Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урбаністика - Осітнянко : Розділ 2. Теорія економічної бази

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Урбаністика - Осітнянко:Розділ 2. Теорія економічної бази

 

загрузка...

2.1 Концепції Економічної бази
Концепції Економічної бази, породжена потребою передбачати результати нової економічної діяльності в містах і регіонах. Новий завод розташовують у нашому місті. Це безпосередньо наймає деяке число людей. У ринковій економіці ці службовці залежать від інших, що забезпечують продовольство, житло, одяг, освіту, захист і інші потреби життя. Питання, на які міські планувальники й економісти повинні відповідати, “що є побічними результатами цієї нової діяльності щодо зайнятості й доході в місті й регіоні?” З цими оцінками можемо працювати при плануванні соціально-демографічної інфраструктури, необхідної, щоб підтримати всіх цих людей, при розробці планів екологічного захисту, територіального розвитку міста.
Моделі економічної бази зосереджуються на стороні попиту економіки. Вони ігнорують сторону пропозиції, чи продуктивну природу інвестиції, і в такий спосіб короткочасні в підході. У їхній сучасній формі, вони знаходяться в традиції Кейнсіанської макроекономіки. В економічній теорії міст і регіонів планувальники мають справу з відкритою економікою з високо еластичною пропозицією робочої сили.
Відповідно, почнемо цей розділ спочатку з погляду на місце теорії економічної бази в історії економічної думки і потім з огляду простий Кейнсіанської моделі і первинних моделей економічної бази. Ми будемо після розглядати методи оцінки значень множників (мультиплікаторів).
2.1.1 Історія
Звичайно, поділяють економіку на дві частини. У дії, це — ми проти них; у примітивному житті, це — мисливці й збирачі; в аналізі, це буде первинне проти вторинного, продуктивне й непродуктивне, базисний і небазисний, екс-порт і імпорт, експлуатаційники й будівельники, продуктивні й обслуговуючі робочі, необхідна і надлишкова робоча сила, і т. д. Наступні примітки просліджують історичні погляди.
Меркантилісти — головний приклад. Протягом періоду, у якому меркантилісти були домінуючі, від 1500 до 1776 року, етнічні держави Європи використовували свою владу й силу, щоб захищатися чи завойовувати інші держави. Автори, що документували ті часи, наслідували філософію, що мало чим відрізняється від філософії сучасного торговця.
Меркантилісти підкреслювали необхідність акумулювати засоби пропозиції золота, щоб переслідувати національні політичні і військові цілі. Економічна база нації включила сектора, що створювали сприятливий торговий баланс. Товари вироблялись на експорт, незважаючи на потреби бідного населення, експорт неопрацьованих матеріалів був заборонений і колонії експлуатувалися як джерело сировини.
Фізіократи, на чолі із Франсуа Кене, що керували економікою Франції у другій половині 18-ого сторіччя до французької революції, відповідали меркантилістам за декількома пунктами, важливими для пізніших думок. Вони розглянули суспільство підлеглим до природних прав і були проти урядового втручання окрім захисту життя, власності, і волі вступати в договір. Вони ви-ступали проти всього феодального, меркантилістів, і урядових обмежень. “Laissez faire, laissez passer (Дозволяйте робити, дозволяйте передавати)” – класична фраза для системи вільного підприємництва, яку ввели фізіократи. Вони протиставили предмети розкоші нагромадженню капіталу.
Але, з точки зору наших цілей, вони були попередниками теорії економічної бази, бо мали дві важливі думки. По-перше, вони були важливі у своїй обробці джерел цінності. Для фізіократів тільки сільське господарство було продуктивно. Ґрунт видавав усі цінності; виробництво, торгівля й обслуговування просто передають цінності споживачам. Це сортування продуктивних і обслуговуючих дій подібні базисному й обслуговуючому секторам у дослідженнях економічної бази. І, по-друге, фізіократи визначили нову функцію грошей, що течуть через економічну систему майже таким самим способом як потоки крові через живе тіло. Таблиця Кене економіки була попередником діаграм із циклічним потоком, що популяризують у Кейнсіанській макроекономіці.
Адам Сміт, що писав в 1776, і знаходився під впливом цих французьких авторів, взяв меншу кількість екстремуму, але використав сильні положення фізіократів. Він підкреслив виробництво матеріальних товарів і розглянув обслуговування й уряд як непродуктивний сектор економіки.
Карл Маркс, у “das Kapital”, також розділив економіку на дві частини. У Маркса необхідна робоча сила була джерелом багатства і була оплачена заробітною платою, тільки достатньою для задоволення первинних потреб робочого і його сім`ї. Надлишкова робоча сила також забезпечувалася робітниками, але його значення використовувалося капіталістами у формі прибавочної (доданої) вартості. Робітники повинні були зробити не тільки те, що вони використовували, але також і надлишок для капіталіста. Службовці, землевласники, церква, і комерційні дії були непродуктивні — вони не додавали нічого до повної вартості.
Інші вчені дев\'ятнадцятого сторіччя в цьому були більш щедрі. Дж. Сей у своїй праці “Трактат щодо політичної економіки” (1803), що популяризувала Адама Сміта у Франції, наводить фразу, що “пропозиція створює свій власний попит”. Він вимагав, щоб уся робота була врахована як продуктивна, що всі дають компенсацію, діяльність створює корисність. Однак, можемо бачити сильну лінію думки, що розділяє економічні дії у двох частинах, і ми можемо бачити концепції економічної бази як результат розвитку старих моделей.
2.1.2 Сучасні походження
Сучасна література по теорії економічної бази в нашій країні, на відміну від західних держав, досить обмежена.
У світі прийнято вважати, що головні концепції теорії економічної бази в сучасному вигляді сформулював у першій чверті цього сторіччя німецький економічний географ Вернер Сомбат.

