Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий менеджмент (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ) : СУТНІСТЬ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА І ПРИНЦИПИ ЇХНЬОГО ФОРМУВАННЯ

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Фінансовий менеджмент (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ):СУТНІСТЬ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА І ПРИНЦИПИ ЇХНЬОГО ФОРМУВАННЯ

 

загрузка...

3.1. Економічна сутність і класифікація активів підприємства
Активи являють собою економічні ресурси підприємства у формі сукупних майнових цінностей, використовуваних у господарській діяльності з метою одержання прибутку.
Активи підприємства підрозділяються по многим класифікаційних ознаках, основними з яких з позицій фінансового менеджменту є:
1. Форма функціонування активів. а) Матеріальні активи. б) Нематеріальні активи. в) фінансові активи
2. Характер участі в господарському процесі і швидкість обороту активів. а) Оборотні (поточні) активи. б) Позаоборотні активи.
3. Характер обслуговування окремих видів діяльності. а) Операційні активи.
б) Інвестиційні активи.
4. Характер фінансових джерел формування активів. а) Валові активи. б) Чисті активи.
5. Характер володіння активами. а) Власні активи. б) Орендовані активи.
6. Ступінь ліквідності активів. а) Активи в абсолютно ліквідній формі. б) Високоліквідні активи. в) Середньоліквідні активи. г) Слаболиквидные активи. д) Неліквідні активи.
3.2. Принципи формування активів підприємства
Формування активів підприємства зв\'язано з трьома основними етапами його розвитку на різних стадіях життєвого циклу:
1. Створення нового підприємства.
2. Розширення, реконструкція і модернізація діючого підприємства.
3. Формування нових структурних одиниць діючого підприємства (дочірніх підприємств, філій і т.п.).
Другий і третій етапи формування активів являють собою форми інвестиційної діяльності діючого підприємства.
Основною метою формування активів підприємства є виявлення і задоволення потреби в окремих їхніх видах для забезпечення операційного процесу, а також оптимізація їхнього складу для забезпечення умов ефективної господарської діяльності.
З урахуванням цієї мети, процес формування активів створюваного підприємства будується на основі наступних принципів.
1. Облік найближчих перспектив розвитку операційної діяльності і форм її диверсифікованості, формування активів підприємства при його створенні підлегло в першу чергу задачам розвитку його операційної діяльності.
2. Забезпечення відповідності обсягу і структури формованих активів обсягові і структурі виробництва і збуту продукції.
3. Забезпечення оптимальності складу активів з позицій ефективності господарської діяльності.
4. Забезпечення умов прискорення обороту активів у процесі їхнього використання.
5. Вибір найбільш прогресивних видів активів з позицій забезпечення росту ринкової вартості підприємства.

Попереднє питання | Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170