
Тонік, Крем-сода бан. 0,33 л 5,4 3,2 59,2 0,79 0,87 110,1
Б/а напої 1 л в асорт. 1,7 1,8 105,9 0,99 1,12 113,1
Б/а напої 2 л в асорт. 0,2 1,1 22 1,45 1,74 120,0
Мінеральна вода
«Краплина гір» 0,5 л 11,2 15,8 141,0 0,48 0,51 106,2
«Оболонь» 1 л 10,8 12,3 113,9 0,87 0,97 111,5
«Оболонь+лимон» 1 л -- 9,2 -- -- 1,01 --
«Оболонь» 2 л 0,3 0,4 133,3 1,35 1,69 125,2
«Оболонь+лимон» 2 л -- 0,3 -- -- 1,87 --
Слабоалкогольні напої
С/а напої 0,33 л в асорт. 8,0 11,0 137,5 0,87 1,02 117,2
С/а напої 1 л в асорт. 1,2 6,8 816,0 1,13 1,30 115,0
264,4 344,2 0,86 1,08 125,6Розраховані в таблиці показники динаміки постачання свідчать про значний ріст виготовлення продукції за рік та її поставку торговельній мережі. Найбільш високими темпами здійснювалось постачання таких товарів, слабоалкогольні напої, ємністю 1 л (816,0%), пиво Оболонь “Екстра” у високій пляшці, 0,5 л (175,0%), пиво Оболонь “Екстра” 0,33 л (320,0%). Зменшення темпів постачання таких товарів, як пиво Оболонь “Світле”, 0,5 л (66,7%), пиво баночне “Преміум”, “Лагер” та інші повязане із значним розширенням асортименту та появою значної кількості фірм-конкурентів, зокрема таких як “Славутич”, “Янтар”.
Особливістю роботи товариства “Дятьківці” на сучасному етапі є те, що товариству неоднаково, за якою ціною продавати свою продукцію. Це виникає тому, що за умови економічного спаду ціна товару є одним з найсуттєвіших мотивів до здійснення купівлі. Тому рівень ціни є предметом розробки цінової політики підприємства, маркетингової служби, економічного відділу та інших. Як відзначалось вище, оскільки товариство орієнтується на “середнього” покупця, то вважає за доцільне встановити прийнятий для нього рівень цін. Як показано маркетингове дослідження, рівень цін на продукцію товариства “Дятьківці” дещо нижче за ціни інших підприємств. Тому продукція є конкурентноздатною, реалізується швидше і дозволяє вкласти вивільнені кошти в наступний виробничо-торгівельний процес.
В таблиці 8 наведені дані про відпускні ціни продукції підприємства та проведені розрахунки її динаміки. В середньому за рік рівень середньої ціни товариства зріс на 25,6 % (125,6 – 100), що вказує на певне зростання цін. Це відбулося в умовах погіршення загальної економічної ситуації в країні, коли рівень інфляції спричинив значний ріст цін. Зростання цін відбулось на всі без винятку продовольчі товари, в тому числі продукцію підприємства. За економічним обгрунтуванням ціни підприємства зросли внаслідок росту цін закупівлі сировини, подорожчання транспортних тарифів, цін на енергоносії та інше. Тобто ріст цін на продукцію підприємства пояснюється об’єктивними причинами і не є “бажанням” підприємства. Зростання ціни не сприяє діяльності товариства, оскільки зменшує частку покупців, що віддавали перевагу продукції ВАТ “Дятьківці”.
Процес просування та збуту товарів завершує роздрібна їх реалізація роздрібним торговельним одиницям. Товариство “Дятьківці” має три власних магазини та три кіоски, через які здійснюється реалізація безпосередньому споживачеві. Частина продукції закупповується іншими торговельними одиницями, що не підпорядковані товариству “Дятьківці”, але її частка складає лише біля 1 % обороту.
Як свідчать дані аналізу роздрібного товарообігу торговельних одиниць ВАТ “Дятьківці” за 1998-1999 роки, що наведено в таблиці 9, фактичний товарообіг 1999 року становив 154,06 тис. грн., що нижче за план на 12,1 % (87,9 – 100) і вище відповідно до минулого року на 29,7 % (129,7 – 100) або на 35,3 тис. грн. По торговельним одиницям план не було виконано в зв’язку з тим, що попит мав дуже значні коливання на протязі року, а в цілому за рік впав, а показник плану товарообігу не був в достатній мірі обгрунтований можливими змінами попиту. Що стосується темпів росту, то в порівнянні з минулим роком по всіх торговельних одиницях спостерігається зростання в межах 134,0 – 117,9 %. В динаміці всі магазини працювали із зростанням товарообігу.
Аналіз виробництва, просування та збуту продукції показує, що в цілому підприємство ВАТ “Дятьківці” в 1999 році працювало незначним зростанням проти попереднього року. В цілому систему збуту та реалізації продукції вдалося удосконалити, але ще є можливості підвищення ефективності комерційно-виробничої діяльності.