2.2 Структура макроекономічних моделей
Для зручності на початку проведемо огляд базисних елементів побудови моделі. Ми можемо починати з найпростішої з усіх макроекономічних моделей — Кейнсіанської моделі закритої економіки. Ця модель, що представлена алгебраїчно в Ілюстрації 2.1. Вона наведена за стандартним форматом, що будемо використовувати у всіх наших моделях: виділяємо визначення, поведінкові чи технічні припущення, умови рівноваги і, нарешті, рішення. Тому що це — процес, за яким ми будемо працювати з кожною новою моделлю. Розглянемо природу цих зразкових елементів.

Ілюстрація 2.1. Проста Кейнсіанська модель
Визначення тотожності:
Заплановані Витрати = Споживання + Інвестиція (Заплановані джерела доходу)
(1) E = C + I
Фактичний доход (загальний випуск) = Споживання + Заощадження (Фактично залишок доходу)
(2) Y = C + S
Поведінкові чи технічні припущення:
Споживання = лінійна функція доходу (і запланована й фактична)
(3) C = a + cY (c < 1 — гранична схильність до споживання)
Інвестиція = Запланована інвестиція (поза системно визначене значення)
(4) I = I \'
Умови рівноваги:
Доход = Витраті, чи фактичний доход — дорівнює запланованим витратам
(5) Y = E
або C + I = C + S. Можемо віднімати C від обох сторін, щоб формувати еквівалентну умову рівноваги:
Витрати = Приріст основного капіталу
(6) I = S
Рішення заміною:
Y = C + I Замінити (1) у (5)
Y = а + cY + I\' Замінити (3) і (4)
Y — cY = a + I\' Винести Y
(1 — c) Y = a + I\' Винести Y, як загальний множник, за дужки
Y = {1 / [1 — c]} * (a + I\')
Простий Кейнсіанський інвестиційний мультиплікатор (множник):
dY/dI = 1/(1-c)
Визначення — твердження факту. По визначенню, це завжди істинно. У математиці належний термін — аксіома. Одне з найбільш важливих тотожностей у макроекономіці — визначення національного доходу: реалізований національний доход (фактичні витрати) — сума реалізованого споживання і реалізованих інвестицій. У простій національній моделі, це повинно бути істинне твердження.
Інше важливе визначення в простій моделі — доход (який є іншим терміном для “випуску”) дорівнює сумі споживання й заощаджень. Ми, як споживачі доходів, або витрачаємо наші доходи, або заощаджуємо (не витрачаємо). Це визначення може також бути прийняте як визначення заощадження, що відображає розходження між доходом і споживанням.
Поведінкові припущення — рівняння, що описують поводження деяких груп, чи суб`єктів, в економіці. У цьому випадку, ключові поведінкові відносини — функція споживання, що визначає споживання як залежне від доходу чи викликане доходом:

C = f (Y).
У лінійній формі може бути виражений як:
C = a +cY,
де a представляє автономне споживання і c — гранична схильність до споживання (dС/dY). Параметри рівняння — a і c. Зверніть увагу, що якщо a> 0, dC/dY < C/Y. Непередбачений, але важливий результат цього припущення — заощадження є також функцією доходу:

