Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урбаністика - Осітнянко : Розділ 3. Таблиці витрати — випуск і регіональні рахунки доходу

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Урбаністика - Осітнянко:Розділ 3. Таблиці витрати — випуск і регіональні рахунки доходу

 

загрузка...

3.1. Вступ
Цей розділ представляє таблицю “витрати-випуск” як систему обліку для економіки. Спочатку ми подивимося на таблицю в цілому; після ми будемо досліджувати більш докладно квадрант таблиці, що пояснює звітну документацію доходу й випуску для міської економіки.
3.2 Міська таблиця трансакцій
Міська модель “витрати-випуск” простежує взаємодії місцевих галузей промисловості між собою, із галузями промисловості поза містом (регіоном) і із секторами кінцевого попиту. Центральний елемент у цій моделі – міська (регіональна) таблиця трансакцій типу, що показаний у Таблиці 3.1. Ця таблиця виставляє рахунки трансакцій між п\'ятьма широкими галузями виробництва, трьома секторами кінцевих (остаточних) платежів і трьома секторами кінцевого попиту.
Кожен ряд у цій таблиці фіксує продажі промисловістю, що названа у лівому стовпці, до галузей промисловості, що ідентифіковані у заголовку таблиці, і заключним споживачам, що внесені у список у правому стовпці таблиці. Напівфабрикати продані місцевим галузям промисловості для використання в створенні інших продуктів, у той час як готові вироби продані кінцевим споживачам. Товари, експортовані з регіону іншим регіонам країни й світу, внесені в список експорту в розділі кінцевого попиту, незалежно від їхньої стадії виробництва. Сума ряду — загальний випуск чи повні продажі (витрати) виробництва.

Таблиця 3.1 Гіпотетичні міжгалузеві трансакції
Закупівля промисловості Видо-буток (1) Будів-ницт-во (2) Про-мисло-вість (3) Торгі-вля (4) Послу-ги (5) Повний вироб-ничий попит (6) Домашні витрати (7) Інший місце-вий кі-нцевий попит (8) Експорт (9) По-вний кінце-вий попит (10) По-вний попит (11)
Продаж промисловістю

Видобуток (1) 183 31 599 6 73 892 99 88 596 783 1675
Будівництво (2) 14 1 43 14 293 365 0 1803 353 2156 2521
Промисловість (3) 142 414 1390 110 356 2412 1275 1 130 9344 11749 14161
Торгівля (4) 52 224 520 72 257 1125 2563 161 970 3694 4819
Послуги (5) 102 221 862 558 1990 3733 4262 523 2828 7613 11346
Повні місцеві витрати (6) 493 891 3414 760 2969 8527 8199 3705 14091 25995 34522
Домашні господарства (7) 595 665 3696 2385 4603 11944 100 2524 0 2624 14568
Інші платежі (8) 261 191 1624 1365 2402 5843 (3789.2) (943.2) (1097.5) 0 5843
Імпорт (9) 325 773 5428 311 1372 8209 3778 1057 -12994 -8209 0
Повні остаточні платежі (10) 1181 1629 10748 4061 8377 25996 3878 3581 -12994 -5585 20459
Повні витрати (11) 1675 2521 14161 4819 11346 34522 12077 7286 1097 20410 54981

Таким чином, продажі видобувною промисловістю (комбінація сільського господарства, лісівництва, лову риби, галузей гірської промисловості) показуються послідовно в першому ряді Таблиці 3.1. Із загального випуску, що складає 1,674 мільйонів грн., більш ніж 35 відсотків продано, щоб використовувати у виробництві, що обробляє це для подальшого продажу. Більш ніж 35 відсотків продано поза містом. Продажі, що залишаються, зроблені безпосередньо іншим галузям промисловості в межах широкої видобувної галузі промисловості..
Кожен стовпець у Таблиці 3.1 — це закупівлі чи входи промисловості, ідентифікованої у заголовку стовпця від галузей промисловості, що названі у лівому стовпці. Платежі промисловістю службовцям, власникам капіталу, і уряду містяться в перших двох рядах розділу кінцевих платежів таблиці. Дані наступного ряду складають “додану вартість” розглянутої промисловості. Закупівлі від галузей промисловості поза регіоном ідентифіковані в останньому ряді кінцевих платежів і називаються “імпортом”. Цей імпорт може бути чи товаром, не зробленим узагалі в регіоні чи товаром, зробленому в кількостях, недостатніх, щоб задовольнити місцеві потреби. Сума витрат у кожнім стовпці представляє повні закупівлі розглянутої промисловості. Починаючи з прибутку, утрати, амортизація, податки, і т. д., зареєстровані в таблиці як остаточні платежі. Повні закупівлі й платежі повинні дорівнювати повним продажам. Входи дорівнюють випускам; відкіля і з`явився термін “витрати — випуск”.
Розподіл Виробництво Кінцеві попити
Загальні випуски
II
Міжгалузева структура
I
Споживання стандартне
Кінцеві платежі
III
Доходи