Таблиця 9
А Н А Л І З Т О В А Р О О Б І Г У
торговельних одиниць ВАТ “Дятьківці” за 1998-1999 роки.

№ п\\п Найменування торговельних одиниць Товарообіг Темп росту Відхилення ( +, - ), грн.

за 1998 рік, грн.
за 1999 рік, грн.
план факт % викон. план факт % викон.
1. Магазин “Дятьківці” 25,70 24,40 94,9 32,40 30,40 93,8 124,5 + 6
2. Магазин “Клео” 45,00 42,80 95,1 55,20 50,55 91,4 117,9 + 7,7
3. Магазин с.Вербіж 11,20 11,00 98,2 15,60 13,27 85,0 120,6 + 2,2
4. Кіоск № 07 10,00 7,60 76,0 12,00 9,80 81,6 128,9 + 2,2
5. Кіоск № 14 20,00 18,30 91,5 30,00 27,00 90,0 147,5 + 8,7
6. Кіоск № 08 20,00 17,61 88,0 30,00 23,60 78,6 134,0 + 5,9
Всього 131,90 118,71 90,0 175,20 154,06 87,9 129,7 + 35,3

2.2. Оцінка комерційної роботи з окремими контрагентами


Комерційна робота Коломийського ВАТ “Дятьківці” містить у собі такі етапи, як закупівлю матеріальних ресурсів, їх доставку до оптового складу, збереження, збут і доставку до споживача виготовлених товарів. В рамках цієї роботи можна виділити основних контрагентів товариства. Це постачальники сировини та інших матеріально-технічних ресурсів, що необхідно для безперебійної роботи товариству по виробництву продукції.
Оскільки збут та реалізації готової продукції (товарів) здійснюється у власній торговельній мережі, то з боку покупців контрагентів практично немає (реалізація підприємствам міста та закритим бюджетним установам становить біля 1 % загальної реалізації).
Таке положення визначає, що основними контрагентами ВАТ “Дятьківці” на ринку є постачальники матеріальних ресурсів для виробництва.
Сировину на виготовлення продукції товариство закуповує невеликими партіями у посередників. За умови нестачі оборотних коштів товариство не в змозі налагодити прямі зв’язки з виробниками сировини, так як останні пропонують поставки великими обсягами з попередньою оплатою.
Проведено аналіз стану комерційної роботи підприємства з постачальниками.
Усього лише два – три роки тому головним завданням підприємства полягало в пошуках і закупівлі більш-менш “ходового товару”, а в покупцях не відчували браку і не було проблем із перевезенням товарів через низькі транспортні тарифи. Але наступні роки нас зіпхнули з тими проблемами, що є звичними в нормальних ринкових умовах. По-перше, виникла необхідність оперативного обліку товарних запасів на складі, відвантажених споживачам, відвантажених постачальниками товарів нам і саме головне, оперативний облік заявок від наших клієнтів на постачання товарів. Оперативний облік неможливий без комп\'ютиризації в складському господарстві, що сприяє у свою чергу поліпшенню взаємодії складського підприємства з апаратом управління і відділами закупівлі і продажів фірми.
По-друге, виникли питання з перевезенням товарів. Раніш чітко працювала державна залізнична служба: ціна перевезень була досить низька при невеликих термінах поставки. Але останнім часом залізничні тарифи виросли непропорційно інфляції, з’явилися значні затримки доставки вантажів і втрати, ушкодження вантажів через безвідповідальність перевізника. Тому в останні роки підприємство більший обсяг перевезень здійснює автомобільним транспортом. Надалі планує цілком перейти на цей вид транспорту. При високих витратах на паливо, амортизаційні відрахування і заробітну плату водіїв, підприємство виграє в оперативності доставки товарів і від постачальників.
