Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урбаністика - Осітнянко : Розділ 5. Регіональні множники “витрати-випуск”

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Урбаністика - Осітнянко:Розділ 5. Регіональні множники “витрати-випуск”

 

загрузка...

5.1 Вступ
У розділі 5 розглядається можливість використовувати регіональні моделі “витрати-випуск”, щоб забезпечити набір економічних множників для пошуку результатів змін у попиті на економічні діяльності в регіоні. Після графічного пояснення концепції множника, у цьому розділі розглядаються множники зайнятості, доходу домашнього господарства, множники урядових доходів і демонструються приклади.
5.2. Концепція множника
Моделі “витрати-випуск”, звичайно, використовуються, щоб відшукати індивідуальні зміни в кінцевому попиті економіки протягом коротких періодів часу. У цій функції, вони називаються моделями впливу, чи моделями множника. Дозвольте нам тепер розглянути більш близько ці моделі. Спочатку, ми використовуємо інтуїтивний підхід до розуміння значення таблиці повних потреб, ілюструючи ефект множника двовимірною діаграмою. Після ми будемо вирішувати модель, використовуючи формулу суми нескінченного ряду, і представимо результати в трьох вимірах.
5.2.1. Інтуїтивне пояснення
Таблиця повних потреб для моделі із шести галузей виробництва представлена в таблиці 5.3. Ця таблиця показує безпосередні, непрямі і викликані зміни у виробничих випусках, щоб задовольнити одиницю кінцевого попиту. Таблиця цього типу — базисний елемент, використовуваний в оцінці множників.
Щоб краще розуміти значення таблиці повних потреб і множників, отриманих із цього, дозвольте нам повернутися й відшукати, через таблицю прямих потреб (Табл. 5.1), випуски продукції, викликані закупівлею на 100 грн. продукції промислового сектора. Результат цього поступового розгляду ілюстрований у рис. 5.1 і представлений у таблиці 5.2. Спочатку, 100 грн. входить у регіональну економіку через промисловість. (Угода полягає в тому, щоб маркірувати цей початковий цикл як “ нульовий цикл “. Це сумісно з покажчиками степені в рішенні, заснованому на сумі нескінченного ряду.) Щоб зробити випуск, що коштує 100 грн., фірми роблять закупівлі від інших галузей виробництва в економіці. Відповідно до стовпця 3 у таблиці прямих потреб, 4.20 йде до видобувного виробництва, 0.30 йде до будівництва, 9.80 йде в інші галузі виробництва, 3.70 йде до торгівлі, 6.0 йде до послуг і 26.10 оплачено домашнім господарствам у виді заробітної плати (Це перший цикл). Щоб задовольнити це підвищення попиту, кожна з перерахованих галузей виробництва повинна розширити свій випуск.


Таблиця 5.1. Гіпотетична таблиця прямих потреб

Виробництво Видобуток (1) Будівництво (2) Промисловість (3) Торгівля (4) Послуги (5) Ви-трати до-машнього го-сподарства (6)
Видобуток (1) 10.9 1.2 4.2 0.1 0.6 0.6
Будівництво (2) 0.8 0.0 0.3 0.3 2.6 0.0
Промисловість (3) 8.5 16.4 9.8 2.3 3.1 8.0
Торгівля (4) 3.1 8.9 3.7 1.5 2.3 16.2
Послуги (5) 6.1 8.8 6.1 11.6 17.5 26.9
Домашні господарства (6) 35.5 26.4 26.1 49.5 40.6 0.6

Таким чином, у створенні додаткового випуску, оціненого в 4.20, фірми видобувного виробництва купують випуск, що коштує 0.46 (10.9 % 4.20) від інших фірм своєї галузі, 0.03 (0.8 % 4.20) від будівництва, 0.36 (8.5 % 4.20) від промисловості, і так далі. Загальна кількість закупівель складе 2.72. У той же самий час, кожна з інших галузей виробництва робить (купує) додаткові витрати, необхідні, щоб зробити необхідний випуск. Результати, отримані в підсумку представлені на рис. 5.1 як другий цикл закупівель. Інші закупівлі провадяться в наступних циклах, щораз у менших обсягах руху грошей по каналах обертання з міжгалузевого сектора в руки власників первинних витрат (крім робочої сили), в урядову скарбницю і для закупівлі імпортованих матеріалів.
Цей ланцюг закупівель продовжується для всіх галузей виробництва, поки економіка не прийде в стан рівноваги. Початкові 100 грн. закупівлі товарів промисловості надали руху грошам по каналах обертання у всієї регіональної економіки. Загальне збільшення обсягів випуску оцінене в 219, як показано в таблиці 5.4. Помітьте, якщо значення додаткового випуску було підсумовано через шість циклів, більшість ефектів початкової закупівлі вже було усвідомлено. Таблиця повних потреб тільки розраховує цикли витрат, повторюючи й складаючи їх до нескінченності. Загальна кількість з\'являється в таблиці 5.4, як сума стовпця для промисловості, і позначена як “повна діяльність”. Сам стовпець має елементи, що показують вплив початкової витрати на кожну галузь у системі.Рис. 5.1. Ефект від продажу промисловим сектором товарів на 100 грн. кінцевому попиту

