Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підходи до розробки маркетингової стратегії по залученню інвестицій : Міжнародний ринок цінних паперів в інвестиційному процесі

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Підходи до розробки маркетингової стратегії по залученню інвестицій:Міжнародний ринок цінних паперів в інвестиційному процесі

 

загрузка...

Держава найбільше зацікавлена в організації господарчих структур та фізичних осіб до подолання кризи. Виходячи з такої умови вона повинна допомагати господарчим структурам в організації складних фінансових схем для подолання фінансової кризи, які можуть бути організовані як на емісійній основі так і на без емісійній основі, що дає змогу у другому випадку не порушувати встановленої пропорції між грошовою масою та національним продуктом.
Ми вже вказували на те, що реальна та символічна світові економіки мають деяке розмежування. До цього потрібно додати, що символічна економіка управляє реальною економікою товарів та послуг.
Міжнародний економічний розвиток свідчить про значне зростання реалізації товару за допомогою кредиту. За таких умов рух товару випереджає рух грошей. Це призводить до поступового скорочення в обігу готівкових грошей та зростання кредитних грошей. Мабуть і цей фактор потрібно враховувати при дослідженні фінансової проблеми.
Кредитні гроші краще в сучасних умовах виконують роль посередника на ринку. Сприяють більш прискореному накопиченню капіталу, що в сучасних умовах набуває великого значення для розвитку продуктивних сил. Але це в свою чергу веде до зростання потреб у відстрочках платежів. Спричиняє до цього швидке зростання вартості товару за рахунок поліпшення якості та вміщення в товар значної кількості науковомісткої праці. З іншого боку помітне відставання заробітної плати та соціальних виплат від зростання цін на товар та послуги стримує збут продукції за готівку. Існування проблеми розвитку кредитних грошей в Україні вимагає наукового дослідження та рекомендацій по її розв’язанню.
Проблема кредитних грошей криється у розтягуванні в часі погашення заборгованості, що ускладнює в свою чергу розрахунки, але дозволяє скорочувати заборгованість зустрічними товарними потоками. Таким чином регулюється співвідношення між товарною масою та грошима, а прискорення обігу грошей по макропоказникам рівноцінне приросту грошової маси. Правда потрібно враховувати фактор накопичення капіталу, який в Україні сьогодні є істотним. Схема обігу кредитних грошей, начебто, проста але мало досліджена.
Тому розробка фінансової стратегії та її пунктуальне виконання призведе до поліпшення справ у фінансовій сфері. Звичайно така стратегія повинна бути комплексною. Вона безпосередньо повинна поєднуватись з проблемою інвестицій. Таким чином фінансова проблема є складовою частиною проблеми інвестицій. Вона повинна досліджуватись і розв’язуватись як загальна проблема для макрорівня та мікрорівня. Підсумком такого дослідження повинна бути програма дій по виведенню економіки з кризи. Поєднання зусиль держави та господарських структур є більш ефективним засобом у вирішенні цієї проблеми ніж вирішення її нарізно. При цьому потрібно пам’ятати, що Україна, для західних інвесторів, в порівнянні з східноєвропейськими країнами є менш привабливою для інвестування.
Виходячи з умови, що кредитні гроші набувають все більшого значення, а їх матеріалізація проявляється через ринок цінних паперів, то загальною тенденцію розвитку міжнародного фінансового ринку є випереджаюче зростання операцій з цінними паперами над операціями з традиційними “грошовими” інструментами. Наприклад, у 90-і роки на облігаційні займи припадає більше 70% загального обсягу міжнародних запозичень, тоді як на початку двадцятого століття – менше 60%. (5)