По-третє, в останні роки підприємство досить часто зіштовхується з неритмічною роботою виробників. Через важкий економічний і фінансовий стан, підприємства працюють неритмічно, за товар вимагають передоплату, хоча це не є стопроцентною гарантією відвантаження товару. Іноді перераховані засоби підприємства надовго заморожуються на рахунках несумлінних виробників-монополістів. При цьому відбувається неузгодженість зв’язків між постачальниками і споживачами, частково паралізується робота у відділах закупівель і продажів. Тому в останній час ВАТ “Дятьківці” повністю відмовилась від постачальників-виробників і перейшла на посередників. Це впливає на більш високий рівень ціни закупівлі (за рахунок націнки постачальників), але забезпечує ритмічне постачання сировини та матеріалів.
По-четверте, в даний час якість банківських послуг невисоке. Банки перераховують засоби клієнтів неоперативно, нерідко в їх діяльності трапляються затримки коштів клієнтів і різного роду проблеми, що призводять до затягування процесу постачань і продажів товарів, виконання і навіть зриву умов контрактів.
По-п’яте, в останні роки в батьківщині ознаменовані найжорстокішою інфляцією, що призводить до хаосу в економіці і практично неможливості не тільки стратегічного, але і більш менш достовірного оперативного планування. Найбільше мішає роботі непередбачуваність і непевність у завтрашньому дні.
Як очевидно з вищенаведених причин, у товаристві “Дятьківці”, незважаючи на зусилля оптимізувати всі процеси і заощаджувати матеріальні, фінансові, трудові ресурси, отримані результати невисокі.
Розглянемо більш детально види постачання, що відбулися за 1999 рік, характер окремих постачальників та обсяги закупівлі товарів підприємства.
По характеру розміщення партнерів по закупівлі ресурсів для виробництва можна виділити дві групи постачальників – місцеві постачальники, що розміщені в м. Коломия та Івано-Франківській області, та постачальники, що розміщені в інших областях України. Прямих угод з постачальниками, що розміщені на території СНД або іншими країнами, підприємство в 1999 році не укладало. Характеристика видів постачальників та співвідношення закупівлі сировини у місцевих та інших постачальників України наведено в таблиці 10. Таблиця містить інформацію про обсяг закупівлі по кварталах та за 1999 рік в цілому. Розрахункова частина містить питому вагу закупівлі по визначених постачальниках по кварталах року і в цілому за рік.


Таблиця 10

Співвідношення обсягу закупівлі сировини у місцевих
та інших постачальників України


Характер розміщення постачальників К В А Р Т А Л 1999 рік
I II III IV
Обсяг закупівлі:
- у постачальників, що розміщені в м. Коломия та
Івано-Франківській області
- у постачальників, що розміщені в інших областях України
1637,54

10650,25
1200,03

13740,00
1350,00

15505,74
2362,59

22116,16
6550,16

62012,15
Разом 12287,79 14940,03 16855,74 24478,75 68562,31
Питома вага закупівлі
- у постачальників, що розміщені в м. Коломия та
Івано-Франківській області
- у постачальників, що розміщені в інших областях України
13,33