Тепер, перш ніж ми продовжити досліджувати математично альтернативний підхід до рішення за допомогою інверсних матриць, дозвольте замінити “ефект діяльності” на “ефект множника”, зосередивши увагу на галузях виробництва. Це приведення виконане просто виключенням ряду домашнього господарства в таблиці циклів витрат. Тепер ми розрахуємо результати тільки для галузей виробництва. Це представлено на рис. 5.2. Вражаюча річ щодо контрасту цих двох результатів — важливість домашнього господарства в міській і регіональній економіці.
5.2.2. Ітеративний підхід
Це інтуїтивне пояснення може бути виражене в більш короткій математичній формі як “рішення ітераціями”. Цей процес використовує суму нескінченного ряду, щоб наблизити рішення економічної моделі. За матричною алгеброю, процес має вид:
T = IX + AX + A2X + A3X +... + AnX
Тут, T – рішення — вектор стовпця змін у випусках кожного виробництва, викликаних змінами, представленими у векторі стовпця X — матриці прямих потреб; n — число циклів, необхідних, щоб зробити розрахунки, що наближають до рішення. Точність рішення зростає, коли n наближається до нескінченності. (Для цього і більшості інших випадків, при n = 6 результат досить високий. Він захоплює більш ніж 97 відсотків від потоків; вісім циклів захоплюють більш ніж 99 відсотків.)

Таблиця 5.2. Ефект множника від збільшення на 100 грн. промислового випуску, простеженого в циклах витрат для гіпотетичної економіки

Виробництво Номера циклів Загальна кількість
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Видобуток (1) 0,00 4,23 1,09 0,40 0,20 0,11 0,07 6,09
Будівництво (2) 0,00 0,30 0,23 0,28 0,14 0,09 0,05 1,09
Промисловість (3) 100,00 9,82 3,74 1,60 1,05 0,57 0,35 117,13
Торгівля (4) 0,00 3,67 4,93 1,87 1,48 0,73 0,48 13,16
Послуги (5) 0,00 6,09 9,35 4,84 3,29 1,79 1,11 26,51
Виробничі випуски, усього 100,00 24,11 19,38 8,98 6,15 3,30 2,06 163,98
Домашні господарства (6) 0,00 26,10 8,60 7,72 3,57 2,47 1,32 49,77
Загальна кількість “діяльності ” 100,00 50,21 27,97 16,71 9,72 5,77 3,38 213,76Рис. 5.2. Ефект множника від продажу промисловим сектором товарів на 100 грн. кінцевому попиту

Таблиця результатів множника, чи “циклів витрат” (Таб. 5.2), демонструє застосування цього рівняння. У цій таблиці, підсумковий стовпець — T. Цикл 0 — IX, початкові витрати, що будуть простежені (I — одинична матриця, що є оперативно еквівалентом числу 1 у звичайній алгебрі). Цикл 1 — AX, результат множення матриці A на вектор X. Це відповідає на запитання, які випуски вимагаються для кожного постачальника, щоб зробити товари й послуги, куплені при початковій зміні. Цикл 2 — A2X, що є тим же самим як і AAX, чи A (AX); це — результат множення матриці A на результат циклу 1. Це відповідь для Циклу 2 на те ж саме питання, що застосовувалося до Циклу 1, які випуски вимагаються для кожного постачальника, щоб зробити товари й послуги, куплені в Циклі 1. Цикл 3 — A3X, що є тим же самим як і A (A2X). І історія повторюється, цикл після циклу. Кожний зі стовпців від 1 до 6 у таблиці множника представляє результат у продовженні по шляху зменшень витрат для досягнення рішення рівняння.Рис. 5.3. Ефект “загасання брижі” від експорту 100 грн. промислового випуску

