Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий менеджмент (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ) : УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Фінансовий менеджмент (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ):УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ

 

загрузка...

7.1. Політика формування власних фінансових ресурсів
Політика формування власних фінансових ресурсів являє собою частина загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в забезпеченні необхідного рівня самофінансування його виробничого розвитку.
Розробка політики формування власних фінансових ресурсів підприємства здійснюється по наступних основних етапах:
1. Аналіз формування власних фінансових ресурсів підприємства в попередньому періоді.
2. Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах. Ця потреба визначається по наступній формулі:

де Псфр — загальна потреба у власних фінансових ресурсах підприємства в планованому періоді; Пк — загальна потреба в капіталі на кінець планового періоду; Уск — планована питома вага власного капіталу в загальній його сумі; СКН — сума власного капіталу на початок планованого періоду; Пр— сума прибутку, що направляється на споживання в плановому періоді.
3. Оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел.
4. Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел.
5. Забезпечення необхідного обсягу залучення власних фінансових ресурсів із зовнішніх джерел. Потреба в залученні власних фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел розраховується по наступній формулі:
СФРвнеш = Псфр - СФРВНут,
де СФРвнеш — потреба в залученні власних фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел; Псфр — загальна потреба у власних фінансових ресурсах підприємства в планованому періоді; СФРВНут — сума власних фінансових ресурсів, планованих до залучення за рахунок внутрішніх джерел.
6. Оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів.
Ефективність розробленої політики формування власних фінансових ресурсів оцінюється за допомогою коефіцієнта самофінансування розвитку підприємства в майбутньому періоді. Його рівень повинний відповідати поставленої мети.
Коефіцієнт самофінансування розвитку підприємства розраховується по наступній формулі:

де КСф — коефіцієнт самофінансування майбутнього розвитку підприємства;
СФР — планований обсяг формування власних фінансових ресурсів; ТАК — планований приріст активів підприємства;
ПП — планований обсяг споживання чистого прибутку.
7.2. Фінансові механізми управління формуванням операційного прибутку
Основною метою управління формуванням операційного прибутку підприємства є виявлення основних факторів, що визначають її кінцевий розмір, і вишукування резервів подальшого збільшення її суми.
Механізм управління формуванням операційного прибутку будується з урахуванням тісного взаємозв\'язку цього показника з обсягом реалізації продукції, доходів і витрат підприємства. Система цього взаємозв\'язку, що одержала назву „Взаимосвязь витрат, обсягу реалізації і прибутку\" [Cost-Volume-Profit-relationships; „CVP\"] дозволяє виділити роль окремих факторів у формуванні операційного прибутку і забезпечити ефективне управління цим процесом на підприємстві.
У процесі управління формуванням операційного прибутку на основі системи „взаимосвязь витрат, обсягу реалізації і прибутку\" підприємство вирішує ряд задач:
1. Визначення обсягу реалізації продукції, що забезпечує беззбиткову операційну діяльність протягом короткого періоду.
2. Визначення обсягу реалізації продукції, що забезпечує беззбиткову операційну діяльність у тривалому періоді.
3. Визначення необхідного обсягу реалізації продукції, що забезпечує досягнення запланованої (цільовий) суми валового операційного прибутку. Ця задача може мати і зворотну постановку: визначення планової суми валового операційного прибутку при заданому плановому обсязі реалізації продукції.
4. Визначення суми „предела безпеки\" (або „запаса міцності\") підприємства, тобто розміру можливого зниження обсягу реалізації продукції у вартісному вираженні при несприятливій кон\'юнктурі товарного ринку, що дозволяє йому здійснювати прибуткову операційну діяльність.
5. Визначення необхідного обсягу реалізації продукції, що забезпечує досягнення запланованої (цільовий) суми маржинального операційного прибутку підприємства. Ця задача може мати і зворотну постановку: визначення планової суми маржинального операційного прибутку при заданому плановому обсязі реалізації продукції.
6. Визначення необхідного обсягу реалізації продукції, що забезпечує досягнення запланованої (цільовий) суми чистого операційного прибутку. Ця задача може мати і зворотну постановку: визначення планової суми чистого операційного прибутку підприємства при заданому плановому обсязі реалізації продукції.
7. Визначення цільової суми доходу при необхідному рівні цін на продукцію.
7.3. Операційний ліверидж
Поділ усієї сукупності операційних витрат підприємства на постійні і перемінні їхні види дозволяє використовувати також механізм управління операційним прибутком, відомий як „операционный ліверидж\". Дія цього механізму засноване на тім, що наявність у складі операційних витрат будь-якої суми постійних їхніх видів приводить до того, що при зміні обсягу реалізації продукції, сума операційного прибутку завжди змінюється ще більш високими темпами. Іншими словами, постійні операційні витрати (витрати) самим фактом свого існування викликають непропорційно більш висока зміна суми операційного прибутку підприємства при будь-якій зміні обсягу реалізації продукції поза залежністю від розміру підприємства, галузевих особливостей його операційної діяльності й інших факторів. Співвідношення постійних і перемінних операційних витрат підприємства, що дозволяє „включать\" механізм операційного лівериджа з різною інтенсивністю впливу на операційний прибуток підприємства, характеризується „коэффициентом операційного лівериджа\", що розраховується по наступній формулі:

де Кіл — коефіцієнт операційного лівериджа; Ипост— сума постійних операційних витрат; И0 — загальна сума операційних витрат.
Чим вище значення коефіцієнта операційного лівериджа на підприємстві, тим у більшому ступені воно здатно прискорювати темпи приросту операційного прибутку стосовно темпів приросту обсягу реалізації продукції.
Конкретне співвідношення приросту суми операційного прибутку і суми обсягу реалізації, що досягається при визначеному коефіцієнті операційного лівериджа, характеризується показником „эффект операційного лівериджа\". Принципова формула розрахунку цього показника має вигляд:

де Эол — ефект операційного лівериджа, що досягається при конкретному значенні його коефіцієнта на підприємстві; АВОП — темп приросту валового операційного прибутку, у %; АОР — темп приросту обсягу реалізації продукції, у %.
7.4. Дивідендна політика
Основною метою розробки дивідендної політики є встановлення необхідної пропорційності між поточним споживанням прибутку власниками і майбутнім її ростом, максимизирующим ринкову вартість підприємства й обеспечивающим стратегічний його розвиток.
Існує три основних підходи до формування дивідендної політики — „консервативный\", „умеренный\" („компромиссный\") і „агрессивный\". Кожному з цих підходів відповідає визначений тип дивідендної політики).
Таблиця
Основні типи дивідендної політики акціонерного товариства
Визначальний підхід до формування дивідендної політики Варіанти використовуваних типів дивідендної політики
1. Консервативний підхід 1.2. Залишкова політика дивідендних виплат
Політика стабільного розміру дивідендних виплат
II. Помірний (компромісний) підхід 3. Політика мінімального стабільного розміру дивідендів з надбавкою в окремі періоди
Ill Агресивний підхід 4.5. Політика стабільного рівня дивідендів
Політика постійного зростання розміру дивідендів

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170