IV
Неринкові передачі (трансфери)

Повні ВитратиРис. 3.1 Таблиця трансакції як картина економіки
Наприклад, закупівлі й платежі видобувної галузі промисловості показуються в стовпці 1 Таблиці 3.1. Тому що ця промисловість — майже на 90 відсотків складається із сільського господарства і первинної обробки сільськогосподарських продуктів, стовпець відбиває великі внутрішньопромислові трансакції (закупівлі запасів корму, курчат, зерна, і т. д.), істотні закупівлі від промисловості (корм), і велика оплата домашнім господарствам у виді доходів власників і робочої сили. Зверніть увагу, що повні входи — такі ж як загальні випуски, що ідентифіковані в ряді 1.
Тепер, після короткого вступу до міської таблиці трансакцій, дозвольте подивитися на таблицю як на систему обліку для економіки. Рис. 3.1 показує таблицю витрати — випуск у кістяковій формі, яка розділена на чотири квадранти. Квадрант 1 описує поводження споживача, фіксуючи моделі споживання домашніх господарств і таких інших місцевих кінцевих користувачів товарів, як приватні інвестори й уряди різних рівнів. Інша важлива частина квадранта 1 — експортний стовпець, що показує продажі іншим галузям промисловості й споживачам поза міської економіки. Тому що ці товари не з\'явилися б знову в регіоні в тій же самій формі, ці продажі розцінені як кінцеві. Відповідно до теорії економічної бази, у якій кінцевий попит є силою мотивації в економіці, ми розглянемо в цьому квадранті сили виробляючих діяльностей і будемо досліджувати урядовий сектор і сектор експорту.
Квадрант II зображує відносини виробництва в економіці, показуючи шляхи, по яких сировина й напівфабрикати поєднуються, щоб зробити випуски для продажу іншим галузям промисловості і кінцевим споживачам. Це — найбільш важливий квадрант у таблиці “витрати-випуск”. Для міст або регіонів ця таблиця має розміри від 30 до 500 галузей виробництва. Квадрант II — основа для моделі “витрати-випуск”.
Квадрант III показує доходи первинних одиниць економіки, включаючи доходи домашніх господарств, амортизацію і чистий прибуток галузей виробництва, податки, що оплачені різним рівням уряду. Ці платежі також називаються доданою вартістю, тому що їх настільки важко виділити індивідуально, що ці доходи часто протоколюються як один ряд доданої вартості. Квадрант також включає платежі галузям виробництва поза економікою міста за матеріали й напівфабрикати, що імпортовані в місто. Тому що всі ці платежі власникам ресурсів і стороннім виробникам залишають виробничу систему міста, вони називаються “кінцеві платежі”.
Квадрант IV пізнає насамперед неринкові передачі між секторами економіки і міг би бути позначений як квадрант “соціальні передачі”. Тут ми бачимо подарунки, заощадження і податки домашніх господарств; ми бачимо надлишки і дефіцити урядів і їхні платежі домашнім господарствам і міжурядові передачі. Квадрант також включає закупівлі секторами кінцевого попиту від галузей виробництва поза містом.
Тепер, щоб обговорити відносну небезпеку агрегування, давайте дивитися на таблицю, спочатку представлену, як картина економіки гіпотетичного міста. Із загального випуску більш ніж 34 мільйонів грн., виробничий випуск був оцінений більш ніж у 14 мільйонів грн. і випуск послуг більш ніж у 11 мільйонів грн., і це вказує, що економіка міста була під владою галузей промисловості й виробництва послуг.
Але це спостереження також показує, що “важливість” промисловості цілком залежить від визначень і моделей агрегування, що використовуються при будівництві таблиці. Збільшуючи таблицю і, змінюючи визначення сектора, ми могли змінювати й очевидну важливість галузей промисловості. Наприклад, поєднуючи сільськогосподарські галузі виробництва з харчовою промисловістю, що переробляє продовольство (що звично у виробництві), ми могли робити “сільськогосподарсько засноване” виробництво більшим чим кожний з компонентів “торгівлі” чи “послуг” галузей виробництва.
Другий цікавий пункт у Таблиці 3.1 — валова продукція міста. Аналогічно, щодо концепції до валового національного продукту, валовий регіональний продукт (ВРП) може бути визначений як повне виробництво без повторення, чи як економічний продукт усіх засобів виробництва, що мешкають у регіоні. Це може також бути відзначено, як повні остаточні платежі (відрегульовані для імпорту) у місті, 20,459 мільйонів грн. Альтернативно, це — також повний кінцевий попит кінцевих споживачів продуктів міста.