Показ цих циклів таблиці 5.2 може бути представлений у виді тривимірної діаграми. Рис. 5.3 показує ще раз результати множника (тепер ми це назвали “ефект брижі”) при експортному продажі 100 промислових товарів нашою економікою. Відзначте великий потік грошей через домашні господарства, особливо в циклі 1, а так само, як швидко зменшується циркуляція.
Цей процес має кілька переваг, щоб рекомендувати його перед рішенням методом інверсії. Аналітик будує прямий вектор впливу (Цикл 0), використовуючи звіт, чи припущення і потім врегулює ітеративний процес на персональному комп\'ютері. Він ясно може бачити шляхи, по яких ідуть непрямі витрати в кожнім циклі, і може здійснювати перевірку і на своєму прямому векторі впливу і на моделі “витрати-випуск” безпосередньо. Далі, він має зручний матеріал, щоб робити графічне представлення результатів.
Перед появою мікрокомп\'ютерів, типове дослідження моделі “витрати-випуск” уключало довгі набори зворотних матриць і таблиць множників, у яких аналітик шукав ті множники, що застосовувалися б до рішення його проблеми. Ці числа тоді застосовувалися наосліп і з вірою.
5.3. Перетворення Множника
Тепер дозвольте нам повертатися до рішення моделі “витрати-випуск” методом інверсії. Це має перевагу для узагальнення й висновку різних видів множників, що можливі в системі “витрати-випуск”.
5.3.1. Множники Випусків
Перше зауваження щодо таблиці 5.3 полягає в тому, що елементи інверсії тепер називаються як “часткові множники випусків”. Тобто в термінології множника, вони повинні інтерпретуватися, як результат повного впливу на випуск однієї гривні виробничого ряду, який приніс в економіку стовпець промисловості. Суми цих стовпців — множники випусків.
Помітьте, що ми повідомляємо про три види множників випусків. Перший – “прямий множник випусків”, що просто дорівнює 1.0, прямі продажі промисловістю (вид очевидний, але включено для паралелізму).
Другий — “ множник індустріальної діяльності “, що є сумою для кожного виробництва вектора стовпця часткових множників випусків. Щоб уникнути розгляду домашніх господарств як “виробництва”, ми порушимо принципи векторного множення, підводячи підсумок по галузях виробництва (п\'ять рядів), а не по галузях виробництва і домашніх господарств (шість рядів):

QMULTj = i INVij
де i — номер галузі виробництва.
Третій множник випусків, представлений у таблиці 5.3, іноді називається “множник валових продуктів”. Це — сума галузей виробництва й ряду домашніх господарств у стовпці зворотної матриці. Щоб підкреслювати його змішане походження, маркіруємо його як “множник виробництва і домашніх господарств” і, при цьому, оголошуємо його як невідповідний для використання. Його застосування приводить до подвійного підрахунку випусків і кінцевих доходів.
У більш ранній практиці аналізу “витрати-випуск”, відмітьте, це була звичайна практика побудови моделі “Тип 1”, із домашніми господарствами, виключеними з матриці, і моделі “Тип 2”, із включеними домашніми господарствами. Множники випусків були відповідні з моделлю “Тип 1” і невідповідні з моделлю “Тип 2”. Аналітики часто перебували в зніяковілості.
Тепер, майже всі регіональні аналітики моделі “витрати-випуск” відмовилися від моделі “Тип 1” і концентруються на розширених моделях, що описані тут. Якщо множники випусків повинні мати конкретне значення, вони повинні бути засновані тільки на виробничій діяльності.
Більшу кількість відповідних множників, однак, перетворили в терміни зайнятості і кінцевих доходів. Вони представляють інформацію про динаміку робочих місць і доходів людей, дві важливі міри виробничих дій.
5.3.2. Множники Зайнятості
Наступне питання — як оцінити вплив на зайнятість нової експортної діяльності. Щоб відповідати на це питання, необхідно перетворити вплив випуску у вплив зайнятості. Ми використовуємо для цього відношення зайнятість / випуск.