S = Y — C = — a + (1 — c) Y.
Інше важливе поведінкове припущення цієї простої моделі — інвестиція I, визначена поза системою. Це заплановано. У термінах, що прийняті при побудові моделі, це — позасистемна перемінна на відміну від споживання, що визначено як ендогенна (тобто “у межах системи”) перемінна.
Приклад технічного припущення — виробнича функція. Виробнича функція описує відносини між витратами й випусками. Наприклад, Q=F (K, L) описує як капітал і робоча сила об\'єднані, щоб зробити випуск.
Рівновага — умова, при якому чекання (плани) людей, що приймають рішення у системі виконані. У цієї простої моделі, умова рівноваги — доход дорівнює запланованим витратам, чи, що є тією же самою річчю, заощадження (які врегульовують межі на фактичній інвестиції) дорівнюють запланованим інвестиціям.
Справа в тім, що запланована інвестиція й заощадження не повинні бути рівні (навіть при тім, що наприкінці фактичні заощадження повинні дорівнювати фактичним інвестиціям — це є фундаментальний принцип обліку). Коли вони рівні, тоді всі сторони задоволені. Коли вони — не рівні, починають діяти сили, що будуть брати доход із більшим чи нижчим процентом, що приведе заощадження в рівність із запланованою інвестицією.
2.3. Експортно – базова модель
Звичайно, в економічній теорії створюють “економічну людину”, що пряма і передбачена в поведінці. Ніде ця практика більш звична ніж у регіональній і містобудівній літературі. Експортно — базова модель, у якій єдиний детермінант економічного росту є експортом, часто будується, щоб представити пояснення планувальників. Однак, Ви можете рідко знаходити “експортно-базового” теоретика, хто не є теоретиком “економічної бази”, хто визнає багато інших детермінантів росту ніж один експорт.
Тепер дозвольте нам будувати “економічну людину” і бачити, які недоліки має чиста експортно-базова позиція. Ми рухаємося у відкриту економіку і робимо експорт як єдиний позасистемний фактор. Якщо автономні витрати включені (найлегший спосіб — для споживання), тоді міський або регіональний доход можуть існувати навіть тоді, коли експорт дорівнює нулю.
Модель відрізняється тільки злегка від простої Кейнсіанської моделі. У Кейнса — ключовий витік був збереження. Він пояснив неповну зайнятість пригнобленої економіки як результат, коли запланована інвестиція використовувалася нижче рівноваги з повною зайнятістю, вирівнюється через нестачу довіри на інвестиційних ринках. Його ендогенна перемінна було споживання, через яке більшість потоків доходу об`єднувались. Потоки стали роз\'єднаними в процесі перетворення: заощадження – інвестиції.
В експортно-базовій моделі, ендогенний потік залишається споживанням, що переглянутий тепер як “ внутрішні витрати”. Ми цілком ігноруємо заощадження і ховаємо інвестиційні витрати в межах внутрішніх витрат (ми зацікавлені не щодо пояснення депресії у цілій економіці, а щодо пояснення змін у міському доході). Функція заощаджень у створенні витоку від економіки тепер прийнята імпортом, який визначений як функція доходу. Функція інвестиції тепер прийнята експортом, експортно-заснованої економіки.

Ілюстрація 2.2. Чиста експортно-базова модель
Визначення тотожності:
Повні витрати = внутрішнє виробництво (продукт) + експорт (притоки)
(1) E = D + X
Доход = Внутрішні витрати + Імпорт
(2) Y = D + М, чи D = Y — М.
Поведінкові чи технічні припущення:
Імпорт = лінійна функція доходу
(3) М = mY (m < 1, гранична схильність до імпорту)
Експорт = позасистемне (зовнішня область) визначене значення
(4) X = X\'
Умова рівноваги:
Доход = Повні витрати
(5a) Y = E
Або
Витрати на експорт = Приріст основного капіталу
(5b) М = X
Y = Y — М + X Замінити (1) і (2) у (5a)
Y = Y — mY + X\' Замінити (3), і (4)
Y — Y + mY = X\' нагромадження Y, або доход в термінах кредитування
mY = X\' Виносимо загальний множник Y за дужки
Y = (1/m) *X\' Ізолюємо Y.
Експортно — базовий множник (мультиплікатор):
dY / dX = 1/m
Ця модель очевидно підкреслює відкритість і залежність міста або регіону на події поза їх досяжністю.
2.4 Типова модель економічної бази
Робимо модель більш реалістичною (або, скоріше, менш спрощеною), заощадження й інвестиція, що визначена поза системою, можуть бути додані назад у систему. Ілюстрація 2.3 включає їх, щоб організуватися майже типову модель економічної бази. Тільки вимагаються незначні інтерпретуючі комента-рі.