У резюме, таблиця “витрати-випуск” розшукує шляхи, якими доходи течуть через економіку. Квадрант 1- це місце, де цикл витрат починається, і, де готові вироби йдуть задовольняти потреби кінцевих споживачів. Квадрант III — це місце, де запускається цикл виробництва, а домашні господарства й інші власники ресурсів, включаючи уряди, приймаючи для себе платежі, вкладають ресурси в процес виробництва. Квадрант П відслідковує відносини при виробництві, описуючи технологію виробництва в економіці. Усе це виділяє ринковий сектор економіки. Квадрант IV фіксує неринкові потоки грошей, показує закупівлі трудових ресурсів урядами, податки, оплачені домашніми господарствами, надлишки й дефіцити урядів, трансфери між урядами й іншими урядами й людьми.
3.3 Доходи і рахунки виробництва
Таблиця “витрати-випуск” упредметнює не тільки виміри валового регіонального продукту, але також і підсумковий набір соціальних, дохідних і виробничих рахунків міста (регіону). Подібно таблиці “витрати-випуск” безпосередньо, ці рахунки — частина подвійної системи обліку для економіки. У такий само спосіб, як і бізнесмен використовує свої рахунки, щоб організувати об\'єднаний рахунок прибутків і збитків для своєї фірми, економіст використовує доход і рахунки виробництва, щоб вимірити роботу економіки і порівнювати поведінку частин економіки із стандартами.
Таблиця 3.2 — таблиця трансакцій, перебудована так, щоб підкреслити квадрант IV — сектор, у якому простежені соціальні рахунки. Ця таблиця соціальних рахунків цілком ігнорує потоки напівфабрикатів через квадрант виробництва і приглушає деталі інших квадрантів. Це підкреслює: (1) повні кінцеві платежі власникам ресурсів для вкладання у виробництво, (2) сукупний попит для кінцевих продуктів, (3) трансфери, що мають місце між первинними одиницями економіки.
Ми злегка перешикували таблицю. Ряд, що показує закупівлі від немісцевих галузей промисловості (імпорт) був переміщений вище рядів остаточних платежів. Ряд для трансферів домашнім господарствам був доданий, щоб пояснити непродуктивні безготівкові кошти людей. І один ряд “інші платежі” у Таблиці 3.1 був розширений до чотирьох, щоб показати деталі остаточних платежів і трансферів.
Шість рахунків виділені в таблиці. Рахунки одержання домашніх господарств показуються в рядах домашнього доходу і домашніх трансферів, загальна кількість яких складає персональний доход; сторона платежів деталізована в стовпці домашніх витрат. Заощадження й рахунки для інвестиційних операцій показуються в капітал-залишковому ряді (чистий прибуток, амортизація, заощадження) і інвестиційному стовпці. Рахунки місцевого, регіонального і національного урядів показуються у своїх рядах і стовпцях. Інші рахунки показуються в ряді “закупівлі від немісцевої промисловості” і стовпці “чистий експорт”.
Поміщаючи ці рахунки в одну матрицю, ми одержуємо представлення економіки в спільності і маємо можливість оцінити її чутливість.
Валовий продукт регіону (ВПР) може бути обмірюваний двома способами: підходом доходів і підходом витрат. Почнемо з підходу витрат.
Таблиця 3.2. Доходи й рахунки виробництва
Одержання рахунка
Створення оплати Про-дажі ви-роб-ни-чим секторам Ви-трати до-маш-ніх госпо-дарств При-ватні інве-сти-ції Витрати урядів Чис-тий екс-порт По-вний кінцевий по-пит По-вні пла-тежі
Місцево-го Ре-гі-онально-го Національного, оборона Наці-онально-го, інші
Закупівлі від місцевого виробництва 8527,2 8199,3 1400,4 460,9 432,3 1057 353,9 14091,3 25995 34522
Закупівлі немісцевої промисловості 8209 3778 802,4 138,8 115,8 -13044 -8209 0
Повні закупівлі від промисловості 16736 11977,3 2202,8 599,7 548,1 1057 353,9 1047,3 17786 34522
Домашній доход 11944 100 790,7 372,7 671 689,6 2624 14568
Повні закупівлі товарів і послуг 28569 12076,8 2202,5 1390,4 920,8 1728 1043,2 1097,5 20459 49028
Передачі(трансфери) домашнім господарствам 61,0 51,3 190,7 209,0 848,0 1299,0 1360,0
Залишковий Капітал 3019,1 871,6 -1688,2 -816,6 2202,5
Доход Місцевого органу влади 480,3 377,9 445,9 47,3 112,4 983,5 1463,8
Доход регіонального уряду 858,8 341,9 22,1 408,8 -55,2 717,6 1576,4
Доход національного уряду 1533,9 2197,8 19,1 533,5 2750,4 4284,3
Зовнішні передачі(трансфери)
Повні витрати 34522 15866 2202,5 1463,8 1576,5 1937 2347,3 0 25393 59915