86,67
8,04

91,96
8,01

91,99
9,66

90,34
9,56

90,44
Разом 100 100 100 100 100
В загальному обсязі закупівлі на 1999 рік у немісцевих постачальників було закуплено сировини на 62,01 тис. грн. або 90,44 %. Відповідно у постачальників, що розміщені Коломийському районі та Івано-Франківській області закуплено товарів в сумі 6,55 тис. грн., або 9,56 % загального обсягу закупки. Відносно невелику частку постачальників, що розміщені в Івано-Франківській області, можна пояснити тим, що ВАТ “Дятьківці” є дистрибютором та офіційним представником фірми “Оболонь”. Переважна більшість поставок продукції постачається саме з цієї фірми (“Оболонь” м.Київ). Це викликало такий стан у всіх кварталах року. Частина немісцевих постачальників в І кварталі становила 86,67 %, а в ІV – 90,34 %. З початку року до ІІІ кварталу спостерігався поступовий ріст питомої ваги, але спочатку – значний, на 5,29 % в ІІ кварталі (91,96 – 86,67) і потім дещо менший – на 0,03 % в ІІІ кварталі (91,99 –91,96). В ІV кварталі спостерігалось зменшення питомої ваги на 1,65 % (90,34 – 91,99).
Частка закупівлі сировини у постачальників, що розміщені в Коломийському районі та Івано-Франківській області, в 1999 році становила лише 9,56 %, а по кварталах розмір змін з максимального – 13,33 % ( в І кварталі) до мінімального – 8,01 % (в ІІІ кварталі). Як бачимо, на протязі року питома вага інших постачальників зазнала коливань, але в цілому визначилась тенденція до поступового зниження внаслідок вказаних вище причин.
На мій погляд, як показує проведене дослідження, комерційна робота з постачальниками потребує подальшого вдосконалення. Я вважаю, що товариству необхідно розширювати асортимент та номеклатуру продукції, необхідно шукати ще ділових партнерів, а не вести свої ділові справи тільки із одним крупним постачальником (“Оболонь”). Наростивши асортимент та номенклатуру продукції товариство зможе отримувати більші прибутки від своєї комерійної діяльності, що, на мій погляд, допоможе отримувати прибутки, а не тільки збитки. Заключення угод з більшою кількістю ділових партнерів дозволить товарисву більше використовувати оборотних коштів для впровадження нових технологій та обладнання, а також для розширення своєї торговельної мережі.2.3. Аналіз прибутку та рентабельності підприємстваПрибуток товариства “Дятьківці” є одним з основних показників оцінки розвитку товариства. В ринкових умовах прибуток виступає стратегічною метою підприємства, реалізація якої є обов’язковою для забезпечення нормальних умов його функціонування.
Досягнення цільового прибутку означає для підприємства його достатність для вирішення виробничих та соціальних задач, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності, конкурентоздатності на ринку.
Аналіз прибутку і рентабельності є важливим етапом оцінки господарсько-фінансової діяльності ВАТ “Дятьківці” за 1999 рік. Задачами аналізу прибутку є: вивчення виконання плану прибутку; оцінка динаміки прибутку та рентабельності; визначення факторів, що впливають на розмір та зміну прибутку (рівня рентабельності); пошук резервів росту прибутку та рентабельності в майбутньому періоді.
В дипломній роботі проведено детальний аналіз фінансових результатів та їх використання по товариству за 1998-1999 роки, що наведено в таблиці11. Таблиця відображає розвиток показників у динаміці.
Розрахунки показують, що фактично в 1999 році зазнало збитків на суму 280,4 тис. грн. Збитковість товариства як в 1998 році, так і в 1999 році викликана тим, що товариство постійно нарощує потужності, закуповуючи нове обладнання, устаткування, технології, нові лінії та купівлею нового приміщення, де планується відкрити лінію по розливу та зберіганню вино-горілчаних виробів.Таблиця 11
Аналіз фінансових результатів
та їх використання по ВАТ “Дятьківці”
за 1998-1999 роки.


Показники 1998 рік 1999 рік Зміна суми
(+,-), тис. грн.
Сума, тис. грн. Сума, тис. грн.
1. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ) 316,5 2183,8 1866,8
2. Витрати на ви-робництво 507,0 2464,2 1957,2
3. Доходи від іншої реалізації та поза-реалізаційні доходи -- 0,5 0,5
4. Балансовий при-буток - 190,5 - 280,4 - 89,9
5. Платежі до бюджету 6,0 8,6 2,6
6. Чистий прибуток - 196,5 - 289,0 - 92,5