Ілюстрація 2.3. Чиста модель економічної бази
Визначення тотожності:
Повні витрати = Внутрішнє виробництво + Експорт + Інвестиція
(1) E =D + X + I
Доход = Споживання + Заощадження
(2) Y = C + S
Споживання = Внутрішні витрати (витрати на внутрішні товари) + Імпорт
(3) C = D + М, чи D = C — М.
Поведінкові чи технічні припущення:
Споживання = лінійна функція доходу
(4) C = cY (c = гранична схильність до споживання)
Імпорт = лінійна функція доходу
(5) М = m Y (m = гранична схильність до імпорту)
Експорт = позасистемне (зовнішня область) визначене значення
(6) X = X \'
Інвестиція = позасистемне (зовнішня система) визначене значення
(7) I = I \'
Умови рівноваги:
Доход = Повні витрати
(8a) Y = E
Чи
Витрати = Приріст основного капіталу
(8b) М + S = X + I
Рішення заміною:
Y = C — М + X + I Замістити (1) і (3) у (8a)
Y = cY- mY+ X \' + I \' Замістити (4), (5), (6) і (7)
Y – cY + mY= X \' + I \' нагромадження Y
(1 — c + m) Y = X \' + I \' Виносимо загальний множник Y за дужки
Y = {1 / [1 — (c — m)]} * (X \' + I \') Ізолюємо Y через відділення
Мультиплікатор економічної бази й інвестиційний мультиплікатор:
dY/dX = 1 / [1 — (c — m)], і dY/dI = 1 / [1 — (c — m)]
Відсутній елемент — автономне споживання (який з\'явився в простій Кейнсіанській моделі). Чи дійсно це включати, мені здається, питання персональної переваги. З одного боку, для більшої точності треба включити автономне споживання. Крім того, це служить, щоб попередити нас, що функція споживання ймовірно криволінійна, що відбувається органічно і підвищується при зменшенні норми доходу. Гранична схильність до споживання в діапазоні доходів, при яких ми могли б працювати — менша ніж середня схильність споживання. Позитивне автономне споживання дозволяє нам моделювати цей випадок.
З іншого боку, ми вже маємо ту, позасистемно визначену, перемінну неекспорту — інвестиції. Інвестиційний мультиплікатор, ідентичний тому, що був би розрахований для автономного споживання — ми маємо результати без занепокоєння. У той час, як це є логіка, що могла б поліпшити модель, якщо переслідувати занадто строгий висновок, але я залишив автономне споживання поза цією ілюстрацією.
2.5 Методи для обчислення значень множника
2.5.1 Порівняння відносин планувальника й моделі економіста
При концентрації на практичній потребі організовується легкий спосіб пророкувати зміну об\'єднання. Ранні планувальники розвили відносини економічної бази (T/B для середнього відношення, і T/B для граничного відношення, де представлена загальна кількість (T) і базисна кількість (B) чи доходу чи зайнятості). У 50-х роках західні міські планувальники розвили експортно-базові моделі в тій самій аналітичній структурі як Кейнсіанські макроекономісти, із множниками, вираженими як 1 / (1-PCL), де PCL або представляє середню схильність до споживання місцевих товарів (APCL) або граничну схильність (MPCL). Ці підходи могли бути еквівалентні? Так. Розгляд перетворень для середніх схильностей до споживання показує:

T/B = 1 / (B/T) = 1 / ((T-NB) /T)) = 1 / (1-NB/T) = 1 / (1-APCL).
Тут, відношення небазисної діяльності до повної діяльності (NB/T) — еквівалент середньої схильності до споживання місцевих товарів.
Так, якщо ми можемо одержувати значення повних і базисних перемінних протягом ряду років, ми можемо оцінювати граничні експортно-базові множники, регресуючи загальну кількість на базисних значеннях. З лінією регресу, сформульованою як T = a +b, нахил b — граничний множник (T/B) для міста або регіону.
2.5.2 Метод звіту
Звичайно, найбільш прямий метод використання теорії економічної бази — просто опитати всі види економічної діяльності в місті, щоб визначити, скільки з їхніх доходів складає базисний сектор, і використати їхні відповіді, щоб точно розділити місцеві ділові дії на базисний і обслуговуючий компоненти. Практично, це рідко робиться.
Зневага підходом звіту легко пояснити. Це найбільше дорого і вимагає багато часу. Анкетним опитуванням чуттєвих випусків типу доходів, зайнятості й ринків рідко відповідають вільно; щоб одержувати навіть поверхневе знання відповідей, група вивчення повинна звернутися до персонального інтерв\'ю. І навіть тоді, репортери повинні бути кваліфіковані й переконливі.
Крім того, звіт вимагає обережного планування. Розмір міста або регіону був би перешкодою, і вибірка повинна бути ретельно розшарована й відібрана, щоб представити широкий спектр дій, представлених у сучасних містобудівних системах. Така обережність і витрати були б раціональними тільки тоді, коли збори даних були в контексті набагато більшого вивчення. Межа використання простого експортно-базового відношення справедливо низька.
Заключний аргумент проти цього простого підходу — те, що звіт ймовірно видав би дані протягом тільки одного року, ведучи до обчислення середнього множника, коли граничний множник – має значно більшу цінність.
2.5.3 Спеціальний підхід припущення
Найлегший і найменш дорогий з методів — просто покластися на довільне призначення діяльностей до базисних чи небазисних категорій, як це ми робили при вивченні курсу “Урбаністика 1”. Це могло бути зроблене призначенням, скажемо, чи зайнятості для повних галузей промисловості, чи це могло бути виконане, оцінюючи розміри зайнятості, що залучені у базисні дії.
Зрозуміло, що існує шанс помилок навіть для досвідчених аналітиків, і множник буде знову середній з обмеженим використанням в аналізі ефекту зміни.
2.5.4 Коефіцієнти місцевості
Коефіцієнт місцевості ймовірно відповідальний за тривалу й триваючу популярність і використання множників економічних баз. Ці коефіцієнти забезпечують привабливість методу для оцінки експортної зайнятості (чи до-ходу).
Коефіцієнт місцевості визначається як відношення:
LQi = (ei/e) / (Ei/E),
де ei — зайнятість міста в промисловості, i, e — повна зайнятість в місті, Ei — зайнятість в еталонній економіці в промисловості i, і E є повною зайнятістю в еталонній економіці. Звичайно, за “еталонну” економіку приймають національну економіку, як найбільш доступне наближення до рівня забезпечення всім необхідним в економіці.
Припускають, що еталонна економіка є забезпеченою всім необхідним, тому коефіцієнт місцевості більше 1 свідчить, що економіка міста має більше чим достатню зайнятість у промисловості i, щоб постачити місто своїми продуктами. І коефіцієнт, що менше 1 припускає, що місто є дефіцитним у промисловості i і повинне імпортувати її продукт, якщо місто має нормальні моделі споживання.
Надлишкова чи експортна зайнятість у промисловості i може бути обчислена формулою:

EXi = (1 — 1/LQi) *ei, LQi > 1,
що легко показує, яке розходження повинне бути між фактичною промисловою зайнятістю в місті і “необхідною” зайнятістю в місті.
Фактично, базова зайнятість може бути обчислена незалежно від коефіцієнтів місцевості через цю формулу:

EXi = ei — (Ei/E) *e.
Зручно зберегти початкову формулу, як нагадування логіки, і обчислювати коефіцієнти місцевості, як нагадування про сили галузей промисловості, що експортують.
Тепер легко оцінити експортну зайнятість для кожної промисловості в місті і підсумовувати ці оцінки, щоб видати значення зайнятості в експортному секторі для міста в деякому специфічному році. З цим числом і повною зайнятістю, середній множник для міста може бути обчислений. З набором цих значень за більш ніж 10-20 років, граничний множник може бути оцінений простим регресом.
У той час, як, звичайно, використовують зайнятість як первинну підставу для цих обчислень, інші міри типу заробітної плати й інвестицій – також підходять.
Коефіцієнти місцевості були у використанні регіональними аналітиками протягом більш ніж 40 років, і були докладно прокоментовані. Ми повинні дивитися на припущення, що були притягнуті для їхнього використання, а також на переваги й незручності.
Література висуває принаймні три визначених припущення: (1), що місцеві й еталонні моделі споживання — ті ж самі, (2), що трудова продуктивність є постійною серед усіх регіонів, (3), що усі місцеві попити виконані місцевим виробництвом усякий раз, коли це можливо. Перше припущення не серйозне: мало того, що ми не можемо знаходити розходження в моделях споживання без екстраординарних витрат, але ми можемо підозрювати, що розходження в моделях виробництва більш важливі. Закупівлі напівфабрикатів виробниками відрізняються для регіонів у залежності від промислового об\'єднання. (Ми можемо пояснювати промислове об\'єднання в моделях “витрати-випуск”, так, що це розходження буде розкрите пізніше.).
Припущення “постійна трудова продуктивність” важко уникнути. Його вплив може бути злегка поліпшений через використання даних доходу, що можуть бути прийняті, щоб відбити регіональні різновиди продуктивності через розходження в ставках заробітної плати. (Це припущення могло у свою чергу бути атаковано, якщо заробітна плата змінюється більше за рахунок вартості життя в місті аніж продуктивністю.)
Припущення, що місцеві потреби виконані спочатку місцевим виробництвом, більш незначне з трьох. Це, очевидно, не істина, оскільки будь-яке відвідування супермаркету або універмагу може засвідчити. Але, звичайно, кращої альтернативи важко дістати.
На додаток до незручностей, що накопичуються з цих припущень, інша головна помилка — те, що метод залежить від ступеня агрегованості даних, роблячи порівняння серед різних занять невеликого значення. Щоб ілюструвати проблему, розгляньте продовольство і споріднену промисловість харчування в Київському регіоні. Коефіцієнт місцевості, обчислений для цієї широкої промисловості, був би менше ніж 1, і якби базова зайнятість була обчислена на основі цього сортування, жоден зайнятий у харчовій промисловості не відносився до базового сектора. Але якби сортування було більш деталізоване, промисловість неалкогольних напоїв показала б велику кількість службовців базового сектора, тому що завод Кока-коли знаходиться в Броварах.
Переваги використання коефіцієнтів місцевості полягають у тому, що метод є недорогим, і здійснення обчислень зайнятості базового сектора може давати аналітику можливість одержати цікаву інформацію.
2.5.5 Мінімальні потреби
У 1960-их роках, коли доступна обчислювальна технологія дозволила часте використання моделей економічної бази, одна з альтернатив до використання коефіцієнтів місцевості була підходом мінімальної потреби. Ця зміна привела до невеликого перегляду коефіцієнта місцевості:

EXi = ei — (Ei/E) мін. *e,
де (Ei/E) мін. — мінімальне співвідношення зайнятості для промисловості i у містах із розмірами, подібними до розглянутого міста. Ми замінили співвідношенням зайнятості, що змінюється, еталонним тестом:

LQi = (ei/e) / (Ei/E) мін.
При тім, що метод ще з\'являється в різних формах у літературі, він страждає від двох головних недоліків. Перший — це, якщо багато міст включені у набір, усі міста будуть експортувати, і жодне не може імпортувати. Другий, подібний цьому, якщо ми використовуємо дані, визначені в деталізованій нормі (які здаються уточненням, і були однакові в оцінках коефіцієнта місцевостей), ми можемо зменшувати місцеві потреби до нуля і робити майже все виробництво на експорт.
У всякому разі, метод, звичайно, тепер не використовується. Підсумковий залишок методу коефіцієнта місцевостей фактично єдиний, що залишився як простий засіб виділення експортних галузей промисловості.
2.5.6 “Диференціальні” множники: багаторазовий аналіз регресу
Інший підхід, що використовувався в оцінці множників економічних баз, полягає в тому, щоб пристосувати багаторазове рівняння регресу до регіональних даних. Перший з цих вивчень виник при дослідженні впливу військових баз у Портсмуті, Новий Гемпшир у 1968 році.
Прості моделі економічної бази ігнорують можливість, що різні галузі промисловості можуть мати різні впливи на їхнє об\'єднання. Техніка регресу усуває це спрощення. Було запропоновано рівняння:

S = Q + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3,
де S представляє зайнятість в секторах обслуговування, Q постійна величина, а терм X є приватна експортна зайнятість, цивільна зайнятість у Військово-морській верфі Портсмута й зайнятість на базі повітряних сил.
1 + bi — множники для кожного сектора.
Тут було використано суміш припущень й методів коефіцієнта місцевостей у розподілі експортної зайнятості. Припускали, що експортні сектори були незалежні, що робітники в експортних секторах вимагали такі ж послуги як і все населення.
Цей різновид моделювання економічної бази не використовували широко з кількох причин: її гнучкість (у числі позасистемних секторів) обмежена числом доступних спостережень, інакше коефіцієнти не можуть бути полічені; визначення експортного змісту базового підсумку зайнятості вимагала додаткового дослідження; і з підвищенням обчислень, моделі “витрати-випуск” — кращі джерела визначення множників і подібні у вартості.
2.6. Модель зрушень і часток
Модель зрушень і часток призначена для прогнозування рівнів економічної діяльності в місті й регіоні, використовуючи прогнози змін в економічній діяльності по галузях на регіональному і, відповідно, на загальнонаціональному рівні. При спрощеному підході передбачається, що зміни в міській економіці є функцією від складу галузей загальнонаціональної економіки, і що кожна галузь у міський (регіональній) економіці буде підтримувати постійну частку будь-якої зміни в цій галузі в масштабах усієї країни. Відповідно до іншого підходу зміни по галузях у міський (регіональній) економіці можна зіставити зі змінами в економіці країни і визначити зрушення в місто (регіон) і з міста (регіону), у результаті яких галузі ростуть із швидкостями, відмінними від загальнодержавних. Припустивши, що ці зрушення є постійними, їх можна враховувати при прогнозуванні майбутніх рівнів міської (регіональної) економічної діяльності. На додаток до їхнього використання для виробництва прогнозів моделі зрушень і часток корисні для аналізу сильних і слабких сторін міської (регіональної) економіки, представляючи собою аналітичну основу для зіставлення економічних змін у масштабах міста, регіону й країни.
При прогнозуванні на основі моделі постійної частки передбачається, що кожна галузь економіки в місті (регіоні) буде зміняться з такою самою швидкістю, як ця галузь буде зміняться в масштабах усієї країни. У результаті в місті (регіоні) відбудеться така зміна, при котрому кожна галузь буде зберігати постійну частку від економічної діяльності в ній по країні в цілому. якщо Ri, t — економічна діяльність у місті (регіоні) в галузі i під час t і Qi — прогнозований коефіцієнт росту економічної діяльності в галузі i c t по t+1 по країні в цілому, те зміни економічної діяльності в місті (регіоні) у галузі i c t по t+1, Ri, t, t+1 обчислюється в такий спосіб:

Ri, t, t+1 = Qi * Ri, t.
При використанні моделі постійної частки загальна економічна зміна в місті (регіоні) буде відрізнятися від економічної зміни по країні в залежності від галузевої структури економіки міста (регіону). якщо частка економічної діяльності в найбільше галузях, що швидко ростуть, міста (регіону) вище чим по країні, то загальна економічна діяльність міста (регіону) буде рости більш високими темпами, чим по країні і навпаки.
Повна модель зрушень і часток, що представляє основу для прогнозування методом постійного (по розміру) зрушення, починається з аналізу зрушень, що відбувалися в економіці міста (регіону) протягом останнього періоду щодо економіки країни. Загальне зрушення в економічній діяльності в кожній галузі визначаються як різниця між зміною в цій галузі і тій зміні, яке відбулося б, коли б ця галузь змінювалася з тієї ж швидкістю, що й економіка країни в цілому. Загальне зрушення в місті (регіоні) у галузі i дорівнює:

Si =  Ri, t-1, t — ( St-1, t / St-1) * Ri, t-1,
де Ri, t-1, t — зміна в економічній діяльності в місті (регіоні) у галузі i за період c t-1 по t;
St-1, t — зміна в загальної по країні економічної діяльності за цей період;
St-1 — загальна по країні економічна діяльність на початку періоду, у момент t-1;
Ri, t-1 — економічна діяльність у місті (регіоні) у галузі i на початку періоду.
Відношення є швидкістю росту економіки країни, що, помножене на економічну діяльність у місті (регіоні) у галузі i, дає ту зміну, що очікувалося б, якби ця галузь у місті росла з тією ж швидкістю, що й економіка країни в ціло-му.
Це сумарне зрушення або різниця між регіональним розвитком у галузі i і економікою країни можуть бути розбиті на дві складові. Якщо економічна діяльність у регіоні в галузі i змінюється з такою самою швидкістю, як цей сектор по країні в цілому, то виникає пропорційне зрушення, що відбиває різницю між загальною зміною економіки країни й зміною економіки країни в галузі i. Це пропорційне зрушення визначається знаходженням різниці між загальними по країні швидкостями зміни в галузі i і в національній економіці в цілому і їхньому множенні на регіональну діяльність у галузі i на початку періоду.
Пропорційне зрушення дорівнює:

Рi = [(Si, t-1, t / Si, t-1) — (St-1, t / St-1)] * Ri, t-1,
де Si, t-1, t — зміна в економічній діяльності по країні в галузі i за період із t-1 по t і Si, t-1 — рівень економічної діяльності по країні в галузі i у момент t-1.
Пропорційне зрушення є зміною в економічній діяльності в галузі i, що пов’язане з тим, що ця галузь на рівні країни розвиваються відмінно від загальнонаціональної економіки. Сума пропорційних зрушень у місті (регіоні) по всім галузях являє собою міру тієї частки зміни в місті, що відносять за рахунок економічного складу (соціальної структури населення міста).
Інша складового загального зрушення є мірою розвитку міської (регіональної) економіки в галузі i стосовно цього ж галузі в масштабах країни. Вона називається диференціальним зрушенням. Різниця між швидкостями росту в місті (регіоні) в галузі i і в країні в галузі i, помножена на вихідну діяльність у регіоні дає диференціальне зрушення:

Di = [(Ri, t-1, t / Ri, t-1) — (Si, t-1, t / Si, t-1)] * Ri, t-1
Диференціальне зрушення є мірою росту або втрати економічної діяльності в галузі i у місті (регіоні) порівняно з цією галуззю по країні в цілому. Таким чином, диференціальне зрушення є індикатором того, як місто (регіон) розвивається в порівнянні з іншими містами (регіонами). Можна легко показати, що загальне зрушення дорівнює сумі пропорційного й дифере-нціального зрушень:

Si = Рi + Di.
Вивчення пропорційних і диференціальних зрушень по всіх містах (регіонам) дає вказівку на те, яким способом міський економічний розвиток залежить від індустріального складу (соціальної структури зайнятості).
При прогнозуванні методом постійного зрушення передбачається, що співвідношення диференціального зрушення, що спостерігається в минулому, залишиться постійним і в майбутньому. Прогнозовані коефіцієнти загальнонаціонального росту по галузях Qi містять у собі прогнозований ріст економіки країни й ефекти пропорційності — різниці між загальним ростом у країні й ростом галузей. На додаток у моделі постійного зрушення використовується галузевий коефіцієнт диференціального зрушення:

Fi = [( Ri, t-1, t / Ri, t-1) — ( Si, t-1, t / Si, t-1)].
Він являє собою різницю між регіональним і загальнонаціональним коефіцієнтами зміни в галузі i протягом періоду від t-1 до t і означає зрушення в напрямку в або з міста (регіону) у галузі i.
Прогноз методом постійного зрушення виражається:

Ri, t, t+1 = (Fi + Qi) * Ri, t.