Використовуючи витрати, ми визначаємо ВПР як регіональний випуск у ринковій вартості через вимір витрат кінцевих споживачів. Цей підхід пояснює кінцевий попит для валового продукту міста чотирма групами споживачів: домашні господарства, інвестори, уряди і приватні споживачі поза регіональною економікою. У Таблиці 3.2 ВПР відзначений як повні закупівлі товарів і послуг для кінцевого споживання і дорівнює 20,459 мільйонів грн. У порівнянні з витратами ВНП, місто витратило менше валової продукції на персональному споживанні (59.0 відсотків на відміну від 62.9 відсотків для нації), менше на приватні інвестиції (10.7, 13.5), і менше на місцевий і регіональний уряд (11.3, 12.2); вона перекрила це в обсягах національних витрат оборони (8.4, 7.5), інших національних витратах (5.0, 3.6), і в чистому приватному експорті (5.3, 0.4).
Використовуючи доходи, ми можемо досягати подібного ВПР, додаючи “одержання доходу” різних рахунків. Головне одержання заробив домашній чи персональний доход, що складається із заробітної плати, іншого трудового доходу, доходу власників, доходів від власності. Внески ділових трансферних платежів (насамперед, прострочені позички) і внески соціального забезпечення складають 14,567 мільйона грн. або 71.2 відсотка від ВПР; відповідне національне число — 75.2 відсотків. “Залишковий капітал” або заощадження бізнесу брутто виробничого сектора — 3,019 мільйонів грн. і складає 14.8 відсотків від ВПР; відповідно в національних масштабах — 9.4 відсотка. Залишковий капітал — ряд Таблиці 3.2 включає два трансфери: перший — особисті заощадження; другий — негативний запис у стовпці експорту облікового документа — 1,688 мільйонів грн. Ці “експортні” рахунки за надлишки й дефіцити різних урядів і зовнішнього світу. Багато чого з цього представляє потоки чистого прибутку й пільг споживання капіталу нерези-дентним власникам підприємств і установ у місті.
Третє одержання, що буде додане до ВПР — доход місцевого органа влади від виробничого сектора. Це склало 0,480 мільйонів грн. і, відповідно, — 2.3 відсотка від ВПР. Наступний найбільший доход місцевих органів влади в місті був набір міжурядових трансферів від уряду області (багато з якого відшкодоване подібним трансфером від національного уряду уряду області). Дефіцити місцевих органів влади показуються як “експорт” (насамперед облігації), що складає 0,1124 мільйонів грн.
Четверте одержання, що буде підрахована як частина ВПР — регіональний урядовий доход від виробничого сектора – 0,859 мільйонів грн. Об\'єднані регіональні й місцеві доходи з виробничих джерел складають 6.5 відсотків від ВПР, порівняно з 8.5 відсотками на національному рівні. Помітьте, що місто мало надлишок у 0,055 мільйонів грн., що уведений як негативна вартість у стовпці експорту.
Заключне одержання, що буде включене в ВПР — доход національного уряду від секторів обробки. За підсумком це складає 1,534 мільйонів грн., або 7.5 відсотків від ВПР, у порівнянні з 6.9 відсотками на національному рівні. Результат, що національний уряд витратив у місті на 0,534 мільйонів більше чим отримав у податках, пояснюється, у значній мірі, витратами на оборону.
У сумі, повні одержання й платежі кожним із шести заключних секторів в економіці були 25,393 мільйонів. Це число більше на 4,934 мільйонів ВПР. Де квадрант ІІ показує трансакції проміжної ланки у секторі виробництва, квадрант трансферів виставляє рахунок подвійних трансакцій у соціальному чи політичному секторі.
3.4 Резюме