Зміна показника чистого прибутку, як свідчать дані таблиці 13, утворилась в сумі –289,0 тис. грн. На неї вплинув розмір платежів до бюджету, що сплачує підприємство. В 1998 році ці платежі становили 8,6 тис. грн., що вплинуло на остаточну суму чистого прибутку в розмірі – 289,0 тис. грн. В порівнянні з минулим роком, чистий прибуток зменшився.
На остаточний показник чистого прибутку вплинула зміна таких показників, як виручка від реалізації продукції, на 1866,8 тис. грн., витрати на виробництво зросли на 1957,2 тис. грн., доходи від іншої реалізації – на 0,5 тис. грн., платежі до бюджету на 2,6 тис. грн. Зміна рівня наведених показників вплинула на загальну зміну чистого прибутку підприємства, який значно знизився. Таке становище показників та їх зміни за рік націлюють економічну службу на поглиблення аналізу з метою виявлення основних причин зміни прибутку.
Тому наступним етапом аналізу прибутку і рентабельності є вивчення факторів, що на них впливають. З метою вивчення впливу окремих факторів необхідно дослідити степінь впливу кожного фактора, а саме: виручки від реалізації продукції, витрат на виробництво, доходів від іншої реалізації та позареалізаційних доходів, на зміну балансового прибутку підприємства. Доцільно розглянути вплив факторів саме на розмір балансового, а не чистого прибутку, на який впливає лише розмір платежів до бюджету, величина якого не залежить від господарської діяльності підприємства. Цей фактор відноситься до зовнішніх факторів, що утворюється на загально-державному рівні і від діяльності підприємства не залежить.
До факторів, що залежать від діяльності ВАТ “Дятьківці” відносять внутрішні фактори, що безпосередньо пов’язані з результатами діяльності господарського суб’єкту та його підприємницькою активністю. До них відносять обсяг виручки від реалізації продукції, витрати на виробництво, доходи від іншої діяльності. Розглянемо вплив цих факторів, що мають кількісний вираз у показниках діяльності підприємства, на балансовий прибуток підприємства.
Крім аналізу прибутку по ВАТ “Дятьківці” за 1999 рік в цілому, доцільно провести дослідження величини та динаміки прибутку по кварталах 1999 року. В таблиці 12 проведені розрахунки суми балансового та чистого прибутку та їх рентабельності по кварталах 1999 року.
Таблиця 12
Показники прибутку та рентабельності по ВАТ “Дятьківці”
по кварталах 1999 року.

Показники Квартали 1999 рік
І ІІ ІІІ ІV
1. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ), тис. грн. 217,5 558,0 698,2 710,1 2183,8
2. Сума балансового прибутку, тис. грн. -50,0 -67,9 -84,1 -78,4 -280,4
3. Рівень рентабельності балансового прибутку, % -22,98 -12,17 -12,04 -11,04 -12,8
4. Сума чистого прибутку, тис. грн. -54,1 -66,8 -86,5 -81,6 -289,0
5. Рівень рентабельності (чистого прибутку), % -24,87 -11,97 -12,39 -11,49 -13,2
Як видно з неведених даних, на протязі року були коливання суми та рівня прибутку. У всіх кварталах підприємство працювало збитково.
На рисунку 9 проілюстровано динаміку рівня рентабельності по кварталах 1999 року. В результаті квартальних коливань рівень рентабельності по балансовому прибутку в цілому за рік визначився на досить низькому рівні.


Проведений аналіз по ВАТ “Дятьківці” за 1999 рік вказує на те, що фінансове становище товариства є надзвичайно складним. За 1999 рік товариство одержало збитків на суму 289,0 тис. грн. По платежах в бюджет, позабюджетні фонди і за енергоносії товариство простроченої заборгованості не має, але заборгованість по заробітній платі складає 46,5 тис. грн.
Вихід з кризового становища вбачається у збільшенні обсягу виробництва, слід врахувати, що це не потребує значних капітальних вкладень, так як виробничі потужності товариства використовуються в межах 30 %.
Наявні запаси сировини забезпечують роботу товариства протягом 2-3 днів, а час оборотності їх перевищує 1 місяць.
Нестача оборотних коштів, породжена загальнодержавною кризою неплатежів та високим рівнем інфляції, є основною причиною кризового
стану підприємства. В той час покращанню стану справ не сприяє кредитна система. Короткотермінові кредити на поповнення оборотних коштів практично не видаються, а процентна ставка за користування ними уже близько 100 %.
Від реалізації обладнання, яке не використовувалось у виробничій діяльності, одержано прибутку в сумі 0,5 тис. грн.
Проведені розрахунки та аналіз свідчать про те, що виробничо-торговельне товариство “Дятьківці” балансує на межі збитків і має дуже нестабільний фінансовий стан. В подальшому товариство повинно стабілізувати своє фінансове становище і увійти в зону прибутків з подальшим поступовим зростанням суми прибутку та рівня рентабельності.

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170