Всього книг:

139

Останнє оновлення:

 2012-02-24 10:46:24

 

Реклама

 
 

 

Наші Друзі

rozvAGA!info - Приколи,фото,дівчата,он-лайн ігри,форум,телепрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий менеджмент (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ) : ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Електронна бібліотека. Художня та наукова література.

 

Yakaboo UA

 

 

Фінансовий менеджмент (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ):ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

загрузка...

1.1. Сутність, мета і задачі фінансового менеджменту
Фінансовий менеджмент являє собою систему принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, зв\'язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємства й організацією обороту його коштів.
Ефективне управління фінансовою діяльністю підприємства забезпечується реалізацією ряду принципів, основними з яких є (мал. 1.1):
1. Інтегрованість із загальною системою управління підприємством. У якій би сфері діяльності підприємства не приймалося управлінське рішення, воно прямо або побічно впливає на формування грошових потоків і результати фінансової діяльності. Фінансовий менеджмент безпосередньо зв\'язаний з виробничим менеджментом, інноваційним менеджментом, менеджментом персоналу і деяких інших видів функціонального менеджменту. Це визначає необхідність органічної інтегрованості фінансового менеджменту з загальною системою управління підприємством.
2. Комплексний характер формування управлінських рішень. Всі управлінські рішення в області формування, розподіли і використання фінансових ресурсів і організації грошового обігу підприємства найтіснішим образом взаємозалежні і роблять прямий або непрямий вплив на результати його фінансової діяльності. У ряді випадків цей вплив може носити суперечливий характер. Так, наприклад, здійснення високоприбуткових фінансових інвестицій може викликати дефіцит у фінансуванні виробничої діяльності і як наслідок — істотно зменшити розмір операційного прибутку (тобто знизити потенціал формування власних фінансових ресурсів). Тому фінансовий менеджмент повинний розглядатися як комплексна керуюча система, що забезпечує розробку взаємозалежних управлінських рішень, кожне з яких вносить свій внесок у загальну результативність фінансової діяльності підприємства.
3. Високий динамізм управління.
4. Варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень. Реалізація цього принципу припускає, що підготовка кожного управлінського рішення в сфері формування і використання фінансових ресурсів і організації грошового обігу повинна враховувати альтернативні можливості дій. При наявності альтернативних проектів управлінських рішень їхній вибір для реалізації повинний бути заснований на системі критеріїв, що визначають фінансову ідеологію, фінансову стратегію або конкретну фінансову політику підприємства. Система таких критеріїв установлюється самим підприємством.
5. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства.
Ефективний фінансовий менеджмент, організований з урахуванням викладених принципів, дозволяє формувати ресурсний потенціал високих темпів приросту виробничої діяльності підприємства, забезпечувати постійний ріст власного капіталу, істотно підвищувати його конкурентну позицію на товарному і фінансовому ринках, забезпечувати стабільний економічний розвиток у стратегічній перспективі.
З урахуванням змісту і принципів фінансового менеджменту формуються його мети і задачі.
Головною метою фінансового менеджменту є забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періоді. Ця мета одержує конкретне вираження в забезпеченні максимізації ринкової вартості підприємства, що реалізує кінцеві фінансові інтереси його власників.
У процесі реалізації своєї головної мети фінансовий менеджмент спрямований на рішення наступних основних задач
Система основних задач, спрямованих на реалізацію головної мети фінансового менеджменту
Головна мета фінансового менеджменту Основні задачі фінансового менеджменту, спрямовані на реалізацію його головної мети
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКСИМІЗАЦІЇ ДОБРОБУТУ ВЛАСНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА В ПОТОЧНОМУ І ПЕРСПЕКТИВНОМУ ПЕРІОДІ 1. Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів відповідно до задач розвитку підприємства в майбутньому періоді.
2. Забезпечення найбільш ефективного використання сформованого обсягу фінансових ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності підприємства.
3. Оптимізація грошового обігу.
4. Забезпечення максимізації прибутку підприємства при рівні фінансового ризику, що передбачається.
5. Забезпечення мінімізації рівня фінансового ризику при рівні прибутку, що передбачається.
6. Забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку.

Усі розглянуті задачі фінансового менеджменту найтіснішим образом взаємозалежні, хоча окремі з них і носять різноспрямованийхарактер (наприклад, забезпечення максимізації суми прибутку при мінімізації рівня фінансового ризику; забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів і постійної фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку і т.п.). Тому в процесі фінансового менеджменту окремі задачі повинні бути оптимізовані між собою для найбільш ефективної реалізації його головної мети.
1.2. Функції і механізм фінансового менеджменту
Фінансовий менеджмент реалізує свою головну мету й основні задачі шляхом здійснення визначених функцій. Ці функції підрозділяються на дві основні групи, обумовлені комплексним змістом фінансового менеджменту: 1) функції фінансового менеджменту як керуючої системи (склад цих функцій у цілому характерний для будь-якого виду менеджменту, хоча і повинний враховувати його специфіку); 2) функції фінансового менеджменту як спеціальної області управління підприємством (склад цих функцій визначається конкретним об\'єктом фінансового менеджменту). У найбільш загальному виді склад основних функцій фінансового менеджменту в розрізі цих груп представлений на мал. 1.2.
Розглянемо зміст основних функцій фінансового менеджменту в розрізі окремих груп.
У групі функцій фінансового менеджменту як керуючої системи основними з них є:
1. Розробка фінансової стратегії підприємства.
2. формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень.
3. Здійснення аналізу різних аспектів фінансової діяльності підприємства.
4. Здійснення планування фінансової діяльності підприємства по основних її напрямках.
5. Розробка діючої системи стимулювання реалізації прийнятих управлінських рішень в області фінансової діяльності.
6. Здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень в області фінансової діяльності.
У групі функцій фінансового менеджменту як спеціальної області управління підприємством основними з них є:
1. Управління активами
2. Управління капіталом
3. Управління інвестиціями
4. Управління грошовими потоками
5. Управління фінансовими ризиками
6. Антикризове фінансове управління при погрозі банкрутства
Механізм фінансового менеджменту являє собою систему основних елементів, що регулюють процес розробки і реалізації управлінських рішень в області фінансової діяльності підприємства. У структуру механізму фінансового менеджменту входять наступні елементи:
1. Державне нормативно-правове регулювання фінансової діяльності підприємства.
2. Ринковий механізм регулювання фінансової діяльності підприємства.
3. Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів фінансової діяльності підприємства.
4. Система конкретних методів і прийомів здійснення управління фінансовою діяльністю підприємства.
Ефективний механізм фінансового менеджменту дозволяє в повному обсязі реалізувати мети, що коштують перед ним, і задачі, сприяє результативному здійсненню функцій фінансового управління підприємством.

| Змiст | Наступне питання

 

Увага!

1. Всі книги та матеріали належать їх авторам.
2. Призначені для приватного перегляду.
3.Будь-яке комерційне використовування їх категорично заборонене.

 

 


Content-Pro | 2006-2015

Контакти:

317197170