Регіональні таблиці витрати — випуск складають рахунки потоків сум грошей через регіон, показуючи деталі щодо поводження споживача, технології виробництва, доходів і соціальних трансферів. Квадрант трансферів таблиці може бути злегка змінений, щоб показати деталі в більш традиційному підході й рахунках виробництва.
Соціальні рахунки корисні по двом причинам. Перша знаходиться на порівняннях економік; невеликий контраст міста й національної економіки говорить, що місто сильніше в торгівлі й урядових виплатах і злегка нижче національної моделі у виробництві й послугах. Друга причина знаходиться на можливостях порівняння економік через якийсь час. Але щоб показувати виконання через якийсь час, соціальні рахунки й таблиці “витрати-випуск” повинні бути побудовані на регулярній підставі міськими статистичними агентствами.
3.5 Контрольні питання
1. Для чого повинні бути побудовані міські економічні рахунки?
2. Визначити валовий регіональний продукт.
3. Побудувати соціальну матрицю обліку, що подібна Таблиці 3.2, для стандартної моделі економічної бази Розділу 2.
4. Представити персональний доход і валовий регіональний продукт як виміри економічного стану міста.
3.6. Виміри регіонального добробуту
3.6.1 Проблема з оцінками ВПР
Рахунки Валового продукту міста або регіону були встановлені для безлічі міст і регіонів, при використанні розмаїття методів..
Оцінки Валового продукту регіону були зібрані з усіх джерел, доступних міському відділу статистики. Одна гарна річ щодо цього центрального джерела — що рахунки по 50 штатів, сполучені з рахунками по нації у цілому.
Наступне твердження показує формальне розходження між “Валовим Регіональним Продуктом” (ВРП) і “Валовим Продуктом Регіону” (ВПР), як розходження між ВНП і ВВП. Це рівняння показує розвиток ВРП і те, як ВПР відрегульований на чисті платіжні фактори (включаючи прибуток).
ВАЛОВИЙ ПРОДУКТ РЕГІОНУ
ВІДНЯТИ ПРОЦЕНТИ Й ДИВІДЕНДИ НЕРЕЗИДЕНТІВ
ПЛЮС ПРОЦЕНТИ І ДИВІДЕНДИ, ЩО НАДХОДЯТЬ ВІД НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ
ВІДНЯТИ ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ЩО ЗАРОБЛЕНА НЕ ЖИТЕЛЯМИ РЕГІОНУ
ПЛЮС ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ЗАРОБЛЕНА ЖИТЕЛЯМИ
ДОРІВНЮЄ ВАЛОВОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ПРОДУКТУ
ВАЛОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ — повна вартість товарів і послуг, зроблених засобами виробництва, що належать резидентам області; ВАЛОВИЙ ПРОДУКТ РЕГІОНУ — повна вартість виробництва в регіоні.
На відміну від України, у Сполучених Штатах ВНП більший чим ВВП — вони мають більше за кордоном, чим інші заробляють у них.
Тому що люди завжди плутають довгі назви, ми тільки йдемо вперед і плутаємо речі для початку і перейменовуємо валовий продукт регіону як валовий регіональний продукт.
ВПР = ВРП
3.7.2 Використання персональних оцінок доходу
Проблеми, що пов\'язані з оцінкою потоків доходу від капіталу від одного регіону до іншого, серйозні. Ми не можемо організовувати точну статистику по власності великих багато-регіональних і багатонаціональних корпорацій і, таким чином, аналізувати потоки дивідендів і відсотків через регіональні границі.
У результаті цієї перешкоди, ми, звичайно, розглядаємо персональний доход як кращу міру індивідуального добробуту. Значні дані, щодо поїздок із трудовою метою через границі регіону дозволяють оцінити вклад резидентів і нерезидентів, що вирішує частину ВРП/ВПР проблеми.

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170