Доцільно припустити, що початком виходу економіки з кризи буде зростання ділової активності у сфері маркетингової діяльності, коли основна група господарюючих структур почне шукати своє місце на ринку. Наступним етапом стане розігрів фондового ринку під контролем регулюючих органів та незалежних експертів. Прикладом цьому може бути ринок єврооблігацій, який є важливим ринком позик для урядів, приватних корпорацій і наднаціональних структур. В останній час на цьому ринку, для країн Європи, все більшого значення набуває ринок облігацій виражених в ЕКЮ. Серед корпоративних позичальників, що користуються цим ринком, такі корпорації як “Citicorp”, “Peugeot”, “Olivetti”. (38, С.2)
Щоб краще зрозуміти, чому ринок облігацій є найбільш привабливим для України, зробимо огляд міжнародних фондових ринків для визначення привабливості цінних паперів.
У світі виділяється три найкрупніші ринки акціонерного капіталу – Токіо, Нью-Йорк і Лондон.
Ринкова капіталізація (market capitalization) виражається загальним числом акцій компаній, зареєстрованих на фондовій біржі, помножених на ринкову ціну акцій. (6, С.299; 5) Ринкова вартість власного капіталу фірми визначається як різниця між ринковою вартістю активів та ринковою вартістю всіх боргів. (5)
Таким чином, приватизоване підприємство, що не працює та має борги вищі за ринкову вартість самого підприємства, є занадто ризиковим для інвесторів. Тобто обсяг інвестицій прямо залежить від стану фондового ринку. У зв’язку з цим стратегічно важливо мати стабільний, прозорий фондовий ринок і значні капітали в статутних фондах господарчих структур. При розвитку фондового ринку перестає діяти командно-адміністративне визначення вартості основних фондів господарських структур через індексацію залишкової вартості основних фондів, що впливає на розрахунок окупності основних фондів та норм прибутку. Прикладом може бути оцінка західними експертами норми прибутку на вкладений капітал у будівництво заводу у Західній Європі, яка складає 38,6% при окупності 6 років, а в Україні - 21% і 11- річний строк окупності. (5) Оскільки Україна є конкурентом країнам Східної Європи та СНД в боротьбі за інвестиції, то питання поліпшення показників окупності повинне бути головним при розробці інвестиційних пропозицій. Державні органи разом з господарськими структурами мають працювати над їх поліпшенням.
Держава повинна приділяти значну увагу внутрішньому ринку вчасно втручаючись у діяльність збиткових галузей, стимулюючи їх до пошуку привабливих інвестиційних проектів. Така державна політика вестиме до реструктуризації цих галузей, і навпаки, затягування у вирішенні проблем призводить, з одного боку, до руйнації, з іншого - до корумпованості в цих галузях. Крім того, зростання величини ринкової вартості господарських структур само по собі є вже привабливим для інвестицій та продажу державою підприємств, що їй належать. Таким чином, фондовий ринок крім свого прямого призначення виконує ще ряд функцій: його стан інформує про розвиток економіки в цілому; служить головним інструментом у вимірі статутного фонду підприємства, під який надаються кредити. З цього випливає, що обсяг інвестицій лежить в прямій залежності від статутного фонду підприємства.
Найбільш капіталізованою країною до 1986 р. були США - 43% від сукупної вартості цінних паперів на світовому ринку. Після 1986 року світова ринкова вартість цінних паперів Сполучених Штатів почала знижуватись, а доля капіталізації японських акцій зросла з 20,1 до 29,1%. Зростання курсу ієни і різкий ріст цін на японські акції призвели до того, що весною 1987 р. Токіо обігнав Нью-Йорк і став найбільшим в світі ринком акцій. (39, С. 57) (рис. 6)
Існуванню глобального ринку цінних паперів сприяють засоби електронної передачі інформації. Глобалізація ринку цінних паперів вплинула на коливання цін на всіх його регіональних сегментах. І навпаки, процеси, що відбуваються в окремих регіонах та країнах, зразу ж позначаються на глобальному ринку.


