Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий менеджмент (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ) : СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА І ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ НИМИ

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Фінансовий менеджмент (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ):СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА І ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ НИМИ

 

загрузка...

12.1. Економічна сутність і класифікація фінансових ризиків підприємства
Під фінансовим ризиком підприємства розуміється імовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходу або капіталу в ситуації невизначеності умов здійснення його фінансової діяльності.
Фінансові ризики підприємства характеризуються великим різноманіттям і з метою здійснення ефективного управління ними класифікуються по наступних основних ознаках:
1. По видах.
• Ризик зниження фінансової стійкості (або ризик порушення рівноваги фінансового розвитку) підприємства.
• Ризик неплатоспроможності (або ризик незбалансованої ліквідності) підприємства.
• Інвестиційний ризик.
• Інфляційний ризик.
• Процентний ризик.
• Валютний ризик.
• Депозитний ризик.
• Кредитний ризик.
• Податковий ризик.
• Структурний ризик. Цей вид ризику генерується неефективним фінансуванням поточних витрат підприємства, що обумовлює високу питому вагу постійних витрат у загальній їхній сумі.
• Криміногенний ризик.
• Інші види ризиків.
2. По характеризуемому об\'єкті виділяють наступні групи фінансових ризиків:
• ризик окремої фінансової операції.
• ризик різних видів фінансової діяльності
• ризик фінансової діяльності підприємства в цілому.
3. По сукупності досліджуваних інструментів фінансові ризики підрозділяються на наступні групи:
• індивідуальний фінансовий ризик.
• портфельний фінансовий ризик.
4. По комплексності дослідження виділяють наступні групи ризиків:
• простий фінансовий ризик
• складний фінансовий ризик.
5. По джерелах виникнення виділяють наступні групи фінансових ризиків:
• зовнішній, систематичний або ринковий ризик
• внутрішній, несистематичний або специфічний ризик
6. По фінансових наслідках усі ризики підрозділяються на такі групи:
• ризик, що спричиняє тільки економічні втрати
• ризик, що спричиняє упущену вигоду.
• ризик, що спричиняє як економічні втрати, так і додаткові доходи.
7. По характері прояву в часі виділяють дві групи фінансових ризиків:
• постійний фінансовий ризик.
• тимчасовий фінансовий ризик.
8. За рівнем фінансових утрат ризики підрозділяються на наступні групи:
• припустимий фінансовий ризик.
• критичний фінансовий ризик.
• катастрофічний фінансовий ризик
9. По можливості передбачення фінансові ризики підрозділяються на наступних двох груп:
• прогнозований фінансовий ризик.
• непрогнозований фінансовий ризик.
10. По можливості страхування фінансові ризики підрозділяються також на двох груп:
• страхуемый фінансовий ризик.
• нестрахуемый фінансовий ризик
12.2. Принципи управління фінансовими ризиками
Управління фінансовими ризиками підприємства являє собою процес передбачення і нейтралізації їх негативних фінансових наслідків, зв\'язаний з їхньою ідентифікацією, оцінкою, профілактикою і страхуванням.
Управління фінансовими ризиками підприємства ґрунтується на визначених принципах, основними з яких є:
1. Усвідомленість прийняття ризиків.
2. Керованість прийнятими ризиками.
3. Незалежність управління окремими ризиками.
4. Порівнянність рівня прийнятих ризиків з рівнем прибутковості фінансових операцій.
5. Порівнянність рівня прийнятих ризиків з фінансовими можливостями підприємства.
6. Економічність управління ризиками.
7. Облік тимчасового фактора в управлінні ризиками.
8. Облік фінансової стратегії підприємства в процесі управління ризиками.
9. Облік можливості передачі ризиків.
12.3. Політика управління фінансовими ризиками
Політика управління фінансовими ринками являє собою частина загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в розробці системи заходів щодо нейтралізації можливих негативних фінансових наслідків ризиків, зв\'язаних зі здійсненням різних аспектів фінансової діяльності.
Формування і реалізація політики управління фінансовими ризиками передбачає здійснення наступних основних заходів:
1. Ідентифікація окремих видів ризиків, зв\'язаних з фінансовою діяльністю підприємства.
2. Оцінка широти і вірогідності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків.
