Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підходи до розробки маркетингової стратегії по залученню інвестицій : Вступ

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Підходи до розробки маркетингової стратегії по залученню інвестицій:Вступ

 

загрузка...

Маркетингове середовище можна розбити на два сегменти: перший з них складається з факторів, які контролюються вищим керівництвом господарської структури така діяльність відноситься до стратегічного маркетингу; другий сегмент – діяльність по втіленню в життя визначених стратегій, або оперативна діяльність якою безпосередньо займається маркетинг. З погляду сучасної концепції маркетингу - стратегічний маркетинг узагальнює тенденції, допомагає вищому керівництву у визначанні напрямків діяльності господарчої структури. Маркетинг відповідно до прийнятого вищим керівництвом напрямку діяльності конкретизує етапи реалізації стратегічного маркетингу, цими функціями займається середня управлінська ланка.
Складовою частиною такої діяльності є проблема інвестування. Володіння проблемою інвестування дає змогу впливати на схеми фінансових потоків; ініціювати перед законодавчими органами прийняття та вдосконалення відповідних законів, що дозволило б поліпшити фінансування господарчих структур. Значення цієї проблеми, для України, можна характеризувати таким явищем як поліпшення менеджменту підприємства може забезпечити рівень очікуваних інвестицій. Законодавець у Законі “Про підприємництво” визначив функції господарських структур та державних органів. Дозволив господарським структурам у їхній підприємницькій діяльності самостійно вирішувати проблеми фінансування за умов не виходу за рамки законодавчого поля.
Виходячи з вище сказаного проблема інвестицій може бути розглянута як загальнодержавна проблема. Поєднання зусиль держави та господарчих структур є важливим фактором у вирішенні цієї проблеми. Метою такого об’єднання є подолання кризових явищ та, як наслідок, зростання суспільного достатку.
Кожна господарська структура є унікальним явищем. Тому забезпечити за рахунок стандартної схеми фінансування можна, але вона не буде оптимальною для конкретної господарської структури. Тим більше, що в умовах ринкової конкуренції такого роду інформація є комерційною таємницею і оберігається законом; іншими словами: вдала схема фінансування дає змогу отримати конкурентні переваги. Тому маркетингова наука повинна обслуговувати зацікавлені господарські та державні структури (не розголошуючи комерційної таємниці) необхідною маркетинговою інформацією з метою скорочення часу на пошукову роботу; за умов залучення наукових працівників у якості консультантів можна вести мову про конкретні унікальні пропозиції для конкретної унікальної структури.
Унікальні господарські структури, значна кількість інвестиційних схем, сприйняття підприємництва як підприємливості в пошуку шляхів до унікальних можливостей з метою отримання конкурентних переваг це і є складовими ринкової боротьби. В таких умовах господарським структурам - боржникам просто не може бути місця. Вони повинні шукати нестандартні шляхи виходу з критичного стану. Стратегічний маркетинг може пропонувати різні заходи, складовою частиною яких є інвестиційні схеми. Наприклад, у сфері малого бізнесу можуть бути застосовані інвестиційні схеми, в загальному вигляді вони подані на сторінці 57. Вони можуть служити відправним пунктом у пошуку шляху до мети. Такий підхід дає дорогу творчому пошуку та економічному прагматизму, які так необхідні в умовах ринкової конкуренції.
Сучасну концепцію маркетингу можна застосувати до любої господарської структури, в тому числі і до держави, як специфічної господарської структури. Держава, як специфічна господарська структура, надає послуги через державні установи. Таким чином, в ринкові відносини, крім підприємницьких структур втягнуті й державні органи, що спонукає до оволодіння маркетинговими знаннями і їх.

| Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170