Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін - ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАТНИ : Поняття, види суб'єктів трудового права та їх правовий статус

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін - ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАТНИ:Поняття, види суб'єктів трудового права та їх правовий статус

 

загрузка...

Поняття, види суб\'єктів трудового права. Суб\'єктами права є учасники суспільних відносин, які на підставі чинного законодавства мають суб\'єктивні права й обов\'язки. Кожна галузь права характеризується своїм колом суб\'єктів права (рис. 4.1).
Суб\'єкти трудового права — це учасники суспільних відносин, які можуть мати трудові права та обов\'язки, а також реалізовувати їх.
Необхідною умовою для виникнення трудових відносин є трудова правосуб\'єктність. Згідно з трудовим правом громадянин володіє єдиною трудовою праводієздатністю та деліктоздатністю — здатністю мати й здійснювати трудові права й обов\'язки, нести відповідальність за трудові правопорушення. Всі ці елементи виникають одночасно й називаються трудовою правосуб\'єктністю (рис. 4.2).
Суб\'єктами трудового права є сторони трудових і тісно пов\'язаних з ними відносин, що володіють трудовою правосуб\'єктністю.
Правовий статус. Всі суб\'єкти трудового права згідно закону мають правовий статус, вони є носіями трудових прав і обов\'язків у сфері праці. Правовий статус дає можливість суб\'єктам трудового права брати участь у конкретних правовідносинах. Кожен із суб\'єктів трудового права має свій правовий статус.
66

Суб\'єкти трудового права

Працездатні громадяни. Працівники Роботодавці: організації та фізичні особи

Трудові колективи працівників організації Профспілкові та інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво
Со ціальні партнери а різних рівнях Інші суб\'єкти
в
Органи працевлаштування - Організації роботодавців
Органи з вирішення трудових спорів Органи нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавстваСуд Примирна комісія
ктс Трудовий арбітраж


Рис. 4.1. Види суб\'єктів трудового права

Елементи трудової правосуб\'єктності
Трудова правоздатність Трудова дієздатність Трудова деліктоздатність
Рис. 4.2. Елементи трудової правосуб\'єктності
67

Правовим статусом суб\'єкта трудового права називається його основне правове становище, закріплене трудовим законодавством. Змістом правового статусу суб\'єктів є такі елементи (рис. 4.3).
Елементи змісту правового статусу суб\'єктів трудового права

Трудова правосуб\'єктність

Закріплені законодавством
основні (статутні) трудові права
й обов\'язкиЮридичні гарантії трудових прав та обов\'язків

Відповідальність за належне виконання покладених на суб\'єкти обов\'язківЗагальні

Спеціальні

Рис. 4.3. Елементи змісту правового статусу суб\'єктів трудового права
Зауважимо, що трудовим законодавством трудова правосуб\'єктність передбачена для кожного з можливих суб\'єктів трудового права. Права й обов\'язки та їх юридичні гарантії у правовому статусі суб\'єкта передбачені різними інститутами трудового права для різних суб\'єктів і входять у правовий статус суб\'єкта трудового права на підставі трудового законодавства.
Трудова правосуб\'єктність як особлива властивість, що визнається за суб\'єктами трудового права законодавством, означає, що за наявності певних умов вони:
• здатні бути суб\'єктами конкретних правовідносин у сфері праці;
• володіти правами й нести обов\'язки.
Трудова правосуб\'єктність завжди означає здатність громадянина, організації (роботодавця), трудового колективу своїми діями набувати суб\'єктивні права та обов\'язки, що становлять зміст конкретних правовідносин.
Трудова правосуб\'єктність є передумовою надання суб\'єктові трудового права прав та обов\'язків, які безпосередньо випливають з дії закону.
Суб\'єктивні права та обов\'язки, що випливають із закону, є основою правового статусу суб\'єкта трудового права.
68

Зміст правового статусу суб\'єкта трудового права доповнюють гарантії здійснення прав і відповідальність за належне виконання обов\'язків.

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170