3. Вибір і використання відповідних методів оцінки імовірності настання ризикової події по окремих видах фінансових ризиків.
4. Визначення розміру можливих фінансових утрат при настанні ризикової події по окремих видах фінансових ризиків.
5. Дослідження факторів, що впливають на рівень фінансових ризиків підприємства.
6. Установлення гранично припустимого рівня фінансових ризиків по окремих фінансових операціях і видам фінансової діяльності.
7. Вибір і використання внутрішніх механізмів нейтралізації негативних наслідків окремих видів фінансових ризиків.
8. Вибір форм і видів страхування („передачи\") окремих фінансових ризиків підприємства.
9. Оцінка результативності нейтралізації й організація моніторингу фінансових ризиків.
12.4. Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків
Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків являють собою систему методів мінімізації їхніх негативних наслідків, що обираються і здійснюваних у рамках самого підприємства.
Система внутрішніх механізмів нейтралізації фінансових ризиків передбачає використання наступних основних методів.
1. Запобігання ризику. До числа основних з таких мір відносяться:
• відмовлення від здійснення фінансових операцій, рівень ризику по яких надмірно високий.
• відмовлення від використання У високих обсягах позикового капіталу.
• відмовлення від надмірного використання оборотних активів у низколиквидных формах.
• відмовлення від використання тимчасово вільних грошових активів у короткострокових фінансових вкладеннях.
2. Лімітування концентрації ризику. Система фінансових нормативів, що забезпечують лімітування концентрації ризиків, може включати:
• граничний розмір (питома вага) позикових коштів, використовуваних у господарській діяльності.
• мінімальний розмір (питома вага) активів у високоліквідній формі.
• максимальний розмір товарного (комерційного) або споживчого кредиту, наданого одному покупцеві.
• максимальний розмір депозитного внеску, розташовуваного в одному банку.
• максимальний розмір вкладення коштів у цінні папери одного емітента
• максимальний період відволікання коштів у дебіторську заборгованість
3. Хеджирование. Цей термін використовується у фінансовому менеджменті в широкому і вузькому прикладному значенні. У вузькому прикладному значенні термін хеджирование характеризує внутрішній механізм нейтралізації фінансових ризиків, заснований на використанні відповідних видів фінансових інструментів (як правило, похідних цінних паперів — деривативів). У залежності від використовуваних видів похідних цінних паперів розрізняють наступні механізми хеджирования фінансових ризиків:
• хеджирование з використанням ф\'ючерсних контрактів.
• хеджирование з використанням опціонів.
• хеджирование з використанням операції „своп\".
4. Диверсифікованість.
• диверсифікованість видів фінансової діяльності.
• диверсифікованість валютного портфеля („валютной кошика\") підприємства.
• диверсифікованість депозитного портфеля.
• диверсифікованість кредитного портфеля.
• диверсифікованість портфеля цінних паперів.
• диверсифікованість програми реального інвестування.
5. Розподіл ризиків. Механізм цього напрямку нейтралізації фінансових ризиків заснований на частковому їхньому трансферті (передачі) партнерам по окремих фінансових операціях.
• розподіл ризику між учасниками інвестиційного проекту.
• розподіл ризику між підприємством і постачальниками сировини і матеріалів
• розподіл ризику між учасниками лізингової операції.
• розподіл ризику між учасниками факторингової (форфейтинговой) операції.
6. Самострахування (внутрішнє страхування).
• формування резервного (страхового) фонду підприємства.
• формування цільових резервних фондів.
• формування резервних сум фінансових ресурсів у системі бюджетів, доводимых різним центрам відповідальності.
• формування системи страхових запасів матеріальних і фінансових ресурсів по окремих елементах оборотних активів підприємства.
• нерозподілений залишок прибутку, отриманої в звітному періоді.
7. Інші методи внутрішньої нейтралізації фінансових ризиків.
• забезпечення зажадання з контрагента по фінансовій операції додаткового рівня премії за ризик.
• одержання від контрагентів визначених гарантій.
• скорочення переліку форс-мажорних обставин у контрактах з контрагентами
• забезпечення компенсації можливих фінансових утрат по ризиках за рахунок системи штрафних санкцій, що передбачається

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170