2.7. Критичний аналіз: переваги, незручності, похвала, критика
Моделі Економічної бази страждають від віку: вони були побудовані багатьма аналітиками зі зміною норм якості, і вони критикувалися настільки часто, що небагато залишилось від них крім концепції.
Обвинувальний акт уключив би наступні фрази:
• Короткий пробіг.
• Непросторові.
• Спрощена адаптація національних моделей.
• Дані, звичайно, доступні для адміністративно-господарських одиниць (міста), що можуть бути погано визначені як економічні регіони.
• Ігнорують обмеження на місткість.
• Приймають, зроблені на вході, припущення щодо еластичності попиту й пропозиції для прогнозу.
• Дещо обмежено розглядають взаємозв`язки з іншими частинами світу, не показуючи, в повному обсязі, взаємозалежність між регіонами
• Множник змінюється з розміром регіону. (Якщо місто росте, то це різнобічний розвиток, воно імпортує менше і збільшує місцеве споживання й множники). Також, великі регіони мають тенденцію впливати на сусідів більше й отримувати більші результати від зворотного зв\'язку.
• Множник зайнятості часто використовується, щоб обговорити зміни доходу. (Але це припускає, що зайнятість і доход на душу населення зовсім корельовані. У простій економіці із зовсім еластичними постачаннями робочої сили, це могло б мати місце, хоча, звичайно, світ не простий.)
• Припускають, що експорт — єдиний детермінант економічного росту. Кожна раціональна людина може бачити, що детермінантів росту багато, проста модель тільки підкреслює один детермінант. Можливо помилка знаходиться в ранніх спробах формулювати множники й невимушеність, із яким прості множники могли бути побудовані.
• Напрямок залежності може бути сумнівним: що прибуває спочатку, експорт чи ріст сильного сектора обслуговування, чи взаємозалежність? Ми повинні бути зацікавлені попередніми умовами на ріст експорту (уведення привабливого сектора обслуговування) у цій простій моделі? Ми плануємо ріст, чи пояснюємо базовий сектор?
Хоча модель критикувалася протягом десятиліть, модель економічної бази вижила, як дуже стиснуте вираження влади попиту у визначенні міського доходу.
2.8. Контрольні питання
1. Навести просту експортно-базову модель, і порівняти її з простою Кейнсіанською моделлю визначення національного доходу.
2. Критикуйте експортно-базову модель, потім відзначте її достоїнства.
3. Виправдайте класифікацію методу мінімальних вимог для обчислення експортно-базових множників, як спеціальний різновид методу коефіцієнта місцевостей.
4. Виділити методи, що використовуються в оцінці експортно-базових множників, наведіть їхні переваги й незручності.
5. “Чиста модель економічної бази”, що наведена в Ілюстрації 2.3, не включає ніяке посилання на автономне споживання.. Припустите, що повні витрати включають автономні витрати споживання, що граничні схильності до споживання залишаються лінійними, і імпорт — лінійна функція повних витрат. Відновите “чисту” модель як “типову” модель згідно з цими припущеннями. Як зміниться множник?
6. Відновите моделі в Ілюстраціях 2.1-3 з умовою рівноваги, заявленою як “Витрати = Приріст основного капіталу”.
7. Побудувати економічну модель із рівнянням оцінки T = a — bB.
8. Що повинно бути краще, середній множник чи граничний множник?
9. В Ілюстрації 2.3, альтернативне формулювання умови рівноваги — M+S=X+I. Приведіть повну модель, використовуючи ці перемінні.
10. Для яких цілей використовується модель зрушень і часток?
11. Яка потрібна інформація для використання моделі зрушень і часток?
12. Наведіть повну модель зрушень і часток. Дайте свою інтерпретацію результатів щодо використання при плануванні розвитку міста.
13. Яка мета визначення пропорційних зрушень для окремих галузей і для економіки міста в цілому? Яки висновки Ви можете зробити щодо результатів?
14. Яка мета визначення диференційних зрушень для окремих галузей і для економіки міста в цілому? Яки висновки Ви можете зробити щодо результатів?

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170