Джерело: Deloitte, Haskins & Sells, Review (New York: DH & S, 14 September 1987), p. 2; Euromoney, May 1990, p. 80.)

Становище на фінансовому та фондовому ринках залежить від багатьох факторів. Так, наприклад, фінансові аналітики вважають, що обвал вартості цінних паперів нашого північного сусіда, що спостерігався з кінця травня 1998 року, не міг розпочатись тільки із-за падіння курсу акцій однієї, нехай навіть, дуже крупної компанії. Справа в тім, що не сформований до кінця фондовий ринок Росії уже давно лихоманило із-за внутрішніх проблем, а міжнародна криза, що розпочалась з фондових ринків Японії, Південної Кореї, Індонезії лише довершила справу. Такий сценарій подій був передбачуваний, бо фондовий ринок Росії був більше інтегрований у глобальний ринок, ніж український. Стимулюючим фактором кризи, також, було зниження ціни на нафту. Звідси висновок - існує прямий зв’язок між країнами, галузями та ринками. Аналіз зв’язків дає змогу прогнозувати розвиток подій на відповідному ринку.
Сьогодні фінансовий та фондовий ринки потіснили по значущості сировинні ринки, вони управляють економічним життям на планеті.
Механізм впливу державних органів на фондовий ринок залежить від культури менеджменту. Так, Банк Японії і Міністерство фінансів цієї країни, попереджаючи кризові явища організували зниження цін на японському ринку акцій, що призвело в 1990 році до їх падіння на 40%. З точки зору японських урядовців, ціни на акції піднялись занадто високо і економічний ріст виявився у великій мірі залежним від завищених цін на акції та землю. (6, С.301)
В США фондовий ринок поряд з ринком банківських послуг найбільш законодавчо регламентований. Відповідні особливості внутрішніх ринків вплинули на їх міжнародну спеціалізацію. Між міжнародними центрами ринків акцій існує спеціалізація по стратегічним напрямкам діяльності. Потенційно привабливим для України може бути Лондонський ринок акцій, який в процентному відношенні більше продає іноземних акцій ніж любий інший міжнародний ринок акцій.
Особливості внутрішніх ринків та їх спеціалізація відповідним чином впливають на дії ринкових учасників. Так, компанії Японії та США більше покладаються на свої біржі, ніж на фірми інших країн. Попри всі регіональні та місцеві особливості міжнародний ринок цінних паперів виконує своє основне завдання – забезпечує потреби у інвестиціях.
Ринки акцій – важливий інструмент економічного розвитку, вони здатні мобілізувати інвестиційні фонди і знизити вартість придбання капіталу для фірми. Але на шляху становлення ринків акцій в країнах, що розвиваються, стоїть багато проблем. Серед них: витрати, що виникають в силу циклічності динаміки ринків; проблеми із залучення капіталу; значні коливання процентної ставки; витрати на посередництво (витрати на створення, підтримку, регулювання і користування ринком); потреба в додатковому регулюванні; часткова втрата державного контролю над фінансовою системою; неефективний розподіл ресурсів з точки зору перспектив розвитку країни.
(40, С.38-43)
Звичайним прийомом американських компаній, що відчувають потребу в фінансах, є продаж комерційних паперів (commercial paper), які є різновидністю векселів (IOU). Такі цінні папери гарантують відкриття банківських кредитних ліній. Для дочірніх компаній корпорацій США обов’язковою умовою в отриманні коштів за допомогою такого способу є гарантія головної (материнської) компанії. (6, С.290) Таким чином можна говорити про ще один сегмент ринку міжнародних цінних паперів.
Але для того, щоб скористатись послугами ринку цінних паперів потрібно котувати свої цінні папери. Самими розповсюдженими способами квотування на міжнародному ринку цінних паперів є ADR (American depository receipt) та включення в міжнародну систему “Автоматизованого квотування на фондових біржах” -АКФБ (SEAQ). В системі АДR банки США випускають договірні сертифікати (Negotiable certificate), які продаються і купуються як акції. Проникнення на ринок інвестицій за допомогою ADR дозволяє інвесторам із США вкладати капітал в іноземну компанію, а компанії - реципієнту не потрібно проходити через тяготи квотування в США, з виконанням всіх непростих правил та процедур, встановлених комісією по цінним паперам і біржам. (41, С.280-282)
В 1996 в Україні була створена позабіржова торгова система (ПФТС), на зразок американської системи NASDAQ. Міжнародна фінансова корпорація (МФК) визнала ПФТС як єдине джерело інформації для моніторингу внутрішнього стану українського фондового ринку і включила її до системи індексів IFC.
Завдяки інформаційним випускам МФК про стан фондового ринку України тепер інформація потрапляє до МВФ, Світового банку, а також до інших клієнтів МФК.
Торгівля цінними паперами на фондовому ринку України здійснюється на фондових біржах (Українська фондова біржа, Київська міжнародна фондова біржа, Українська міжбанківська валютна біржа, Донецька фондова біржа) та через електронну торгово - інформаційну систему асоціації “Позабіржова фондова торговельна система” (ПФТС). (22, С.458; 5) Працює вторинний ринок цінних паперів; створюється система незалежних реєстраторів; формується Національна депозитарна система; розвиваються інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди та компанії). Ці інститути, при належному розвитку законодавчого поля, здатні будуть виконувати захисні функції як відносно інвесторів, так і реципієнтів.
Досвід функціонування розвинутих ринкових економік свідчить, що ринок цінних паперів (РЦП) при всіх теоріях і стратегіях розвитку завжди повинен бути одним із найбільш регульованих та регламентованих державою ринків. Це пов’язано з тим, що рух капіталів, який забезпечується обігом різних видів цінних паперів та їх похідних, тісно пов’язаний з грошима з одного боку, а з другого РЦП є базовою структурою розвитку економіки, що прямо впливає на безпеку держави.
Український ринок цінних паперів уже сьогодні здатен розв’язати ряд проблем, пов’язаних з інвестиційним забезпеченням потреб економіки при умові перебудови структур органів влади та державного сприяння зростанню економічного потенціалу країни. Вже закладено правову базу, яка постійно вдосконалюється. Модель ринку цінних паперів по своїй організації наближається до аналогічних моделей розвинутих фінансових ринків світу, що робить його більш прозорим для інвесторів.

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170