Таблиця 5.3. Множники випусків, зайнятості, доходів, доходів місцевої влади й доходів уряду для гіпотетичної економіки
Назва виробництва Видобуток (1) Будівництво (2) Промисловість (3) Торгівля (4) Послуги (5) Домашні господарст-ва (6)
Часткові множники випусків (елементи інверсії)
Видобуток (1) 1,139 0,033 0,062 0,015 0,023 0,021
Будівництво (2) 0,019 1,011 0,012 0,015 0,040 0,014
Промисловість (3) 0,184 0,253 1,173 0,092 0,128 0,146
Торгівля (4) 0,165 0,207 0,138 1,159 0,166 0,245
Послуги (5) 0,346 0,351 0,280 0,428 1,494 0,498
Домашні господарства (6) 0,684 0,593 0,516 0,785 0,745 1,381
Множники Випусків
Прямий випуск 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Індустріальна діяльність 1,853 1,855 1,664 1,708 1,850 0,924
Виробництво і домашні господарства 2,538 2,448 2,180 2,494 2,595 2,305
Множники Доходів
Прямий Доход 0,355 0,264 0,261 0,495 0,406 0,006
Весь Доход 0,684 0,593 0,516 0,785 0,745 0,381
Зайнятість (у мільйонах)
Пряма зайнятість 30 12 16 30 25 5
Повна зайнятість 54 35 34 51 49 30
Місцевий орган влади
Прямий Доход 0,020 0,010 0,009 0,014 0,024 0,023
Весь Доход 0,,051 0,038 0,032 0,046 0,057 0,049
Уряд
Прямий Доход 0,001 0,004 0,008 0,120 0,016 0,021
Весь Доход 0,042 0,049 0,041 0,163 0,061 0,068

Щоб мати числа розумними, ми виражаємо кількість службовців у мільйонах грн. випуску. (Для того, щоб перейти до безпосередньої кількості службовців, досить буде знати виробіток у мільйонах грн. на одного робітника.) Повні множники зайнятості для виробництва одержуємо, множачи вектор ряду прямих множників зайнятості (які є відношеннями зайнятості / випуску) на відповідний вектор стовпця у зворотній матриці. Формула для множника зайнятості для виробництва j може бути представлена як:

EMULTj = i (ei /qi)* INVij
І може бути знову показана в матричній термінології для всіх галузей виробництва як:
,
де e — тепер вектор виробничої зайнятості, інші символи визначені раніше. Помітьте, що ми використовували поточні відношення зайнятість/випуск, щоб одержати результати. Це накладає обмеження на термін прогнозу, тому що ми закріплюємо існуючу технологію. Тому максимальний період прогнозу визначається самим мінімальним періодом ділового циклу з періодів ділових циклів усіх галузей. Фактично, застосування моделі “витрати-випуск” до оцінки поточного чи майбутнього впливу, вимагає, щоб ми організували поточні чи майбутні оцінки відношень зайнятість / випуск.
5.3.3. Множники Доходів
Перехід від термінів випуску до індексів доходу подібний. Тут, прямий множник доходів — просте відношення доходу домашнього господарства до випуску і прийнятий безпосередньо від ряду домашніх господарств прямої матриці потреб. Множник сукупних доходів зроблений перетворенням повних змін у випуску до повних змін у доході, використовуючи ці відношення.
Символічно, множник доходів домашнього господарства написаний майже ідентично множнику зайнятості:

HMULTj = i (hi /qi)* INVij
Тут, hi представляє доход домашнього господарства виробництва i.
Множники Доходів більш корисні в порівнянні з множниками випусків. Множники Випусків використовують подвійні трансакції. Одна з проблем множників економічної бази — цей подвійний розрахунок, що приводив наївних глядачів до думки, що ми могли чарівно одержувати більшу кількість матеріалу з економіки, чим ми поміщаємо в неї. Множники Доходів повідомляють про гроші, що потрапляють як доход у руки власників ресурсів.
5.3.4. Множники урядових доходів
Той же самий процес може застосовуватися до урядових доходів, просто, заміняючи “доход домашнього господарства” на “доход місцевих органів влади” чи “урядовий доход”, у формулі перетворення. Отримані множники — відносно малі, тому що невеликі значення відношень доход/випуск.
Множники урядових доходів страждають від інтерпретації, тому що, у той час, як ми розглядаємо уряди, як власників ресурсів, і звертаємося з ними, як із домашніми господарствами, вони фактично організовані, як підприємство, а ми сподіваємося, що вони роблять випуски у відповідь на свої доходи. Ця аномалія означає, що вони повинні інтерпретуватися як суб\'єкт, що видає надлишок доходу в деякому короткочасному періоді (у який, цей надлишок, використовується для будівництва й експлуатації вулиць, оборону, для підприємств комунального обслуговування, і т. д.), але, у кінцевому рахунку, праця пожежника повинна бути оплачена, і нова можливість повинна фінансуватися.

Попереднє питання | Змiст |

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170