Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін - ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАТНИ : Система трудового права як галузі права

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін - ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАТНИ:Система трудового права як галузі права

 

загрузка...

Трудове право як сукупність правових норм має свою систему, яка найповніше відображена в КЗпП1. Структурно система галузі трудового права складається з двох частин: Загальної та Особливої (рис. 1.12).
Норми Загальної частини трудового права стосуються правового регулювання праці усіх працівників, а також порядку застосування всіх інших норм. У Загальній частині КЗпП визначається одне з принципових питань — регулювання трудових відносин (сфера дії трудового законодавства).
Трудове законодавство регулює трудові відносини всіх осіб, які уклали з роботодавцем трудовий договір незалежно від організаційно-правових форм і форм власності.
Загальна частина визначає загальні питання організації й застосування праці працівників попри галузеву належність, а також пред-
1 Система — від грецької: ціле, складене з частин. Система трудового права — об\'єднання правових норм в єдине упорядковане ціле з їх одночасним розподілом на відносно самостійні й водночас взаємопов\'язані частини, на інститути та підінститути.
21

Система галузі трудового права

Загальна частина

Особлива частинаІнститути, що регулюють трудові відносини

Інститути, що регулюють
відносини, тісно пов\'язані
з трудовимиПрацевлаштування

Гарантій та компенсаційних виплат

Професійної
підготовки кадрів
(підвищення
кваліфікації)
на виробництві

Прав професійних
спілок у сфері праціТрудового договору

Дисципліни праці

Трудових спорів
і порядку їх вирішення

Повноважень трудових колективівРобочого часу і часу відпочинку

Охорони праці

Нагляду
і контролю
за дотриманням
трудового законодавства

Соціально-партнерських
угод
і колективного договоруОплати праці
Нормування
праці

Матеріальної
відповідальності
сторін трудового
договору

Рис. 1.12. Система галузі трудового права
мет трудового права, суб\'єктивний склад учасників трудових відносин. До неї входять норми, що поширюються на всі суспільні відносини трудового права, норми, які визначають основні принципи й завдання правового регулювання праці, основні трудові права працівників, недійсність умов договорів про працю, особливості регулювання праці деяких категорій працівників, співвідношення законодавства України та міжнародних договорів у сфері праці.
22

Норми Особливої частини трудового права конкретизують положення Загальної частини. Вони регламентують окремі види суспільних відносин та їх елементи, об\'єднуючись в інститути та підінститути1.
Професор В. М. Лебедєв виокремлює Спеціальну частину. Вона об\'єднує інститути, що регулюють особливості праці в окремих галузях господарювання2.
Варто врахувати, що в КЗпП є в окремі глави зі спеціальними нормами щодо праці жінок (гл. XII КЗпП), праці молоді (гл. XIII КЗпП), щодо пільг для працівників, які поєднують роботу з навчанням (гл. XIV КЗпП), які не є інститутами трудового права, конкретизують норми інституту. Для цих категорій працівників визначено особливості правового регулювання охорони їх праці, регулювання робочого часу і часу відпочинку тощо. Не є самостійним інститутом і правові норми, що регулюють нормування праці (гл. VI КЗпП), вони є інститутом оплати праці.
Від системи трудового права як галузі права необхідно відрізняти систему трудового законодавства, систему навчальної дисципліни трудового права та систему науки трудового права (рис. 1.13).
Системи трудового права

Система галузі
трудового
права

Система
трудового
законодавства

Система науки
трудового
права

Система навчальної дисципліни

Рис. 1.13. Системи трудового права
Система трудового законодавства на відміну від системи трудового права, складається з правових норм і є сукупністю нормативно-правових актів про працю. Система трудового права проявляється у трудовому законодавстві, яке є джерелом трудового права. Система трудового права співвідноситься з системою трудового законодавства як зміст і форма.
Система науки та навчальної дисципліни своїм предметом має вивчення норм трудового права, правових зв\'язків, проблем і тен-
1 Гриженко Е. М. Трудовое право: Учебник. — М.: ПБОЮЛ, 2001. — С. 17.
2 Див.: Лебедев В. М. Трудовое право: проблемы Общей части. — Томск, 1998. — С. 41.
23

денцій його розвитку. Система науки та система навчальної дисципліни \"Трудове право\" будується, в основному, по системі галузі трудового права, але з нею не співпадає.
Система науки трудового права — це теоретичні погляди, судження та висновки, які стосуються проблем правового регулювання суспільних відносин у сфері організації та застосування праці. Наука трудового права вивчає норми права та нормативні акти, досліджує і оцінює систему норм трудового права та нормативні акти з точки зору соціальної справедливості, демократизму. Порівнюється система трудового права України та інших держав і міжнародно-правове регулювання праці. Наука трудового права виявляє проблеми, що мають значення як для галузі трудового права, так і для науки трудового права. У системі науки трудового права теж виділяється Загальна та Особлива частини. В Загальній частині розглядаються предмет, метод і система трудового права та інші питання. Особлива частина науки трудового права містить вчення щодо працевлаштування, трудового договору, міжнародно-правове регулювання праці та ін. Система науки трудового права та навчальної дисципліни значно ширша за систему галузі трудового права та систему трудового законодавства.
Навчальна дисципліна \"Трудове право України\" поділяється на три частини: Загальну, Особливу і Спеціальну.
До Загальної частини навчальної дисципліни входить вивчення предмета, методу та системи трудового права, джерел та основних принципів правового регулювання праці, а також правовий статус суб\'єктів трудового права та видів правовідносин у сфері трудового права.
З навчальною метою до Загальної частини програми включені права трудових колективів і професійних спілок у сфері праці та соціально-партнерські угоди. Ці інститути трудового права мають важливе значення для вивчення усіх інститутів Особливої частини трудового права.
Спеціальна частина навчальної дисципліни \"Трудове право України\" охоплює також вивчення міжнародно-правового регулювання праці (зарубіжне трудове законодавство, порівняльне трудове право, міжнародне трудове право).

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170