Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий менеджмент (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ) : УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ КАПІТАЛОМ

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Фінансовий менеджмент (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ):УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ КАПІТАЛОМ

 

загрузка...

8.1. Політика залучення позикових коштів
Політика залучення позикових коштів являє собою частина загальної фінансової стратегії, що полягає в забезпеченні найбільш ефективних форм і умов залучення позикового капіталу з різних джерел відповідно до потреб розвитку підприємства.
Процес формування політики залучення підприємством позикових коштів включає наступні основні етапи.
1. Аналіз залучення і використання позикових коштів у попередньому періоді.
2. Визначення цілей залучення позикових коштів у майбутньому періоді.
3. Визначення граничного обсягу залучення позикових коштів. Максимальний обсяг цього залучення диктується двома основними умовами: а) граничним ефектом фінансового лівериджа. б) забезпеченням достатньої фінансової стійкості підприємства.
4. Оцінка вартості залучення позикового капіталу з різних джерел.
5. Визначення співвідношення обсягу позикових коштів, приваблюваних на коротко- і довгостроковій основі.
6. Визначення форм залучення позикових коштів. Ці форми диференціюються в розрізі фінансового кредиту; товарного (комерційного) кредиту; інших форм.
7. Визначення складу основних кредиторів.
8. Формування ефективних умов залучення кредитів. До числа найважливіших з цих умов відносяться: а) термін надання кредиту; 6) ставка відсотка за кредит; в) умови виплати суми відсотка; г) умови виплати суми основного боргу; д) інші умови, зв\'язані з одержанням кредиту.
9. Забезпечення ефективного використання кредитів.
10. Забезпечення своєчасних розрахунків по отриманих кредитах.
8.2. Управління залученням банківського кредиту
Банківський кредит надається підприємствам на сучасному етапі в наступних основних видах: 1. Бланковий (незабезпечений) кредит під здійснення окремих господарських операцій. 2. Контокоррентный кредит („овердрафт\"). 3. Сезонний кредит із щомісячною амортизацією боргу. 4. Відкриття кредитної лінії. 5. Револьверний (автоматично поновлюваний) кредит. 6. Онкольний кредит. 7. Ломбардний кредит. 8. Іпотечний кредит. 9. Ролловерный кредит. 10. Консорциумный (консорциальный) кредит.
Політика залучення банківського кредиту являє собою частина загальної політики залучення позикових коштів, що конкретизує умови залучення, використання й обслуговування банківського кредиту.
Розробка політики залучення банківського кредиту здійснюється по наступних основних етапах:
1. Визначення цілей використання приваблюваного банківського кредиту.
2. Оцінка власної кредитоспроможності.
3. Вибір необхідних видів приваблюваного банківського кредиту.
4. Вивчення й оцінка умов здійснення банківського кредитування в розрізі видів кредитів.
5. „выравнивание\" кредитних умов у процесі висновку кредитного договору.
6. Забезпечення умов ефективного використання банківського кредиту.
7. Організація контролю за поточним обслуговуванням банківського кредиту.
8. Забезпечення своєчасної і повної амортизації суми основного боргу по банківських кредитах.
8.3. Управління фінансовим лізингом
Процес управління фінансовим лізингом на підприємстві здійснюється по наступних основних етапах:
1. Вибір об\'єкта фінансового лізингу.
2. Вибір виду фінансового лізингу.
3. Узгодження з лизингодателем умов здійснення лізингової угоди.
4. Оцінка ефективності лізингової операції.
5. Організація контролю за своєчасним здійсненням лізингових платежів.
8.4. Управління облігаційною позикою
Управління облігаційною позикою будується на підприємстві по наступних основних етапах
1. Дослідження можливостей афективного розміщення передбачуваної емісії облігацій підприємства.
2. Визначення цілей залучення облігаційної позики.
3. Оцінка власного кредитного рейтингу.
4. Визначення обсягу емісії облігацій.
5. Визначення умов емісії облігацій, формування умов емісії є найбільш складним і відповідальним етапом управління облігаційною позикою.
6. Оцінка вартості облігаційної позики.
7. Визначення ефективних форм андеррайтинга.
8. Формування фонду погашення облігацій.
Завершальним етапом управління облігаційною позикою є визначення розміру
8.5. Управління залученням товарного (комерційного) кредиту
Товарний (комерційний) кредит, наданий підприємствам у формі відстрочки платежу за поставлені їм сировина, матеріали або товари, одержує усе більше поширення в сучасній комерційній і фінансовій практиці.
Розробка політики залучення підприємством товарного (комерційного) кредиту здійснюється по наступних основних етапах
1. формування принципів залучення товарного (комерційного) кредиту і визначення основних їхніх видів.
2. Визначення середнього періоду використання товарного (комерційного) кредиту. Для прогнозування цього показника розраховується середній період заборгованості за комерційним кредитом за ряд минулих періодів. При його розрахунку використовується наступна формула:

де КЗКК— середній період заборгованості по товарному (комерційному) кредиті, у днях; СКЗ — середня сума залишку заборгованості по товарному (комерційному) кредиті в розглянутому періоді; 00 — одноденний обсяг реалізації продукції по собівартості.
3. Оптимізація умов залучення товарного (комерційного) кредиту.
4. Мінімізація вартості залучення товарного (комерційного) кредиту. Механізм мінімізації вартості залучення товарного (комерційного) кредиту може бути представлений наступною формулою:

де ЦС — розмір цінової знижки при здійсненні наявного платежу за продукцію, виражений десятковим дробом; ПО — період надання відстрочки платежу відповідно до умов товарного (комерційного) кредиту, у днях.
З приведеної формули можна зробити висновок, що мінімізація вартості товарного (комерційного) кредиту визначається:
а) розміром цінової знижки — чим нижче цей розмір, тим відповідно нижче (за інших рівних умов) буде вартість залучення товарного (комерційного) кредиту на підприємство.
Приклад: Два підприємства-постачальники пропонують постачання своєї продукції на умовах надання товарного кредиту на період два місяці. На першому з цих підприємств діє цінова знижка за наявний платіж у розмірі 5%, а на другому — 10%. Підставляючи ці дані в приведену формулу, визначимо середньорічну вартість товарного кредиту, виражену десятковим дробом:
По першому постачальник^-постачальникові-підприємстві-постачальнику:

По другому постачальник-постачальникові-підприємстві-постачальнику:

З приведених даних видно, що вартість товарного кредиту нижче на першому підприємстві, що пропонує менший розмір цінової знижки.
б) періодом надання відстрочки платежу — чим вище цей період, тим відповідно нижче (за інших рівних умов) буде вартість залучення товарного (комерційного) кредиту на підприємство.
5. Забезпечення ефективного використання товарного (комерційного) кредиту.
6. Забезпечення своєчасних розрахунків по товарному (комерційному) кредиті.
8.6. Управління внутрішньою кредиторською заборгованістю
Основною метою управління внутрішньою кредиторською заборгованістю підприємства є забезпечення своєчасного нарахування і виплати коштів, що входять у її склад.
З урахуванням розглянутої мети управління внутрішньою кредиторською заборгованістю підприємства будується по наступних основних етапах:
1. Аналіз внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства в попередньому періоді.
2. Визначення складу внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства в майбутньому періоді.
3. Установлення періодичності виплат по окремих видах внутрішньої кредиторської заборгованості.
4. Прогнозування середньої суми платежів, що нараховуються, по окремих видах внутрішньої кредиторської заборгованості.
5. Прогнозування середньої суми і розміру приросту внутрішньої кредиторської заборгованості по підприємству в цілому.
6. Оцінка ефекту приросту внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства в майбутньому періоді.
7. Забезпечення контролю за своєчасністю нарахування і виплати коштів у розрізі окремих видів внутрішньої кредиторської заборгованості.
З урахуванням прогнозованого приросту внутрішньої кредиторської заборгованості на підприємстві формується загальна структура позикових коштів, приваблюваних з різних джерел.

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170